Ανασκαφή Νικοπόλεως : σαρκόφαγοι αττικής και τοπικής παραγωγής
Anaskaphē Nikopoleōs : sarkophagoi Attikēs kai topikēs paragōgēs / Th. Stephanidu-Tiberiu, E. Papagiannē

Saved in:
Bibliographic Details
VerfasserIn:
Place / Publishing House:Αθήναι : Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία
Athēnai : Hē en Athēnais Archaiologikē Hetaireia, 2015
Year of Publication:2015
Language:Greek
Series:Bibliothēkē tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias 305
Subjects:
Physical Description:XVII, 278, 73 Seiten : Illustrationen; 28 cm
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id 993621707804498
ctrlnum AC13223596
(AT-OBV)AC13223596
(Aleph)012932060ACC01
(DE-599)BSZ465778666
(EXLNZ-43ACC_NETWORK)990129320600203331
collection bib_alma
institution YAOA1
YAOA2
building PSK2-1
BIBNE
record_format marc
spelling 880-02 Stephanidu-Tiberiu, Theodosia aut
100-02/Grek Στεφανίδου-Τιβερίου, Θεοδοσία
880-01 Anaskaphē Nikopoleōs sarkophagoi Attikēs kai topikēs paragōgēs Th. Stephanidu-Tiberiu, E. Papagiannē
245-01/Grek Ανασκαφή Νικοπόλεως σαρκόφαγοι αττικής και τοπικής παραγωγής
880-05 Athēnai <<Hē>> en Athēnais Archaiologikē Hetaireia 2015
264-05/Grek Αθήναι <<Η>> εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία
XVII, 278, 73 Seiten : Illustrationen 28 cm
880-04 Bibliothēkē tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias 305
490-04/Grek Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας ; 305
Sarcophagi, Greek / Greece / Attikē
Griechenland Altertum g (DE-588)4093976-5
Sarkophag s (DE-588)4051698-2
Dekoration s (DE-588)4149033-2
Papagiannē, Elenē ca. 20./21. Jh. 880-03 (DE-588)1096246104 aut
700-03/Grek Παπαγιάννη, Ελένη
305
YAOA1 PSK2-1 M II STEPHANIDOU-TIBERIOU 2249327750004498
YAOA2 BIBNE OAI2-F GR NIKO 250 2249328040004498
language Greek
format Book
author Stephanidu-Tiberiu, Theodosia
Papagiannē, Elenē ca. 20./21. Jh.
spellingShingle Stephanidu-Tiberiu, Theodosia
Papagiannē, Elenē ca. 20./21. Jh.
Anaskaphē Nikopoleōs sarkophagoi Attikēs kai topikēs paragōgēs
Bibliothēkē tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias
Griechenland (DE-588)4093976-5
Sarkophag (DE-588)4051698-2
Dekoration (DE-588)4149033-2
author_facet Stephanidu-Tiberiu, Theodosia
Papagiannē, Elenē ca. 20./21. Jh.
Papagiannē, Elenē ca. 20./21. Jh.
author_variant t s t tst
e p ep
author_role VerfasserIn
VerfasserIn
author2 Papagiannē, Elenē ca. 20./21. Jh.
author2_role VerfasserIn
author_sort Stephanidu-Tiberiu, Theodosia
title Anaskaphē Nikopoleōs sarkophagoi Attikēs kai topikēs paragōgēs
title_sub sarkophagoi Attikēs kai topikēs paragōgēs
title_full Anaskaphē Nikopoleōs sarkophagoi Attikēs kai topikēs paragōgēs Th. Stephanidu-Tiberiu, E. Papagiannē
title_fullStr Anaskaphē Nikopoleōs sarkophagoi Attikēs kai topikēs paragōgēs Th. Stephanidu-Tiberiu, E. Papagiannē
title_full_unstemmed Anaskaphē Nikopoleōs sarkophagoi Attikēs kai topikēs paragōgēs Th. Stephanidu-Tiberiu, E. Papagiannē
title_auth Anaskaphē Nikopoleōs sarkophagoi Attikēs kai topikēs paragōgēs
title_new Anaskaphē Nikopoleōs
title_sort anaskaphē nikopoleōs sarkophagoi attikēs kai topikēs paragōgēs
series Bibliothēkē tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias
series2 Bibliothēkē tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias
publisher <<Hē>> en Athēnais Archaiologikē Hetaireia
publishDate 2015
physical XVII, 278, 73 Seiten : Illustrationen 28 cm
isbn 9786185047221
6185047225
callnumber-raw M II STEPHANIDOU-TIBERIOU
OAI2-F GR NIKO 250
callnumber-search M II STEPHANIDOU-TIBERIOU
OAI2-F GR NIKO 250
topic Griechenland (DE-588)4093976-5
Sarkophag (DE-588)4051698-2
Dekoration (DE-588)4149033-2
topic_facet Griechenland
Sarkophag
Dekoration
illustrated Not Illustrated
work_keys_str_mv AT stephanidutiberiutheodosia anaskaphenikopoleossarkophagoiattikeskaitopikesparagoges
AT papagianneelene anaskaphenikopoleossarkophagoiattikeskaitopikesparagoges
status_str n
ids_txt_mv (AT-OBV)AC13223596
AC13223596
(Aleph)012932060ACC01
(DE-599)BSZ465778666
(EXLNZ-43ACC_NETWORK)990129320600203331
hol852bOwn_txt_mv YAOA1
YAOA2
hol852hSignatur_txt_mv M II STEPHANIDOU-TIBERIOU
OAI2-F GR NIKO 250
hol852cSonderstandort_txt_mv PSK2-1
BIBNE
itmData_txt_mv 2023-09-21 08:26:50 Europe/Vienna
2023-09-21 08:26:47 Europe/Vienna
barcode_str_mv +YA5466301
7893337-10
callnumbers_txt_mv M II STEPHANIDOU-TIBERIOU
OAI2-F GR NIKO 250
inventoryNumbers_str_mv OAI-020144
OAI2-2016/000000083
materialTypes_str_mv BOOK
permanentLibraries_str_mv YAOA1
YAOA2
permanentLocations_str_mv PSK2-1
BIBNE
inventoryDates_str_mv 2016-08-10 12:00:00
2016-05-26 12:00:00
createdDates_str_mv 2023-09-21 08:26:50 Europe/Vienna
2023-09-21 08:26:47 Europe/Vienna
holdingIds_str_mv 2249327750004498
2249328040004498
hierarchy_sequence 305
is_hierarchy_id AC13223596
is_hierarchy_title Anaskaphē Nikopoleōs sarkophagoi Attikēs kai topikēs paragōgēs
author_original_writing_str_mv Στεφανίδου-Τιβερίου, Θεοδοσία
author2_original_writing_str_mv Παπαγιάννη, Ελένη
series_original_writing_str_mv Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας ; 305
_version_ 1796653549213450241
fullrecord <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>02953nam a2200421 c#4500</leader><controlfield tag="001">993621707804498</controlfield><controlfield tag="005">20230715190350.0</controlfield><controlfield tag="007">tu</controlfield><controlfield tag="008">160526|2015 ||| ||| | gre c</controlfield><controlfield tag="009">AC13223596</controlfield><datafield tag="016" ind1="7" ind2=" "><subfield code="a">945634794</subfield><subfield code="2">OCoLC</subfield></datafield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9786185047221</subfield></datafield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">6185047225</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(AT-OBV)AC13223596</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">AC13223596</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(Aleph)012932060ACC01</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)BSZ465778666</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(EXLNZ-43ACC_NETWORK)990129320600203331</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">OAI</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="c">BSZ</subfield><subfield code="d">AT-UBW</subfield><subfield code="e">rda</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">gre</subfield></datafield><datafield tag="044" ind1=" " ind2=" "><subfield code="c">XA-GR</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="6">880-02</subfield><subfield code="a">Stephanidu-Tiberiu, Theodosia</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="880" ind1="1" ind2=" "><subfield code="6">100-02/Grek</subfield><subfield code="a">Στεφανίδου-Τιβερίου, Θεοδοσία</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="6">880-01</subfield><subfield code="a">Anaskaphē Nikopoleōs</subfield><subfield code="b">sarkophagoi Attikēs kai topikēs paragōgēs</subfield><subfield code="c">Th. Stephanidu-Tiberiu, E. Papagiannē</subfield></datafield><datafield tag="880" ind1="0" ind2="0"><subfield code="6">245-01/Grek</subfield><subfield code="a">Ανασκαφή Νικοπόλεως</subfield><subfield code="b">σαρκόφαγοι αττικής και τοπικής παραγωγής</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="6">880-05</subfield><subfield code="a">Athēnai</subfield><subfield code="b">Hē en Athēnais Archaiologikē Hetaireia</subfield><subfield code="c">2015</subfield></datafield><datafield tag="880" ind1=" " ind2="1"><subfield code="6">264-05/Grek</subfield><subfield code="a">Αθήναι</subfield><subfield code="b">Η εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">XVII, 278, 73 Seiten : Illustrationen</subfield><subfield code="c">28 cm</subfield></datafield><datafield tag="490" ind1="0" ind2=" "><subfield code="6">880-04</subfield><subfield code="a">Bibliothēkē tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias</subfield><subfield code="v">305</subfield></datafield><datafield tag="880" ind1="0" ind2=" "><subfield code="6">490-04/Grek</subfield><subfield code="a">Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας ; 305</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Sarcophagi, Greek / Greece / Attikē</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Griechenland</subfield><subfield code="g">Altertum</subfield><subfield code="D">g</subfield><subfield code="0">(DE-588)4093976-5</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Sarkophag</subfield><subfield code="D">s</subfield><subfield code="0">(DE-588)4051698-2</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="2"><subfield code="a">Dekoration</subfield><subfield code="D">s</subfield><subfield code="0">(DE-588)4149033-2</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Papagiannē, Elenē</subfield><subfield code="d">ca. 20./21. Jh.</subfield><subfield code="6">880-03</subfield><subfield code="0">(DE-588)1096246104</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="880" ind1="1" ind2=" "><subfield code="6">700-03/Grek</subfield><subfield code="a">Παπαγιάννη, Ελένη</subfield></datafield><datafield tag="830" ind1=" " ind2="0"><subfield code="v">305</subfield></datafield><datafield tag="970" ind1="1" ind2=" "><subfield code="c">55</subfield></datafield><datafield tag="970" ind1="4" ind2=" "><subfield code="b">SWB</subfield></datafield><datafield tag="ADM" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">2024-03-24 13:07:50 Europe/Vienna</subfield><subfield code="d">20</subfield><subfield code="f">System</subfield><subfield code="c">marc21</subfield><subfield code="a">2023-09-21 08:26:44 Europe/Vienna</subfield><subfield code="g">false</subfield></datafield><datafield tag="HOL" ind1="8" ind2=" "><subfield code="b">YAOA1</subfield><subfield code="h">M II STEPHANIDOU-TIBERIOU</subfield><subfield code="c">PSK2-1</subfield><subfield code="8">2249327750004498</subfield></datafield><datafield tag="852" ind1="8" ind2=" "><subfield code="b">YAOA1</subfield><subfield code="c">PSK2-1</subfield><subfield code="h">M II STEPHANIDOU-TIBERIOU</subfield><subfield code="8">2249327750004498</subfield></datafield><datafield tag="HOL" ind1="8" ind2=" "><subfield code="b">YAOA2</subfield><subfield code="h">OAI2-F GR NIKO 250</subfield><subfield code="c">BIBNE</subfield><subfield code="8">2249328040004498</subfield></datafield><datafield tag="852" ind1="8" ind2=" "><subfield code="b">YAOA2</subfield><subfield code="c">BIBNE</subfield><subfield code="h">OAI2-F GR NIKO 250</subfield><subfield code="8">2249328040004498</subfield></datafield><datafield tag="ITM" ind1=" " ind2=" "><subfield code="9">2249327750004498</subfield><subfield code="e">1</subfield><subfield code="m">BOOK</subfield><subfield code="b">+YA5466301</subfield><subfield code="i">OAI-020144</subfield><subfield code="2">PSK2-1</subfield><subfield code="o">2016-08-10 12:00:00</subfield><subfield code="8">2349339480004498</subfield><subfield code="f">01</subfield><subfield code="p">2023-09-21 08:26:50 Europe/Vienna</subfield><subfield code="h">M II STEPHANIDOU-TIBERIOU</subfield><subfield code="1">YAOA1</subfield><subfield code="q">2023-10-10 16:26:07 Europe/Vienna</subfield></datafield><datafield tag="ITM" ind1=" " ind2=" "><subfield code="9">2249328040004498</subfield><subfield code="e">1</subfield><subfield code="m">BOOK</subfield><subfield code="b">7893337-10</subfield><subfield code="i">OAI2-2016/000000083</subfield><subfield code="2">BIBNE</subfield><subfield code="o">2016-05-26 12:00:00</subfield><subfield code="8">2349327960004498</subfield><subfield code="p">2023-09-21 08:26:47 Europe/Vienna</subfield><subfield code="h">OAI2-F GR NIKO 250</subfield><subfield code="1">YAOA2</subfield><subfield code="q">2023-09-21 08:26:47 Europe/Vienna</subfield></datafield></record></collection>