Αρχαιολογικές αναζητήσεις : ανασκαφές στην Ομηρική Γραία : έκθεση αρχαιολογικών ευρημάτων από τις ανασκαφές στον Ωρωπό Αττικής που διενεργούνται από την Αρχαιολογική Εταιρεία με τη συμμετοχή του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 18 Ιουνίου - 26 Σεπτεμβρίου 2004
Archaiologikes anazētēseis : anaskaphes stēn Homērikē Graia : ekthesē archaiologikōn eurēmatōn apo tes anaskaphes ston Ōrōpo Attikēs pu dienerguntai apo tēn Archaiologikē Hetaireia me tē symmetochē tu Tmēmatos Historias, Archaiologias kai Koinōnikēs Anthrōpologias tu Panepistēriu Thessalias ; 18 Iuniu - 26 Septembriu 2004 / epimeleia: A. Mazarakēs Ainian ; Marlen Muliu

Saved in:
Bibliographic Details
MitwirkendeR:
Place / Publishing House:Βόλος
Bolos, 2008
Year of Publication:2008
Language:Greek
Subjects:
Physical Description:62 S.; überw. Ill., Kt.
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id 993621271904498
ctrlnum AC07783148
(AT-OBV)AC07783148
(Aleph)007597044ACC01
(DE-599)BVBBV035157560
(EXLNZ-43ACC_NETWORK)990075970440203331
collection bib_alma
institution YAOA2
building BIBNE
record_format marc
spelling 880-01 Archaiologikes anazētēseis : anaskaphes stēn Homērikē Graia ekthesē archaiologikōn eurēmatōn apo tes anaskaphes ston Ōrōpo Attikēs pu dienerguntai apo tēn Archaiologikē Hetaireia me tē symmetochē tu Tmēmatos Historias, Archaiologias kai Koinōnikēs Anthrōpologias tu Panepistēriu Thessalias ; 18 Iuniu - 26 Septembriu 2004 epimeleia: A. Mazarakēs Ainian ; Marlen Muliu
245-01/Grek Αρχαιολογικές αναζητήσεις : ανασκαφές στην Ομηρική Γραία έκθεση αρχαιολογικών ευρημάτων από τις ανασκαφές στον Ωρωπό Αττικής που διενεργούνται από την Αρχαιολογική Εταιρεία με τη συμμετοχή του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 18 Ιουνίου - 26 Σεπτεμβρίου 2004
880-05 Bolos 2008
264-05/Grek Βόλος
62 S. überw. Ill., Kt.
Oropos g (DE-588)4299636-3
Archäologische Stätte s (DE-588)4318315-3
Funde s (DE-588)4071507-3
Ausstellung f
Volos <2004> g
880-02 Mazarakēs-Ainian, Alexandros 1959- ctb
700-02/Grek Μαζαράκης Αινιάν, Αλέξανδρος
880-03 Muliu, Marlen ctb
700-03/Grek Μούλιου, Μάρλεν
880-04 Panepistēmio Thessalias (Bolos) Tmēma Historias, Archaiologias kai Koinōnikēs Anthrōpologias 1036582-8 ctb
710-04/Grek Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Βόλος) /Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
YAOA2 BIBNE S VOL 80 2249034760004498
language Greek
format Book
author2 Mazarakēs-Ainian, Alexandros 1959-
Muliu, Marlen
Panepistēmio Thessalias (Bolos) Tmēma Historias, Archaiologias kai Koinōnikēs Anthrōpologias
author_facet Mazarakēs-Ainian, Alexandros 1959-
Muliu, Marlen
Panepistēmio Thessalias (Bolos) Tmēma Historias, Archaiologias kai Koinōnikēs Anthrōpologias
Panepistēmio Thessalias (Bolos) Tmēma Historias, Archaiologias kai Koinōnikēs Anthrōpologias
author2_variant a m a ama
m m mm
author2_role MitwirkendeR
MitwirkendeR
MitwirkendeR
author_corporate Panepistēmio Thessalias (Bolos) Tmēma Historias, Archaiologias kai Koinōnikēs Anthrōpologias
author_corporate_role MitwirkendeR
title Archaiologikes anazētēseis : anaskaphes stēn Homērikē Graia ekthesē archaiologikōn eurēmatōn apo tes anaskaphes ston Ōrōpo Attikēs pu dienerguntai apo tēn Archaiologikē Hetaireia me tē symmetochē tu Tmēmatos Historias, Archaiologias kai Koinōnikēs Anthrōpologias tu Panepistēriu Thessalias ; 18 Iuniu - 26 Septembriu 2004
spellingShingle Archaiologikes anazētēseis : anaskaphes stēn Homērikē Graia ekthesē archaiologikōn eurēmatōn apo tes anaskaphes ston Ōrōpo Attikēs pu dienerguntai apo tēn Archaiologikē Hetaireia me tē symmetochē tu Tmēmatos Historias, Archaiologias kai Koinōnikēs Anthrōpologias tu Panepistēriu Thessalias ; 18 Iuniu - 26 Septembriu 2004
Oropos (DE-588)4299636-3
Archäologische Stätte (DE-588)4318315-3
Funde (DE-588)4071507-3
Ausstellung
Volos <2004>
title_sub ekthesē archaiologikōn eurēmatōn apo tes anaskaphes ston Ōrōpo Attikēs pu dienerguntai apo tēn Archaiologikē Hetaireia me tē symmetochē tu Tmēmatos Historias, Archaiologias kai Koinōnikēs Anthrōpologias tu Panepistēriu Thessalias ; 18 Iuniu - 26 Septembriu 2004
title_full Archaiologikes anazētēseis : anaskaphes stēn Homērikē Graia ekthesē archaiologikōn eurēmatōn apo tes anaskaphes ston Ōrōpo Attikēs pu dienerguntai apo tēn Archaiologikē Hetaireia me tē symmetochē tu Tmēmatos Historias, Archaiologias kai Koinōnikēs Anthrōpologias tu Panepistēriu Thessalias ; 18 Iuniu - 26 Septembriu 2004 epimeleia: A. Mazarakēs Ainian ; Marlen Muliu
title_fullStr Archaiologikes anazētēseis : anaskaphes stēn Homērikē Graia ekthesē archaiologikōn eurēmatōn apo tes anaskaphes ston Ōrōpo Attikēs pu dienerguntai apo tēn Archaiologikē Hetaireia me tē symmetochē tu Tmēmatos Historias, Archaiologias kai Koinōnikēs Anthrōpologias tu Panepistēriu Thessalias ; 18 Iuniu - 26 Septembriu 2004 epimeleia: A. Mazarakēs Ainian ; Marlen Muliu
title_full_unstemmed Archaiologikes anazētēseis : anaskaphes stēn Homērikē Graia ekthesē archaiologikōn eurēmatōn apo tes anaskaphes ston Ōrōpo Attikēs pu dienerguntai apo tēn Archaiologikē Hetaireia me tē symmetochē tu Tmēmatos Historias, Archaiologias kai Koinōnikēs Anthrōpologias tu Panepistēriu Thessalias ; 18 Iuniu - 26 Septembriu 2004 epimeleia: A. Mazarakēs Ainian ; Marlen Muliu
title_auth Archaiologikes anazētēseis : anaskaphes stēn Homērikē Graia ekthesē archaiologikōn eurēmatōn apo tes anaskaphes ston Ōrōpo Attikēs pu dienerguntai apo tēn Archaiologikē Hetaireia me tē symmetochē tu Tmēmatos Historias, Archaiologias kai Koinōnikēs Anthrōpologias tu Panepistēriu Thessalias ; 18 Iuniu - 26 Septembriu 2004
title_new Archaiologikes anazētēseis : anaskaphes stēn Homērikē Graia
title_sort archaiologikes anazētēseis : anaskaphes stēn homērikē graia ekthesē archaiologikōn eurēmatōn apo tes anaskaphes ston ōrōpo attikēs pu dienerguntai apo tēn archaiologikē hetaireia me tē symmetochē tu tmēmatos historias, archaiologias kai koinōnikēs anthrōpologias tu panepistēriu thessalias ; 18 iuniu - 26 septembriu 2004
publishDate 2008
physical 62 S. überw. Ill., Kt.
isbn 9789608907812
callnumber-raw S VOL 80
callnumber-search S VOL 80
topic Oropos (DE-588)4299636-3
Archäologische Stätte (DE-588)4318315-3
Funde (DE-588)4071507-3
Ausstellung
Volos <2004>
topic_facet Oropos
Archäologische Stätte
Funde
Ausstellung
Volos <2004>
illustrated Illustrated
work_keys_str_mv AT mazarakesainianalexandros archaiologikesanazeteseisanaskaphesstenhomerikegraiaekthesearchaiologikoneurematonapotesanaskaphesstonoropoattikespudienerguntaiapotenarchaiologikehetaireiametesymmetochetutmematoshistoriasarchaiologiaskaikoinonikesanthropologiastupanepisteriuthessalias18
AT muliumarlen archaiologikesanazeteseisanaskaphesstenhomerikegraiaekthesearchaiologikoneurematonapotesanaskaphesstonoropoattikespudienerguntaiapotenarchaiologikehetaireiametesymmetochetutmematoshistoriasarchaiologiaskaikoinonikesanthropologiastupanepisteriuthessalias18
AT panepistemiothessaliasbolostmemahistoriasarchaiologiaskaikoinonikesanthropologias archaiologikesanazeteseisanaskaphesstenhomerikegraiaekthesearchaiologikoneurematonapotesanaskaphesstonoropoattikespudienerguntaiapotenarchaiologikehetaireiametesymmetochetutmematoshistoriasarchaiologiaskaikoinonikesanthropologiastupanepisteriuthessalias18
status_str n
ids_txt_mv (AT-OBV)AC07783148
AC07783148
(Aleph)007597044ACC01
(DE-599)BVBBV035157560
(EXLNZ-43ACC_NETWORK)990075970440203331
hol852bOwn_txt_mv YAOA2
hol852hSignatur_txt_mv S VOL 80
hol852cSonderstandort_txt_mv BIBNE
itmData_txt_mv 2023-09-21 08:07:48 Europe/Vienna
barcode_str_mv 495528-10
callnumbers_txt_mv S VOL 80
inventoryNumbers_str_mv OAI2-2010/000000013
materialTypes_str_mv BOOK
permanentLibraries_str_mv YAOA2
permanentLocations_str_mv BIBNE
inventoryDates_str_mv 2009-09-18 12:00:00
createdDates_str_mv 2023-09-21 08:07:48 Europe/Vienna
holdingIds_str_mv 2249034760004498
is_hierarchy_id AC07783148
is_hierarchy_title Archaiologikes anazētēseis : anaskaphes stēn Homērikē Graia ekthesē archaiologikōn eurēmatōn apo tes anaskaphes ston Ōrōpo Attikēs pu dienerguntai apo tēn Archaiologikē Hetaireia me tē symmetochē tu Tmēmatos Historias, Archaiologias kai Koinōnikēs Anthrōpologias tu Panepistēriu Thessalias ; 18 Iuniu - 26 Septembriu 2004
author2_original_writing_str_mv Μαζαράκης Αινιάν, Αλέξανδρος
Μούλιου, Μάρλεν
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Βόλος) /Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
_version_ 1796653517316816897
fullrecord <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>05268nam#a2200493#c#4500</leader><controlfield tag="001">993621271904498</controlfield><controlfield tag="005">20230428195601.0</controlfield><controlfield tag="007">tu</controlfield><controlfield tag="008">090918|2008####|||###########1||#|#gre#c</controlfield><controlfield tag="009">AC07783148</controlfield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9789608907812</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(AT-OBV)AC07783148</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">AC07783148</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(Aleph)007597044ACC01</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)BVBBV035157560</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(EXLNZ-43ACC_NETWORK)990075970440203331</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">OAI</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="d">OAI</subfield><subfield code="e">rakwb</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">gre</subfield></datafield><datafield tag="044" ind1=" " ind2=" "><subfield code="c">XA-GR</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">LF 8460</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="0" ind2="0"><subfield code="6">880-01</subfield><subfield code="a">Archaiologikes anazētēseis : anaskaphes stēn Homērikē Graia</subfield><subfield code="b">ekthesē archaiologikōn eurēmatōn apo tes anaskaphes ston Ōrōpo Attikēs pu dienerguntai apo tēn Archaiologikē Hetaireia me tē symmetochē tu Tmēmatos Historias, Archaiologias kai Koinōnikēs Anthrōpologias tu Panepistēriu Thessalias ; 18 Iuniu - 26 Septembriu 2004</subfield><subfield code="c">epimeleia: A. Mazarakēs Ainian ; Marlen Muliu</subfield></datafield><datafield tag="880" ind1="0" ind2="0"><subfield code="6">245-01/Grek</subfield><subfield code="a">Αρχαιολογικές αναζητήσεις : ανασκαφές στην Ομηρική Γραία</subfield><subfield code="b">έκθεση αρχαιολογικών ευρημάτων από τις ανασκαφές στον Ωρωπό Αττικής που διενεργούνται από την Αρχαιολογική Εταιρεία με τη συμμετοχή του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 18 Ιουνίου - 26 Σεπτεμβρίου 2004</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="6">880-05</subfield><subfield code="a">Bolos</subfield><subfield code="c">2008</subfield></datafield><datafield tag="880" ind1=" " ind2="1"><subfield code="6">264-05/Grek</subfield><subfield code="a">Βόλος</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">62 S.</subfield><subfield code="b">überw. Ill., Kt.</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Oropos</subfield><subfield code="D">g</subfield><subfield code="0">(DE-588)4299636-3</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Archäologische Stätte</subfield><subfield code="D">s</subfield><subfield code="0">(DE-588)4318315-3</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="2"><subfield code="a">Funde</subfield><subfield code="D">s</subfield><subfield code="0">(DE-588)4071507-3</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="3"><subfield code="a">Ausstellung</subfield><subfield code="A">f</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="4"><subfield code="a">Volos &lt;2004&gt;</subfield><subfield code="A">g</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="6">880-02</subfield><subfield code="a">Mazarakēs-Ainian, Alexandros</subfield><subfield code="d">1959-</subfield><subfield code="4">ctb</subfield></datafield><datafield tag="880" ind1="1" ind2=" "><subfield code="6">700-02/Grek</subfield><subfield code="a">Μαζαράκης Αινιάν, Αλέξανδρος</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="6">880-03</subfield><subfield code="a">Muliu, Marlen</subfield><subfield code="4">ctb</subfield></datafield><datafield tag="880" ind1="1" ind2=" "><subfield code="6">700-03/Grek</subfield><subfield code="a">Μούλιου, Μάρλεν</subfield></datafield><datafield tag="710" ind1="2" ind2=" "><subfield code="6">880-04</subfield><subfield code="a">Panepistēmio Thessalias (Bolos)</subfield><subfield code="b">Tmēma Historias, Archaiologias kai Koinōnikēs Anthrōpologias</subfield><subfield code="0">1036582-8</subfield><subfield code="4">ctb</subfield></datafield><datafield tag="880" ind1="2" ind2=" "><subfield code="6">710-04/Grek</subfield><subfield code="a">Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Βόλος) /Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας</subfield></datafield><datafield tag="900" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Ainian, Alexander Mazarakis</subfield></datafield><datafield tag="900" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Mazarakis Ainian, Alexandros</subfield></datafield><datafield tag="900" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Mazarakis-Ainian, A.</subfield></datafield><datafield tag="900" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Mazarakēs Ainian, A.</subfield></datafield><datafield tag="900" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Mazarakēs-Ainian, Alexandros</subfield></datafield><datafield tag="910" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">IAKA &lt;Bolos&gt;</subfield></datafield><datafield tag="910" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">University of Thessaly &lt;Bolos&gt; / Department of History, Archaeology and Social Anthropology</subfield></datafield><datafield tag="970" ind1="1" ind2=" "><subfield code="c">55</subfield></datafield><datafield tag="970" ind1="4" ind2=" "><subfield code="b">BVBKAT</subfield></datafield><datafield tag="ADM" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">2024-03-18 06:13:49 Europe/Vienna</subfield><subfield code="d">20</subfield><subfield code="f">System</subfield><subfield code="c">marc21</subfield><subfield code="a">2023-09-21 08:07:46 Europe/Vienna</subfield><subfield code="g">false</subfield></datafield><datafield tag="HOL" ind1="8" ind2=" "><subfield code="b">YAOA2</subfield><subfield code="h">S VOL 80</subfield><subfield code="c">BIBNE</subfield><subfield code="8">2249034760004498</subfield></datafield><datafield tag="852" ind1="8" ind2=" "><subfield code="b">YAOA2</subfield><subfield code="c">BIBNE</subfield><subfield code="h">S VOL 80</subfield><subfield code="8">2249034760004498</subfield></datafield><datafield tag="ITM" ind1=" " ind2=" "><subfield code="9">2249034760004498</subfield><subfield code="e">1</subfield><subfield code="m">BOOK</subfield><subfield code="b">495528-10</subfield><subfield code="i">OAI2-2010/000000013</subfield><subfield code="2">BIBNE</subfield><subfield code="o">2009-09-18 12:00:00</subfield><subfield code="8">2349044640004498</subfield><subfield code="p">2023-09-21 08:07:48 Europe/Vienna</subfield><subfield code="h">S VOL 80</subfield><subfield code="1">YAOA2</subfield><subfield code="q">2023-09-21 08:07:48 Europe/Vienna</subfield></datafield></record></collection>