Οι ταφικοί τύμβοι της Αίνειας
Hoi taphikoi tymboi tēs Aineias / Iulia Bokotopulu

Saved in:
Bibliographic Details
Superior document:Dēmosieumata tu Αrchaiologiku Deltiu 41
VerfasserIn:
Place / Publishing House:Αθήνα : Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων
Athēna : Tameio Archaiologikōn Porōn kai Apallotriōseōn, 1990
Year of Publication:1990
Language:Ancient Greek
Series:Dēmosieumata tu Αrchaiologiku Deltiu 41
Subjects:
Classification:15.17 - Klassische Archäologie
Physical Description:135, 76 S.; zahlr. Ill., Kt.
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id 993623100604498
ctrlnum AC05973878
(AT-OBV)AC05973878
(Aleph)005918126ACC01
(DE-599)OBVAC05973878
(EXLNZ-43ACC_NETWORK)990059181260203331
collection bib_alma
institution YAOA2
building BIBNE
record_format marc
spelling Bokotopulu, Iulia 1939-1995 880-02 (DE-588)123223857 aut
100-02/Grek Βοκοτοπούλου, Ιουλία
880-01 <<Hoi>> taphikoi tymboi tēs Aineias Iulia Bokotopulu
245-01/Grek <<Οι>> ταφικοί τύμβοι της Αίνειας
880-04 Athēna Tameio Archaiologikōn Porōn kai Apallotriōseōn 1990
264-04/Grek Αθήνα Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων
135, 76 S. zahlr. Ill., Kt.
880-03 Dēmosieumata tu Αrchaiologiku Deltiu 41
490-03/Grek Δημοσιεύματα του Αρχαιολογικού Δελτίου ; 41
In griech. Schrift, griech.
Aineia (Extinct city) Automatisch aus GBV_2011-10 2012-05-18
Tombs Greece Aineia (Extinct city) Automatisch aus GBV_2011-10 2012-05-18
Aineia g (DE-588)4305791-3
Grabmal s (DE-588)4021732-2
Ausgrabung s (DE-588)4129464-6
Aineia 11 g (DE-588)4305791-3
Grab s (DE-588)4021716-4
(AT-OBV)AC00833158 41
YAOA2 BIBNE OAI2-F GR AIN 100 2249860200004498
language Ancient Greek
format Book
author Bokotopulu, Iulia 1939-1995
spellingShingle Bokotopulu, Iulia 1939-1995
Hoi taphikoi tymboi tēs Aineias
Dēmosieumata tu Αrchaiologiku Deltiu
Aineia (DE-588)4305791-3
Grabmal (DE-588)4021732-2
Ausgrabung (DE-588)4129464-6
Grab (DE-588)4021716-4
author_facet Bokotopulu, Iulia 1939-1995
author_variant i b ib
author_role VerfasserIn
author_sort Bokotopulu, Iulia 1939-1995
title Hoi taphikoi tymboi tēs Aineias
title_full Hoi taphikoi tymboi tēs Aineias Iulia Bokotopulu
title_fullStr Hoi taphikoi tymboi tēs Aineias Iulia Bokotopulu
title_full_unstemmed Hoi taphikoi tymboi tēs Aineias Iulia Bokotopulu
title_auth Hoi taphikoi tymboi tēs Aineias
title_new Hoi taphikoi tymboi tēs Aineias
title_sort taphikoi tymboi tēs aineias
series Dēmosieumata tu Αrchaiologiku Deltiu
series2 Dēmosieumata tu Αrchaiologiku Deltiu
publisher Tameio Archaiologikōn Porōn kai Apallotriōseōn
publishDate 1990
physical 135, 76 S. zahlr. Ill., Kt.
isbn 9602141034
callnumber-raw OAI2-F GR AIN 100
callnumber-search OAI2-F GR AIN 100
topic Aineia (DE-588)4305791-3
Grabmal (DE-588)4021732-2
Ausgrabung (DE-588)4129464-6
Grab (DE-588)4021716-4
topic_facet Aineia
Grabmal
Ausgrabung
Grab
geographic_facet Automatisch aus GBV_2011-10 2012-05-18
illustrated Illustrated
work_keys_str_mv AT bokotopuluiulia hoitaphikoitymboitesaineias
status_str n
ids_txt_mv (AT-OBV)AC05973878
AC05973878
(Aleph)005918126ACC01
(DE-599)OBVAC05973878
(EXLNZ-43ACC_NETWORK)990059181260203331
hol852bOwn_txt_mv YAOA2
hol852hSignatur_txt_mv OAI2-F GR AIN 100
hol852cSonderstandort_txt_mv BIBNE
itmData_txt_mv 2023-09-22 11:40:46 Europe/Vienna
barcode_str_mv 443519-10
callnumbers_txt_mv OAI2-F GR AIN 100
inventoryNumbers_str_mv OAI2-RA
materialTypes_str_mv BOOK
permanentLibraries_str_mv YAOA2
permanentLocations_str_mv BIBNE
inventoryDates_str_mv 2008-11-21 12:00:00
createdDates_str_mv 2023-09-22 11:40:46 Europe/Vienna
holdingIds_str_mv 2249860200004498
hierarchy_parent_id AC00833158
hierarchy_parent_title Dēmosieumata tu Αrchaiologiku Deltiu 41
hierarchy_sequence 41
is_hierarchy_id AC05973878
is_hierarchy_title <<Hoi>> taphikoi tymboi tēs Aineias
container_title Dēmosieumata tu Αrchaiologiku Deltiu 41
container_reference AC00833158
basiskl_str_mv 15.17 - Klassische Archäologie
basiskl_txtF_mv 15.17 - Klassische Archäologie
author_original_writing_str_mv Βοκοτοπούλου, Ιουλία
series_original_writing_str_mv Δημοσιεύματα του Αρχαιολογικού Δελτίου ; 41
_version_ 1796653641000550401
fullrecord <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>02644nam a2200469 cb4500</leader><controlfield tag="001">993623100604498</controlfield><controlfield tag="005">20230702111212.0</controlfield><controlfield tag="007">tu</controlfield><controlfield tag="008">070529|1990 ||| ||| | grc c</controlfield><controlfield tag="009">AC05973878</controlfield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9602141034</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(AT-OBV)AC05973878</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">AC05973878</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(Aleph)005918126ACC01</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)OBVAC05973878</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(EXLNZ-43ACC_NETWORK)990059181260203331</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">UBS</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="c">BAY</subfield><subfield code="d">AT-UBS</subfield><subfield code="e">rakddb</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">grc</subfield></datafield><datafield tag="044" ind1=" " ind2=" "><subfield code="c">XA-GR</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">15.17</subfield><subfield code="2">bkl</subfield><subfield code="9">O: Automatisch aus GBV_2011-10 2012-05-18</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">LF 1855</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Bokotopulu, Iulia</subfield><subfield code="d">1939-1995</subfield><subfield code="6">880-02</subfield><subfield code="0">(DE-588)123223857</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="880" ind1="1" ind2=" "><subfield code="6">100-02/Grek</subfield><subfield code="a">Βοκοτοπούλου, Ιουλία</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="6">880-01</subfield><subfield code="a">Hoi taphikoi tymboi tēs Aineias</subfield><subfield code="c">Iulia Bokotopulu</subfield></datafield><datafield tag="880" ind1="0" ind2="0"><subfield code="6">245-01/Grek</subfield><subfield code="a">Οι ταφικοί τύμβοι της Αίνειας</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="6">880-04</subfield><subfield code="a">Athēna</subfield><subfield code="b">Tameio Archaiologikōn Porōn kai Apallotriōseōn</subfield><subfield code="c">1990</subfield></datafield><datafield tag="880" ind1=" " ind2="1"><subfield code="6">264-04/Grek</subfield><subfield code="a">Αθήνα</subfield><subfield code="b">Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">135, 76 S.</subfield><subfield code="b">zahlr. Ill., Kt.</subfield></datafield><datafield tag="490" ind1="1" ind2=" "><subfield code="6">880-03</subfield><subfield code="a">Dēmosieumata tu Αrchaiologiku Deltiu</subfield><subfield code="v">41</subfield></datafield><datafield tag="880" ind1="1" ind2=" "><subfield code="6">490-03/Grek</subfield><subfield code="a">Δημοσιεύματα του Αρχαιολογικού Δελτίου ; 41</subfield></datafield><datafield tag="546" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">In griech. Schrift, griech.</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Aineia (Extinct city)</subfield><subfield code="z">Automatisch aus GBV_2011-10 2012-05-18</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Tombs</subfield><subfield code="a">Greece</subfield><subfield code="a">Aineia (Extinct city)</subfield><subfield code="z">Automatisch aus GBV_2011-10 2012-05-18</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Aineia</subfield><subfield code="D">g</subfield><subfield code="0">(DE-588)4305791-3</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Grabmal</subfield><subfield code="D">s</subfield><subfield code="0">(DE-588)4021732-2</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="2"><subfield code="a">Ausgrabung</subfield><subfield code="D">s</subfield><subfield code="0">(DE-588)4129464-6</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Aineia</subfield><subfield code="1">11</subfield><subfield code="D">g</subfield><subfield code="0">(DE-588)4305791-3</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="1"><subfield code="a">Grab</subfield><subfield code="D">s</subfield><subfield code="0">(DE-588)4021716-4</subfield></datafield><datafield tag="830" ind1=" " ind2="0"><subfield code="w">(AT-OBV)AC00833158</subfield><subfield code="v">41</subfield></datafield><datafield tag="970" ind1="1" ind2=" "><subfield code="c">55</subfield></datafield><datafield tag="970" ind1="4" ind2=" "><subfield code="b">BVBKAT</subfield></datafield><datafield tag="970" ind1="2" ind2=" "><subfield code="a"> UBS</subfield></datafield><datafield tag="974" ind1="0" ind2="u"><subfield code="V">908</subfield><subfield code="a">21</subfield></datafield><datafield tag="ADM" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">2024-03-17 16:45:23 Europe/Vienna</subfield><subfield code="d">20</subfield><subfield code="f">System</subfield><subfield code="c">marc21</subfield><subfield code="a">2023-09-22 11:40:43 Europe/Vienna</subfield><subfield code="g">false</subfield></datafield><datafield tag="HOL" ind1="8" ind2=" "><subfield code="b">YAOA2</subfield><subfield code="h">OAI2-F GR AIN 100</subfield><subfield code="c">BIBNE</subfield><subfield code="8">2249860200004498</subfield></datafield><datafield tag="852" ind1="8" ind2=" "><subfield code="b">YAOA2</subfield><subfield code="c">BIBNE</subfield><subfield code="h">OAI2-F GR AIN 100</subfield><subfield code="8">2249860200004498</subfield></datafield><datafield tag="ITM" ind1=" " ind2=" "><subfield code="9">2249860200004498</subfield><subfield code="e">1</subfield><subfield code="m">BOOK</subfield><subfield code="b">443519-10</subfield><subfield code="i">OAI2-RA</subfield><subfield code="2">BIBNE</subfield><subfield code="o">2008-11-21 12:00:00</subfield><subfield code="8">2349872270004498</subfield><subfield code="p">2023-09-22 11:40:46 Europe/Vienna</subfield><subfield code="h">OAI2-F GR AIN 100</subfield><subfield code="1">YAOA2</subfield><subfield code="q">2023-09-22 11:40:46 Europe/Vienna</subfield></datafield></record></collection>