Prace Instytutu Geologicznego

Saved in:
Bibliographic Details
VerfasserIn:
MitwirkendeR:
Place / Publishing House:Warszawa : Wydawn. Geologiczny, 1953-1989
Publication history:9.1953 - 125.1989
Language:Polish
Subjects:
Contents/pieces:90 records
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Title Year Edition Band
Katalog analiz chemicznych skał i minerałow Polski / oprac. Jan Czermiński ... ...
Skały platformy prekambryjskiej w Polsce : = Porody dokembrijskoj platformy v Pol′še / pod. red. Antoniego Łaszkiewicza ...
Prace geologiczne / Jan Czarnocki ...
Mikroflora karbonu Polski : = Mikroflora kamennougl′nogo perioda v Pol′še = The carboniferous microflora in Poland / [red. Maria Bartys] ...
Plejstocen w przełomie Wisły przez Wyżyny Południowe : = Plejstocen doliny Visly Na učastke južnych Vozvyšennostej / Władysław Pożaryski 1953 9
Plioceńska flora okolic Czorsztyna i jej stosunek do plejstocenu : = Pliocene flora from the vicinity of Czorsztyn (West Carpathians) and its relationship to the pleistocene = Pliocenovaja flora okresnostej Čorštyna (zapadnye Karpaty) i ee otnošenie k plejistocenu / Władysław Szafer 1954 11
Stratygrafia mikropaleontologiczna górnego malmu w Polsce Środkowej : = Mikropaleontologičeskaja stratigrafija verchnego mal′ma v Central′noj Pol′še / Wanda Bielecka i Władysław Pożaryski 1954 12
Rośliny paprociolistne (Pteridophylla) górnegu namuru i najniźszego westfalu na Górnym Sla̧sku : = Les feuilles de fougères (Pteridophylla) du Namurien supérieur et du Westphalien le plus bas dans le Bassin Houiller de la Haute Silśie / Stanisław Zbigniew Stopa 1957 13
Retyk i lias między Krakowem a Wieluniem : = Rėt i Lejas meždu Krakovom i Veljunem / Jerzy Znosko 1955 14
Wenlok i Ludlow w synklinie Kieleckiej Gor Swiętokrzyskich : = Uinlokskij i Ludlovskij jarusy v Keleckoj sinklinali Sʾventokšiskich Gor / Henryk Tomczyk 1956 16
Górny dogger i dolny malm Jury Krakowsko-Częstochowskiej : (opis odsłonięć) ; (z 1 tablicą i 62 figuremi w tekście) = Verchnij dogger i nižnij mal′m Krakovsko-Čenstochovskogo Juskogo Krjaža / Stefan Zbigniew Różycki 1953 17
Biostratygrafia utworów morskich dolnego karbonu : z obszaru Wałbrzycha Miasta na Dolnym Śląsku = Biostratigrafija morskich otloženij nižnego karbona : rajona Balbžicha Mjasta v Nižnej Silezii / Halina Żakowa 1958 19
Rozwój unerwienia listecków u karbońskich paproci nasiennych Alethopterides (Alethopteris i Lonchopteris) oraz znaczenie analizy ich unerwienia dla diagnozy gatunku : = Evolution of pinnule venation on the carboniferous seed ferns Alethopterides (Alethopteris and Lonchopteris) and the meaning of pinnule venation analysis for diagnosis of species / Tadeusz Bochénski 1960 20
Stratygrafia mikropaleontologiczna dolnej kredy w Polsce Srodkowej : = Mikropaleontologičeskaja stratigrafija nižnego mela v central′noj Pol′še / Janina Sztejn 1957 22
Mikrospory Górno-Śląskiego karbonu produktywnego : = Mikrospory hornoslezského produktivniho karbonu / Sonǎ Dybova i Aleksander Jachowicz 1957 23
Zbiór analiz chemicznych skał magmowych i metamorficznych Dolnego Śląska : = Chimičeskie analizy magmatičeskich i metamorfičeskich porod Nižnej Silezii / Henryk Pendias i Stanisław Maciejewski 1959 24
Serie wierchowe w Tatrach Zachodnich : (z 127 fig. i 48 tabl.) = Verchnetatranskie serii v Zapadnych Tatrach = High-Tatric series in western Tatra / Ferdynand Rabowski. Wydanie pośmiertne opracował i przygotował do druku Zbigniew Kotański. Pod. red. Stanisława Sokołskiego 1959 27
Alb i cenoman północnego obrzeźnia Gór Świętokrzyskich : (stratygrafia na podstawie głowonogów) ; (z 35 fig. i 8 tabl.) = Al′b i senoman severnogo okajmlenija Sventokšiskich Gor / Stefan Cieśliński 1959 28
W jakich drewnach kopalnych kryją się sosny Konińskie : = V kakich iskopaemych drevesinach nachodjatsja Koninskie sosny = In welchen fossilen Hölzern sind die Kiefern von Konin enthalten / Anna Smólska 1959 29
Czterdzieści lat Instytutu Geologicznego : 1919-1959 = Sorok let Geologičeskogo Instituta = Forty years of the Geological Institute 30
Stratygrafia mikropaleontologiczna dolnego malmu okolic Chrzanowa : = Mikropaleontologičeskaja stratigrafija nižnego mal′ma okrestnostej Chžanova (južnaja Pol′ša) / Wanda Bielecka 1960 31
Ślimaki astartu i kimerydu północno-wschodniego obrzeżnia Gór Świętokrzyskich : = Gastrolody astarta i Kimeridža severo-vostočnogo okajmlenija Sventokšiskich Gor / Leon Karczewski 1960 32
Mioceńska flora ze starych gliwic na slasku : = Miocenovaja flora iz starych glivic v verchnej silezii / Władyslaw Szafer 1961 33
Czwartorzęd Europy środkowej i wschodniej : (z ... 77 tabl.) = Quaternary of Central and Eastern Europe / [red.: Edward Rühle] 34
Problem stratygrafii ordowiku i syluru w Polsce w świetle ostatnich badań : = Voprosy stratigrafii ordovika i silura v pol′še v svete novejšich issledovanij / Henryk Tomczyk 1962 35
Stratygrafia oksfordu jury częstochowkiej na podstawie amonitów : = Stratigrafija oksforda čestochovskich jurskich otloženij na osnovanii ammonitov / Lidia Malinowska 1963 36
Duże otwornice eocenu Tatrzańskiego : = Krupnye foraminifery tatranskogo ėocena / Franciszek Bieda 1963 37
Budowa geolgiczna Pienin / Ludwik Horwitz. Wyd. pósmiertne przygotował do druku i opatrzył pryzpisami Krzysztof Birkenmajer 1963 38
Stratygrafia osadów mioceńskich w zagłębiu górnośląskim : = Stratigrafija miocenovych otloženij v verchnesilezskom bassejne / Stefan Witold Alexandrowicz 1963 39
Budowa geologiczna parantyklinorium pomorskiego : = Geologičeskoe stroenie pomorskogo parantiklinorij / Ryszard Dadlez ; Jadwiga Dembowska 1965 40
Budowa geologiczna i własności geotechniczne lessów Roztocza i kotliny Zamojskiej między Szczebrzeszynem i Turobinem : = Geologičeskoe stroenie i geotechničeskie svojstva lëssov Roztoča i Zamojskoj kotloviny meždu Ščebžešinom i Turobinom / Jan Malinowski 1964 41
Poziom Goniatites crenistria phill. w okolicy Sokolca i Jugowa u Podnóży Gór Sowich (Sudety Środkowe) : (z 25 fig. i 23 tabl.) = Zona Goniatites crenistria phill. v rajone mestnostej Sokolec i Juguv u Podnoź′ja Sov′ich Gor (Srednie Sudety) / Halina Żakowa 1966 43
Osady karbońskie w Zagłębiu Lubelskim : (z 6 fig. i 28 tabl.) = Otloženij karbona v Ljublinskom Bassejne / [red.: Wanda Rühle] 1966 44
Ewolucja Sudetów w świetle teorii geosynklin : (z 1 fig. i 1 tab.) = Zvoljucija Sudet v svete teorii geosynklinalej / Józef Oberc 1966 47
Czwartorzęd wysoczyzny pólnocnokonińskiej : (z 44 fig. i 28 tabl.) = Četvertičnye otloženija severokoninskoj vozvyšennosti / [red.: Wanda Rühle] 1967 48
Mikroflora warstw Zarębiańskich z gór świętokrzyskich : = Mikroflora zareḿjanskich sloev v Sventokšiskich gorach / Aleksander Jachowicz 1967 49
Rola halokinezy w rozwoju osadów mezozoicznych i kenozoicznych struktury Mogilna i synklinorium Mogileńsko - Łódzkiego : = Rol′ galokineza v razvitii mezozojskich i kajnozojskich otloženij struktury Mogi′no i Mogil′novsko - Lodzinskogo sinklinorija / Julian Sokołowski 1966 50
Flora karbonu produktywnego w Północno-Wschodniej części zagłębia górnośląskiego (Rejon Dąbrowski) : = Flora produktivnogo karbona v severo-vostočnoj časti verchnesilezskogo bassejna (Dombrovskij rajon) / Anna Kotasowa 1968 52
Budowa geologiczna niecki tomaszowskiej : = Geologičeskoe stroenie Tomašovskoj mul‛dy / Andrzej Witkowski 1969 53
Stratygrafia osadów najwyższego kambru w Górach Świętokrzyskich : = Stratigrafija verchnekembrijskich porod v sventokšisckich gorach / Ewa Tomczykowa 1968 54
Stratygrafia mezozoiku obrzeżenia Gór Świętokrzyskich : = Stratigrafija mezozoja v obramlenii Sventokšiskich Gor / [red.: Wanda Rühle] 1970 56
Stratygrafia liasu w Polsce zachodniej : = Stratigrafija lejasa zapadnoj Pol' si / Ryszard Dadlez 1969 W 57
Flora karbonu i permu Polski : = Flora karbona i perma Pol'ši / red. techn.: A. Bieńkowska 58
Geneza, występowanie i poszukiwanie Barytu : (z 85 fig. i 52 tabl.) = Genezis, rasprostranenie i poiski Barita : (s 85 fig. i 52 tabl.) / [red.: Andrzej Pelc] 1970 W 59
Poziom goniatites granosus w synklinie Gałęzickiej (Góry Świętokrzyskie) : = Zona goniatites granosus Galėnzickoj sinklinali (Sventokšiskie Gory) / Halina Żakowa 1971 60
Karbon górnośląskiego zagłębia węglowego : = Karbon verchnesilezskogo ugol′nogo bassejna 1972 61
Pochodzenie słonych wód w karbonie ważniejszych zagłębi węglowych Europy na tle ich geoloicznego rozwoju : = Proischoždenie solenych vod v karbone važnejšich ugol′nych bassejnov Europy v uvjazke s ich geologičeskim razvitiem / Jan Pałys 1971 62
Geologia jednostki dukielskiej : = Geologija dukljanskoj edinicy / Andrzej Ślączka 1971 63
Stratygrafia kenozoiku Gór Świętokrzyskich obrzeżenia : = Stratigrafija kainozoja v Sventokšiskich Gorach i ich obramlenii / [red.: Jadwiga Czaplicka] 1971 64
Stratygrafia retyku i liasu w Polsce na podstawie badań megasporowych : = Stratigrafija rėta i lejasa v Pol′še po dannym megasporovych issledovanij / Teresa Marcinkiewicz 1971 65
Budowa geologiczna podpermskiego podłoża północno-wschodniego obrzeżenia Górnośląskiego Zagłębia Węglowego : = Geologičeskoe stroenie dopermskogo osnovanija v severo-vostočnom obramlenii Verchnesilezskogo Ugol′nogo Bassejna / Franciszek Ekiert 1971 66
Osady Tremadoku i Arenigu na obszarze Białowieży : = Tremadokskie i arenigskie otloženija Belovežkogo rajona / Bronisław Szymánski 1973 69
Portland na Niżu polski : = Portland pol′skoj nizmennosti / Jadwiga Dembowska 1973 70
Sedymentacja Cechsztyńska w zachodniej części monokliny przedsudeckiej na przykładzie okolic Nowej Soli : = Cechštejnoaja Sedimentacija v zapadnoj časti predsudetskoj monoklinali na primenoj rajona Nova-Sul′ / Maciej Podemski 1973 71
Stratygrafia i rozwój ordowiku w północno-wschodniej Polsce : = Stratigrafija i razvitie ordovika v severo-vostočnoj Pol′še / Zdzisław Modliński 1973 72
Przyczyny geologiczne anomalii siły cieżkości na obszarze Polski w świetle analizy cieźaru objetościowego : = Geologičeskie pričiny anomalij sily tjažesti na territorii Pol′ši po dannym analiza ob″emnogo vesa porod / Adam Dabrowski 1974 73
Hipergeniczne złoża ziemi krzemionkowej w obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich i na Wyżynie Lubelskiej : = Gipergennye zaleži trepela v obramlenii Sventokšiskich Gor i na Ljublinskoj Vozvyšennosti / Maria Ruśkiewicz 1975 75
Jura górna obszarze wschodniej Polski (miedzy Wisła a Bugiem) : = Verchnjaja Jura na ploščadi vostočnoj Pol′ši (meždu Visloj i Bugom) / Teresa Niemczycka 1976 77
Stratygrafia jury dolnej i dolnej i środkowej na obszarze Niżu Polskiego na podstawie badań sporowo-pyłkowych : = Stratigrafija nižnej i srednej jury na territorii Pol′skoj Nizmennosti po dannym sporo-pyl′cevogo analiza / Maria Rogalska 1976 78
Perm i mezozoik niecki pomorskiej : = Perm' i mezozoj pomorskoj mul'dy / pod red. Ryszarda Dadleza 1976 W 79
Révision des mégaspores à corona du Carbonifère : = Rewizja karbońskich megaspor z korona / Sonia Dybová-Jachowicz ... 1977 81
Budowa geologiczna pokrywy permsko-mezozoicnej i jej podłoża we wschodniej części monokliny przedsudeckiej (obszar Kalisko-Częstochowski) : = Geologičeskoe stroenie permo-mezozojskogo čechla i ego osnovanija v vostočnoj časti predsudetskoj monoklinali (Kališ - Čestochovskij rajon) / Zbigniew Deczkowski 1977 82
Poszukiwanie rud cynku i ołowiu na obszarze Śląsko-Krakowskim : = Poiski svincogo-cinkovych mestoroždenij v Silezsko-Krakovskom regione / praca zbiorowa pod red. Jadwigi Pawłowskiej 1978 83
Baton górny i kelowej w północno-zachodniej Polsce : = Verchnij bat i kellowej v severo-zapadnoj Pol′še / Krystyna Dayczak-Calikowska 1977 84
Stratygrafia kajpru w Polsce : = Stratigrafija kejpera v Pol′še / [red. wyd.: Aleksandra Walkiewicz] 1978 87
Transgresja morza kambryjskiego w północnej Polsce : = Transgressija kembrijskogo morja v severnoj Pol′še / Krzysztof Jaworowski 1979 94
Research on the genesis of zinc-lead deposits of Upper Silesia, Poland : = Badania genezy złóź cynku i ołowiu na Górnym Śla̧sku / [red. wyd.: Ewa Chabelska] 1979 95
Budowa geologiczna niecki szczecińkiej i bloku Gorzowa : = Geologičeskoe stroenie ščecinskoj vpadiny i gožuvskogo bloka / pod. red. Marii Jaskowiak-Schoeneichowej 1979 96
Geochemia n-alkanów występujących w skałach osadowych Niżu Polskiego : = Geochimija normal′nych alkanov vstrečajuščichsja v osadočnych porodach Pol′skoj Nizmennosti / Barbara Gondek 1980 97
Otwornice i małżoraczki morskich osadów karbonu na obszarze Lubelszczyzny : = The Foraminifera and Ostracoda of the Carboniferous marine deposits in the Lublin Region, Poland / Stanisława Woszczyńska 1981 99
Dewon południowo-wschodniej Lubelszczyzny : = Devonskie otloženija jugo-vostočnoj časti Radomsko-Ljublinskogo regiona (vostočnaja Pol′ša) / Lech Miłaczewski 1981 101
Budowa geologiczna niecki warszawskiej (Płockiej) i jej podłoża : = Geologičeskoe stroenie Varšavskoj (Plockoj) mulʹdy i ee fundamenta / pod. red. Sylwestra Marka 1983 103
Palinostratygrafia epikontynentalnych osadów wyższego triasu w polsce : = Palinostratigrafija epikontinental′nych osadkov verchnego triasa v Pol′še 1983 104
Rozwój kambryjskich osadów platformowych Polski : = Razvitie kembrijskich platformennych otloženij v Pol′še / Kazimiera Lendzion 1983 105
Geotermika złoża rud miedzi monokliny przedsudeckiej : = Geotermika mednorudnogo mestorozdenija predsudetskoj monoklinali / Stanisław Downorowicz 1983 106
Osady wodnomorenowe : = Vodno-morennye otlozenija 1984 108
Sedymentacja i wczesna diageneza utworów wapienia cechsztyńskiego w polsce zachodniej : = Sedimentacija i rannij diagenez Cechštejnovogo Izvestnjaka v Zapadnoj Pol'še / Tadeusz Marek Peryt 1984 109
Otwornice bentoniczne podmenilitowych margli globigerinowych polskich karpat Zewnętrznych : = Bentonnye foraminifery podmenilitovych globigerinovych mergelej pol'skich vnešnich Karpat / Barbara Olszewska 1984 110
Mikrofauna w osadach młodszej kredy dolnej niżu polskiego : = Mikrofauna v otloženijach pozdnego nižnego mela pol'skoj nizmennosti / Janina Sztejn 1984 111
Biostratygrafia osadów dewonu dolnego obszaru radomsko-lubelskiego na podstawie małżoraczków i konodontów : = Biostratigrafija otloženij nižnego devona radomsko-ljublinskogo regiona na osnovanii ostrakod i konodontov / Maria Nehring-Lefeld 1985 112
Geologiczno-złożowe warunki występowania kruszywa naturalnego w Polsce : = Geologičeskie uslovija zaleganija natural'nogo ščebnja v Pol'še / Zdzisław Siliwończuk 1985 113
Budowa geologiczna tarnobrzeskiego złoża siarki rodzimej : = Geologičeskoe stroenie tarnobžegskogo mestoroždenija samorodnoj sery / Stanisław Pawłowski ; Katarzyna Pawłowska ; Bolesław Kubica 1985 114
Palinostratygrafia najwyższej jury i kredy dolnej na Niżu Polskim : = Palinostratigrafija verchov jury i nižnego mela na Pol′skoj nizmennosti / Jadwiga Mamczar 1986 116
Fauna z osadów retu i wapienia muszlowego na niżu polskim : = Fauna iz otloženij p̈eta i rakovinnogo izvestnijaka na pol′skoj nizmennosti / Hanna Senkowiczowa 1985 117
Osady tremadoku i arenigu w północno-wschodniej Polsce : = Otloženija tremadokskogo i arenigskogo jarusov v severo-vostočnoj Pol′še / Bronisław Szymánski 1984 118
Budowa geologiczna wału pomorskiego i jego podłoża : = Geologičeskoe stroenie Pomorskogo vala i ego osnovanija / pod. red. Anny Raczyńskiej 1987 119
Morza plejstoceńskie w Polsce : osady, wiek i paleogeografia = Otloženia, vozrast i paleogeografija plejstocenovych morej v Pol′še / Aurelia Makowska 1986 W 120
Karbon lubelskiego zagłębia węglowego : = Karbon ljublinskogo ugol′nogo bassejna / pod. red Zdzisława Dembowskiego ... 1988 122
Rozkład gęstości utworów kenozoicznych i permsko-mezozoicznych w północno-zachodniej Polsce : = Raspredelenie plotnosti kajnozojskich i permo-mezozojskich oprazovanij v severo-zapadnoj Pol′še / pod. red. Czesława Królikowskiego 1988 124
Warunki hydrogeologiczne Lubelskiego zagłębia węglowego : = Gidrogeologičeskie uslovija Ljublinskogo ugol′nogo bassejna / pod red. Andrzeja Różkowskiego ... 1989 125