Dr. techn. Dipl.-Ing. Keywan Riahi

International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA)
Schlossplatz 1
2361 Laxenburg, Austria

riahi(at)iiasa.ac.at
OeAW
IIASA