Studium niemcoznawcze Instytutu Zachodniego

Saved in:
Bibliographic Details
VerfasserIn:
Place / Publishing House:Poznań, 1947-
Publication history:1.1947 -
Language:Polish
Contents/pieces:27 records
Notes:HST 68.1995, 71.1996, 73.1996, 79.2004 u. 85.2009: Studium niemcoznawcze
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Title Year Edition Band
Stosunki polsko-niemieckie w historiografii : studia z dziejów historiografii polskiej i niemieckiej / pod red. Jerzego Krasuskiego ... ...
Obywatelstwo w procesie normalizacji stosunków RFN-PRL i RFN-NRD : problemy wybrane / Władysław Czapliński 1990 W 53
Zieloni w Republice Federalnej Niemiec / Wacław Miziniak 1990 54
NRD - droga do tożsamości : geneza, założenia i realizacja polityki odgraniczania NRD od RFN (1970-80) / Grażyna Sas 1990 W 55
Niemcy zagraniczni w polityce kolonizacji pruskich prowincji wschodnich : (1886 - 1918) / Andrzej Brożek 1990 W 56
FDP wobec polityki wschodniej RFN : 1969-1982 / Józef Janusz Węc 1990 W 57
Między demokratyzacją a racjonalizacją : "pracownicze współstanowienie" w RFN / Olgierd Lissowski 1990 W 58
Młodzież Berlina Zachodniego : studium socjologiczne / Andrzej Sakson 1991 W 59
Proces ekonomicznego jednoczenia się Niemiec na tle integracji krajów wspólnoty europejskiej / Zdzisław W. Puślecki 1990 W 60
Robotnicy cudzoziemscy w strukturze społeczeństwa zachodnioniemieckiego / Stanisław Lisiecki 1991 61
Podzielona jedność : raport o Niemczech lat dziewięćdziesiątych / Anna Wolff-Powęska ... 1994 W 66
Wymarzone przymierze Hitlera : Wielka Brytania w narodowo-socjalistycznych koncepcjach i w polityce III Rzeszy do 1939 r. / Stanisław Żerko 1995 W 68
Kościół ewangelicki w NRD : geneza i rozwój aktywności opozycyjnej w latach 1971 - 1989 / Janusz Ruszkowski 1995 W 69
Protest-song w Republice Federalnej Niemiec w okresie kontestacji młodzieżowej / Maria Wagińska-Marzec 1996 W 70
Zjednoczenie Niemiec : studia politologiczno-ekonomiczno-prawne ; praca zbiorowa / pod red. Lecha Janickiego ... 1996 W 71
Rola nowych Niemiec na arenie międzynarodowej : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Mazura 1996 W 72
Duch i władza : intelektualiści podzielonych Niemiec wobec państwa i narodu / Maria Tomczak 1996 W 73
Polityka Republiki Federalnej Niemiec wobec Polski w latach 1982 - 1991 / Krzysztof Malinowski 1997 74
Stosunki polsko-niemieckie : 1938 - 1939 / Stanisław Żerko 1998 W 75
Elity w jednoczących się Niemczech : praca zbiorowa / pod red. Huberta Orłowskiego ... 1999 W 76
Niemcy współczesne : zarys encyklopedyczny / [komitet red.: Lech Janicki ... Anna Wolff-Powęska (przewodnicząca)] 1999 77
Być Polakiem w Niemczech : praca zbiorowa / pod red. Anny Wolff-Powęskiej ... 2000 78
Zjednoczone Niemcy : bilans przemian ekonomicznych, społecznych i politycznych ; (1990 - 2002) / pod red. Piotra Kalki ... 2004 79
Internacjonalizacja banków niemieckich / Ilona Romiszewska 2004 80
Niemiecka polityka zagraniczna 1933 - 1939 / Stanisław Żerko 2005 81
Niemcy wobec współczesnych wyzwań gospodarczych i społecznych : Materiały z konferencji ; Poznań, 10 maja 2005 / Instytut Zachodni Poznań. Pod red. Tomasza Budnikowskiego 2005 82
Bayreuth - powikłana spuścizna : spory wokół teatru Wagnera / Instytut Zachodni Poznań. Pod red. Tomasza Budnikowskiego 2007 83