Prace Instytutu Zachodniego

Saved in:
Bibliographic Details
VerfasserIn:
Place / Publishing House:Poznań, 1945-
Publication history:1.1945 -
Language:Polish
Contents/pieces:35 records
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Title Year Edition Band
O pochodzeniu i praojczyźnie Słowian / Tadeusz Lehr-Spławiński 1946 2
Polska - Niemcy : dziesięć wieków zmagania / Zygmunt Wojciechowski 1945 3
Pomorze zachodnie w stosunku do polski / Józef Mitkowski 1946 6
Fryderyk Wielki a Polska / Władysław Konopczyński 1947 9
Wstęp do historii Słowian : perspektywy antropologiczne, etnograficzne, archeologogiczne i językowe / Jan Czekanowski 1957 W 21
Czechosłowacka jesień 1938 / Jerzy Kozeński 1989 52
Piłsudski w Genewie : dyplomatyczne spory o Wilno w roku 1927 / Stanisław Sierpowski 1990 W 53
Drogi i bezdroża niemieckiej spółdzielczości w Polsce : 1919 - 1939 / Jan Majewski 1989 54
Osoba ludzka w doktrynie i praktyce europejskich wspólnot gospodarczych / Jerzy Chodorowski 1990 W 55
Polska myśl polityczna okresu II wojny światowej wobec Niemiec / Bronisław Pasierb 1990 W 56
Hiszpański dramat 1936 - 1939 : wojna domowa w polityce mocarstw europejskich / Bogdan Koszel 1991 57
Republika Federalna Niemiec w systemie integracyjnym EWG / pod red. Zdzisława Nowaka 1991 W 58
Polacy wobec Niemców : z dziejów kultury politycznej Polski 1945 - 1989 ; praca zbiorowa / pod red. Anny Wolff-Powęskiej 1993 W 59
Między izolacjonizmem a zaangażowaniem : Europa w polityce Stanów Zjednoczonych od Wilsona do Roosevelta / Jadwiga Kiwerska 1995 W 61
Obraz Niemiec w polskich podręcznikach szkolnych do nauczania historii : 1945 - 1989 / Zbigniew Mazur 1995 W 62
Ustawa zasadnicza (Konstytucja) Republiki Federalnej Niemiec z 23 maja 1949 r. : = Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949 : wersja niemiecka i polska z uwzględnieniem tekstów wszystkich kolejnych zmian / redakcja, wprowadzenie i weryfikacja Lech Janicki 1997 W 63
Encyklopedia konspiracji wielkopolskiej : 1939 - 1945 ; praca zbiorowa / pod red. Mariana Woźniaka 1998 64
Gra o Europę : bezpieczeństwo europejskie w polityce Stanów Zjednoczonych pod koniec XX wieku / Jadwiga Kiwerska 2000 65
Polacy i Niemcy na drodze do partnerskiego sąsiedztwa : próba bilansu dziesięciolecia 1989 - 1998 / pod red. Dietera Bingena ... 2000 66
Polska droga ku wolności : spojrzenie niemieckiego publicysty / Lothar Nettelmann 2001 67
Trudny dialog : polsko-niemiecka wspólnota interesów w zjednoczonej Europie ; praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa Malinowskiego ... 2001 68
Bezrobocie na świecie i w Polsce / Tomasz Budnikowski 2002 69
Kościół katolicki w Polsce wobec integracji europejskiej / Natalia Jackowska 2003 70
Wysiedlenia ludności polskiej z Kraju Warty do Generalnego Gubernatorstwa : 1939 - 1941 / Maria Rutowska 2003 71
A bliźniego swego ... : kościoły w Niemczech wobec "problemu żydowskiego" / Anna Wolff-Powęska 2003 72
Polacy - Niemcy : sąsiedztwo z dystansu / pod. red. Anny Wolff-Powęskiej ... 2004 73
Centrum przeciwko Wypędzeniom : (1999 - 2005) / Zbigniew Mazur 2006 75
Czy społeczny bezruch? : o społeczeństwie obywatelskim i aktywności we współczesnej Polsce / pod red. Marka Nowaka ... 2006 76
Przemiany pamięci społecznej a teoria kultury : praca zbiorowa / pod red. Bartosza Korzeniewskiego 2007 77
Die Anpassungen an die EU-Erfordernisse : Beipsiel Polen / hrsg. von Piotr Kalka 2007 79
Ustawa zasadnicza (Konstytucja) Republiki Federalnej Niemiec z 23 maja 1949 r. : wersja niemiecka i polska z uwzględnieniem wszystkich kolejnych zmian = Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949 / redakcja, wprowadzenie i weryfikacja Lech Janicki 2007 W 80
Narodowe i europejskie aspekty polityki historycznej / praca zbiorowa pod red. Bartosza Korzeniewskiego 2008 81
Transformacja w Polsce i w Niemczech Wschodnich - próba bilansu / pod red. Andrzeja Saksona 2009 82
Bezrobocie : wyzwaniem współczesności / Tomasz Budnikowski 2009 83
Atrakcyjność klastra dla lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych / Marta Götz 2009 84