دیوان حافظ : بر اساس سه نسخه کامل کهن مورخ به سالهای ۸۱۳ و ۸۲۲ و ۸۲۵ هجری قمری / به تصحیح اکبر بهروز - رشید عیوضی
Dīwān-i Ḥāfiẓ : bar asās-i si nusḫa-i kāmil-i kuhan muwarriḫ bi sālhā-i 813 wa 822 wa 825 hiǧrī qamarī / bi taṣḥīḥ-i Akbar Bihrūz, Rašīd ʿAiwaḍī

Saved in:
Bibliographic Details
VerfasserIn:
Sonstige:
Place / Publishing House:تهران : ‏ا‏میر کبیر
Tihrān : Muʾassasa-i Intišārāt-i Amīr Kabīr, 1366 [1987]
Year of Publication:1987
Edition:Čāp-i 3.
Language:Persian
Physical Description:22, 27, 572 Seiten
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Description
Other title:Diwān
ac_no:AC16924536
Hierarchical level:Monograph
Statement of Responsibility: bi taṣḥīḥ-i Akbar Bihrūz, Rašīd ʿAiwaḍī