དམ་པའི་ཆོས་མངོན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་འགྲེལ་བ་ཤེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ་ / ས་བཟང་མ་ཏི་པཎ་ཆེན་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བརྩམས་ ; གཙོ་སྒྲིག་པ་ / ངག་དབང་ཀུན་དགའ་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་
Dam pa'i chos mngon pa kun las btus pa'i 'grel ba shes bya rab gsal snang ba zhes bya ba bzhugs so / sa bzang ma ti paṇ chen blo gros rgyal mtshan gyis brtsams ; gtso sgrig pa, ngag dbang kun dga' 'jam dbyangs blo gros

Saved in:
Bibliographic Details
Superior document:Jo nang dpe tshogs ...
VerfasserIn:
HerausgeberIn:
Place / Publishing House:པེ་ཅིན་ : མི་རིགས་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་
Pe cin : Mi rigs dpe skrun khang, 2007
Year of Publication:2007
Language:Tibetan
Series:Jo nang dpe tshogs ...
Sa bzang ma ti paṇ chen gyi gsung; ... ....
Subjects:
Classification:11.93 - Buddhismus
Contents/pieces:2 records
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Title Year Edition Band
དམ་པའི་ཆོས་མངོན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་འགྲེལ་བ་ཤེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ་ : སྟོད་ཆ་ / ས་བཟང་མ་ཏི་པཎ་ཆེན་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བརྩམས་ ; གཙོ་སྒྲིག་པ་ / ངག་དབང་ཀུན་དགའ་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་
Dam pa'i chos mngon pa kun las btus pa'i 'grel ba shes bya rab gsal snang ba zhes bya ba bzhugs so / sTod cha / sa bzang ma ti paṇ chen blo gros rgyal mtshan gyis brtsams ; gtso sgrig pa, ngag dbang kun dga' 'jam dbyangs blo gros
2007 P 1
དམ་པའི་ཆོས་མངོན་པ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་འགྲེལ་བ་ཤེས་བྱ་རབ་གསལ་སྣང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ་ : སྨད་ཆ་ / ས་བཟང་མ་ཏི་པཎ་ཆེན་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བརྩམས་ ; གཙོ་སྒྲིག་པ་ / ངག་དབང་ཀུན་དགའ་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་
Dam pa'i chos mngon pa kun las btus pa'i 'grel ba shes bya rab gsal snang ba zhes bya ba bzhugs so / sMad cha / sa bzang ma ti paṇ chen blo gros rgyal mtshan gyis brtsams ; gtso sgrig pa, ngag dbang kun dga' 'jam dbyangs blo gros
2007 P 2