© Pucher/ISF
Diorama Ausstellung Tauernblicke @ Nationalparkhaus Matrei / Martin Lugger
© ÖAW/Elia Zilberberg
© Stefan Dötterl
 © Döhler/Alpenvereinsarchiv/Bearbeitung Andrea Fischer
© Shutterstock.com
© Alexandru Munteanu
© By unattributed – Bonham‘s, Public Domain

Events