jo nang dpe tshogs : = Jonang publication series

Saved in:
Bibliographic Details
Place / Publishing House:pe cin : mi rigs dpe skrun khang, 2007-
Publication history:1.2007 -
Language:###
Subjects:
Contents/pieces:8 records
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Title Year Edition Band
དམ་པའི་ཆོས་མངོན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་འགྲེལ་བ་ཤེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ་ / ས་བཟང་མ་ཏི་པཎ་ཆེན་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བརྩམས་ ; གཙོ་སྒྲིག་པ་ / ངག་དབང་ཀུན་དགའ་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་
Dam pa'i chos mngon pa kun las btus pa'i 'grel ba shes bya rab gsal snang ba zhes bya ba bzhugs so / sa bzang ma ti paṇ chen blo gros rgyal mtshan gyis brtsams ; gtso sgrig pa, ngag dbang kun dga' 'jam dbyangs blo gros
2007 ...
bstan bcos mngon par rtogs pa'i rgyan 'grel ba dang bcas pa'i rgyas 'grel bshad sbyar yid kyi mun sel / chos rje nya dbon kun dga' dpal gyis brtsams ...
ri chos nges don rgya mtsho zhes bya ba mthar thug thun mong ma yin pa'i man ngag / kun mkhyen rton pa bzhi ldan gyis brtsams 2007 p 1
theg pa chen po rgyud bla ma'i bstan bcos kyi 'grel bshad rnam gnyis / kun mkhyen rton pa bzhi ldan gyis brtsams 2007 p 2
shes rab kyi pha rol tu phyin pa man ngag gi bstan bcos mngon par rtogs pa'i rgyan gyi rnam bshad mdo'i don bde blag tu rtogs pa / kun mkhyen rton pa bzhi ldan gyis brtsams 2007 p 3
dris lan blang dor rab gsal snang ba'i gzhung rnam par dag pa'i yi ge lung dang mthun pa / sa bzang ma ti paN chen blo gros rgyal mtshan gyis brtsams 2007 p 8
རྒྱས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཚད་མ་རྣམ་འགྲེལ་གྱི་འགྲེལ་བཤད་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་བཞུགས་སོ་ / མཚལ་མིན་པ་བསོད་ནམས་བཟང་པོས་བརྩམས་ / གཙོ་སྒྲིག་པ་/ངག་དབང་ཀུན་དགའ་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་
rgyas pa'i bstan bcos tshad ma rnam 'grel gyi 'grel bshad rin chen phreng ba bzhugs so / mtshal min pa bsod nams bzang pos brtsams ; gtso sgrig pa, ngag dbang kun dga' 'jam dbyangs blo gros
2007 p 9
ཐེག་མཆོག་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པའི་དབུ་མ་ཆེན་པོ་རྣམ་པར་ངེས་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ་ / rje btsun tā ra nā thas brtsams
Theg mchog shin tu rgyas pa'i dbu ma chen po rnam par nges pa zhes bya ba bzhugs so / rje btsun tā ra nā thas brtsams
2007 p 10