Από την Πνύκα στο Παγκράτι : επιφυλλίδες [για τα 80 χρόνια της Έβης Τουλούπα]
Apo tēn Pnyka sto Pankrati : epiphyllides [gia ta 80 chronia tes Ebēs Tulupa] / Ebē Tulupa ; epimeleia Phanē Malluchu-Tufano

Saved in:
Bibliographic Details
VerfasserIn:
Herausgebendes Organ:
Place / Publishing House:Αθήνα : Ένωση Φίλων της Ακροπόλεως
Athēna : Henōsē Philōn tēs Akropoleōs, 2010
Year of Publication:2010
Edition:2. Aufl. der Ausgabe von 2004
Language:Greek
Subjects:
Physical Description:189 S.; ill., 21 cm
Notes:Auswahl von Beiträgen von E. Touloupa für die Tageszeitung Ta Nea (zwischen 1990 und 2000), in ungekürzter Form ; hrsg. anlässlich des 80. Geburtstags von E. Touloupa (2004)
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id 993621626404498
ctrlnum AC12230093
(AT-OBV)AC12230093
(Aleph)012119036ACC01
(DE-599)OBVAC12230093
(EXLNZ-43ACC_NETWORK)990121190360203331
collection bib_alma
institution YAOA2
building BIBNE
record_format marc
spelling 880-02 Tulupa, Ebē 1924- (DE-588)128854669 aut
100-02/Grek Τουλούπα, Έβη
880-01 Apo tēn Pnyka sto Pankrati epiphyllides [gia ta 80 chronia tes Ebēs Tulupa] Ebē Tulupa ; epimeleia Phanē Malluchu-Tufano
245-01/Grek Από την Πνύκα στο Παγκράτι επιφυλλίδες [για τα 80 χρόνια της Έβης Τουλούπα]
Pagrati Pangrati
2. Aufl. der Ausgabe von 2004
880-04 Athēna Henōsē Philōn tēs Akropoleōs 2010
264-04/Grek Αθήνα Ένωση Φίλων της Ακροπόλεως
189 S. ill., 21 cm
Auswahl von Beiträgen von E. Touloupa für die Tageszeitung Ta Nea (zwischen 1990 und 2000), in ungekürzter Form ; hrsg. anlässlich des 80. Geburtstags von E. Touloupa (2004)
Athens (Greece) - History
Athens (Greece) - Description and travel
Athens (Greece) - Social life and customs
Henōsē Philōn tēs Akropoleōs isb
880-03 Malluchu-Tufano, Phanē aut
700-03/Grek Μαλλούχου-Tufano, Φανή
YAOA2 BIBNE OAI2-Y 974 2249290870004498
language Greek
format Book
author Tulupa, Ebē 1924-
Malluchu-Tufano, Phanē
spellingShingle Tulupa, Ebē 1924-
Malluchu-Tufano, Phanē
Apo tēn Pnyka sto Pankrati epiphyllides [gia ta 80 chronia tes Ebēs Tulupa]
Athens (Greece) - History
Athens (Greece) - Description and travel
Athens (Greece) - Social life and customs
author_facet Tulupa, Ebē 1924-
Malluchu-Tufano, Phanē
Malluchu-Tufano, Phanē
Henōsē Philōn tēs Akropoleōs
author_variant e t et
p m t pmt
author_role VerfasserIn
VerfasserIn
author2 Malluchu-Tufano, Phanē
Henōsē Philōn tēs Akropoleōs
author2_role VerfasserIn
Herausgebendes Organ
author_sort Tulupa, Ebē 1924-
title Apo tēn Pnyka sto Pankrati epiphyllides [gia ta 80 chronia tes Ebēs Tulupa]
title_sub epiphyllides [gia ta 80 chronia tes Ebēs Tulupa]
title_full Apo tēn Pnyka sto Pankrati epiphyllides [gia ta 80 chronia tes Ebēs Tulupa] Ebē Tulupa ; epimeleia Phanē Malluchu-Tufano
title_fullStr Apo tēn Pnyka sto Pankrati epiphyllides [gia ta 80 chronia tes Ebēs Tulupa] Ebē Tulupa ; epimeleia Phanē Malluchu-Tufano
title_full_unstemmed Apo tēn Pnyka sto Pankrati epiphyllides [gia ta 80 chronia tes Ebēs Tulupa] Ebē Tulupa ; epimeleia Phanē Malluchu-Tufano
title_auth Apo tēn Pnyka sto Pankrati epiphyllides [gia ta 80 chronia tes Ebēs Tulupa]
title_new Apo tēn Pnyka sto Pankrati
title_sort apo tēn pnyka sto pankrati epiphyllides [gia ta 80 chronia tes ebēs tulupa]
publisher Henōsē Philōn tēs Akropoleōs
publishDate 2010
physical 189 S. ill., 21 cm
edition 2. Aufl. der Ausgabe von 2004
isbn 9789608653641
callnumber-raw OAI2-Y 974
callnumber-search OAI2-Y 974
topic Athens (Greece) - History
Athens (Greece) - Description and travel
Athens (Greece) - Social life and customs
topic_facet Athens (Greece) - History
Athens (Greece) - Description and travel
Athens (Greece) - Social life and customs
illustrated Illustrated
work_keys_str_mv AT tulupaebe apotenpnykastopankratiepiphyllidesgiata80chroniatesebestulupa
AT henosephilontesakropoleos apotenpnykastopankratiepiphyllidesgiata80chroniatesebestulupa
AT malluchutufanophane apotenpnykastopankratiepiphyllidesgiata80chroniatesebestulupa
AT tulupaebe pagratipangrati
AT henosephilontesakropoleos pagratipangrati
AT malluchutufanophane pagratipangrati
status_str n
ids_txt_mv (AT-OBV)AC12230093
AC12230093
(Aleph)012119036ACC01
(DE-599)OBVAC12230093
(EXLNZ-43ACC_NETWORK)990121190360203331
hol852bOwn_txt_mv YAOA2
hol852hSignatur_txt_mv OAI2-Y 974
hol852cSonderstandort_txt_mv BIBNE
itmData_txt_mv 2023-09-21 08:23:27 Europe/Vienna
barcode_str_mv 721989-10
callnumbers_txt_mv OAI2-Y 974
inventoryNumbers_str_mv OAI2-2015/000000191
materialTypes_str_mv BOOK
permanentLibraries_str_mv YAOA2
permanentLocations_str_mv BIBNE
inventoryDates_str_mv 2015-03-27 12:00:00
createdDates_str_mv 2023-09-21 08:23:27 Europe/Vienna
holdingIds_str_mv 2249290870004498
is_hierarchy_id AC12230093
is_hierarchy_title Apo tēn Pnyka sto Pankrati epiphyllides [gia ta 80 chronia tes Ebēs Tulupa]
author_original_writing_str_mv Τουλούπα, Έβη
author2_original_writing_str_mv Μαλλούχου-Tufano, Φανή
noLinkedField
_version_ 1796653549249101825
fullrecord <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>02519nam a2200397zc 4500</leader><controlfield tag="001">993621626404498</controlfield><controlfield tag="005">20231218083404.0</controlfield><controlfield tag="007">tu</controlfield><controlfield tag="008">150327|2010 ||| ||| | gre c</controlfield><controlfield tag="009">AC12230093</controlfield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9789608653641</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(AT-OBV)AC12230093</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">AC12230093</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(Aleph)012119036ACC01</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)OBVAC12230093</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(EXLNZ-43ACC_NETWORK)990121190360203331</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">OAI</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="d">AT-OeAW</subfield><subfield code="e">rakwb</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">gre</subfield></datafield><datafield tag="044" ind1=" " ind2=" "><subfield code="c">XA-GR</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="6">880-02</subfield><subfield code="a">Tulupa, Ebē</subfield><subfield code="d">1924-</subfield><subfield code="0">(DE-588)128854669</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="880" ind1="1" ind2=" "><subfield code="6">100-02/Grek</subfield><subfield code="a">Τουλούπα, Έβη</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="6">880-01</subfield><subfield code="a">Apo tēn Pnyka sto Pankrati</subfield><subfield code="b">epiphyllides [gia ta 80 chronia tes Ebēs Tulupa]</subfield><subfield code="c">Ebē Tulupa ; epimeleia Phanē Malluchu-Tufano</subfield></datafield><datafield tag="880" ind1="0" ind2="0"><subfield code="6">245-01/Grek</subfield><subfield code="a">Από την Πνύκα στο Παγκράτι</subfield><subfield code="b">επιφυλλίδες [για τα 80 χρόνια της Έβης Τουλούπα]</subfield></datafield><datafield tag="246" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Pagrati Pangrati</subfield></datafield><datafield tag="250" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">2. Aufl. der Ausgabe von 2004</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="6">880-04</subfield><subfield code="a">Athēna</subfield><subfield code="b">Henōsē Philōn tēs Akropoleōs</subfield><subfield code="c">2010</subfield></datafield><datafield tag="880" ind1=" " ind2="1"><subfield code="6">264-04/Grek</subfield><subfield code="a">Αθήνα</subfield><subfield code="b">Ένωση Φίλων της Ακροπόλεως</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">189 S.</subfield><subfield code="b">ill., 21 cm</subfield></datafield><datafield tag="500" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Auswahl von Beiträgen von E. Touloupa für die Tageszeitung Ta Nea (zwischen 1990 und 2000), in ungekürzter Form ; hrsg. anlässlich des 80. Geburtstags von E. Touloupa (2004)</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Athens (Greece) - History</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Athens (Greece) - Description and travel</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="2"><subfield code="a">Athens (Greece) - Social life and customs</subfield></datafield><datafield tag="710" ind1="2" ind2=" "><subfield code="a">Henōsē Philōn tēs Akropoleōs</subfield><subfield code="4">isb</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="6">880-03</subfield><subfield code="a">Malluchu-Tufano, Phanē</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="880" ind1="1" ind2=" "><subfield code="6">700-03/Grek</subfield><subfield code="a">Μαλλούχου-Tufano, Φανή</subfield></datafield><datafield tag="900" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Touloupa, Evi</subfield></datafield><datafield tag="900" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Mallouchou-Tufano, Fani</subfield></datafield><datafield tag="ADM" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">2023-12-18 08:34:04 Europe/Vienna</subfield><subfield code="d">20</subfield><subfield code="f">khasitzka@oeaw.ac.at######43ACC_OEAW</subfield><subfield code="c">marc21</subfield><subfield code="a">2023-09-21 08:23:25 Europe/Vienna</subfield><subfield code="g">false</subfield></datafield><datafield tag="HOL" ind1="8" ind2=" "><subfield code="b">YAOA2</subfield><subfield code="h">OAI2-Y 974</subfield><subfield code="c">BIBNE</subfield><subfield code="8">2249290870004498</subfield></datafield><datafield tag="852" ind1="8" ind2=" "><subfield code="b">YAOA2</subfield><subfield code="c">BIBNE</subfield><subfield code="h">OAI2-Y 974</subfield><subfield code="8">2249290870004498</subfield></datafield><datafield tag="ITM" ind1=" " ind2=" "><subfield code="9">2249290870004498</subfield><subfield code="e">1</subfield><subfield code="m">BOOK</subfield><subfield code="b">721989-10</subfield><subfield code="i">OAI2-2015/000000191</subfield><subfield code="2">BIBNE</subfield><subfield code="o">2015-03-27 12:00:00</subfield><subfield code="8">2349278210004498</subfield><subfield code="p">2023-09-21 08:23:27 Europe/Vienna</subfield><subfield code="h">OAI2-Y 974</subfield><subfield code="1">YAOA2</subfield><subfield code="q">2023-09-21 08:23:28 Europe/Vienna</subfield></datafield></record></collection>