Monographs


 • together with Francesca Battista, and Riccardo Burgazzi, Henry Totting of Oyta: Three Sermons of a Late Medieval Intellectual (Frankfurt am Main: Peter Lang, 2016), doi: 10.3726/978-3-653-06138-3

Volumes


 • together with Pavlína Rychterová, eds., Medieval Translations & Their Readership. Proceedings from the XI Cardiff Conference on the Theory and Practice of Translation in the Middle Ages, The Medieval Translator XX, Turnhout: Brepols, forthcoming
 • together with Francesca Battista, and Riccardo Burgazzi, eds., The First Decades of Prague University: Transforming Intellectual Space in 14th Century Central Europe, Historia Universitatis Carolinae Pragensis, Tomus LV (Praha: Karolinum Press, 2015), Fasc. 1, E-ISSN: 2336-5730

Articles


 • -, ‘Jacobus de Saraponte’s Aurissa: Evidence for Multilingual Preaching,’ Medieval Worlds, 13 (2021),
 • doi: 10.1553/medievalworlds_no13_2021s147
 • -, ‘Multilingual Medieval Sermons: Sources, Theories and Methods’, Medieval Worlds, 12 (2020),
 • doi: 10.1553/medievalworlds_no12_2020s140
 • -, ‘Between Languages, Genres and Cultures: Diego Collado’s Linguistic Works’, Medieval Worlds, 11 (2020), doi:10.1553/medievalworlds_no11_2020s117
 • -, ‘Translation and Transformation of Jan Hus’s Czech Sunday Postil’, in Pursuing a New Order II: Late Medieval Vernacularization and the Bohemian Reformation, ed. by Pavlína Rychterová with the collaboration of Julian Ecker(Turnhout: Brepols, 2019), pp. 153-184, doi: 10.1484/M.TMT-EB.5.116115
 • -, ‘Didaktická příručka – Traktát De modulo studendi (O způsobu studia)’ [A didactic guide – Treatise De modulo studendi (On the way of study)], in Čítanka latinských textů z pozdně středověkých Čech, ed. by Lucie Doležalová, Michal Dragoun, and Jan Ctibor (Scriptorium, 2017), pp. 287–299, ISBN: 978-80-88013-50-1
 • -, ‘Poučení o správném způsobu studia ve středověkém traktátu De modulo studendi (VK Olomouc, M I 357)’ [Advice on the right way of study in the medieval treatise De modulo studendi (Research Library Olomouc, M I 357)], Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis, LIII (2013, published 2015), Fasc. 2, 23–39, ISBN: 978-80-88013-50-1
 • -, ‘Účinky příchodu Páně do duše. K anonymním bohemikálním traktátům z Corpus Christi College Library v Cambridgi’ [The Effects of the Entry of the Lord into the Soul: On the anonymous Bohemical treatises from Corpus Christi College Library in Cambridge], Studia Mediaevalia Bohemica, 4 (2012, published 2013), 35–55, ISSN: 1804-0977
 • -, together with Veronika Jáchimová, and Kateřina Voleková, eds., ‘BILLER, Oswald: Rubus ardens, Keř hořicí od ohně lásky k Bohu a bližnímu zapálený svatý František Xaveryus ... Vytištěný v Hradci Králove : u Václava Jana Tybély, 1736.’, in Františku nebeský, vyslanče přesmořský: Podoby úcty k sv. Františku Xaverskému v českých textech 17. a 18. století, ed. by Alena A. Fidlerová, Jan Andrle, and et al. (Příbram: Pistorius a Olšanská, 2010), pp. 129–52

Guest Editor