Αρχαία Έδεσσα
Archaia Edessa / Anastasia Chrysostomu

Saved in:
Bibliographic Details
MitwirkendeR:
VerfasserIn:
Place / Publishing House:Θεσσαλονίκη
Thessalonikē : University Studio Press, 2008
Year of Publication:2008
Language:Greek
Subjects:
Physical Description:167 S.; vorw. ill., kart.; 27,5 cm
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id 993620915204498
ctrlnum AC07532724
(AT-OBV)AC07532724
(Aleph)007309112ACC01
(DE-599)OBVAC07532724
(EXLNZ-43ACC_NETWORK)990073091120203331
collection bib_alma
institution YAOA2
building BIBNE
record_format marc
spelling 880-02 Chrysostomu, Anastasia aut
100-02/Grek Χρυσοστόμου, Αναστασία
880-01 Archaia Edessa Anastasia Chrysostomu
245-01/Grek Αρχαία Έδεσσα
880-04 Thessalonikē University Studio Press 2008
264-04/Grek Θεσσαλονίκη
167 S. vorw. ill., kart. 27,5 cm
Edessa Griechenland g (DE-588)4340761-4
Antike s (DE-588)4068754-5
Ausgrabung s (DE-588)4129464-6
Funde s (DE-588)4071507-3
880-03 Hypurgeio Politismu, 17. Ephoreia Proïstorikōn kai Klasikōn Archaiotētōn, Edessa ctb
710-03/Grek Υπουργείο Πολιτισμού, ΙΖ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Έδεσσα
INTERREGIII ctb
YAOA2 BIBNE OAI2-F GR EDE 100 2249005330004498
language Greek
format Book
author Chrysostomu, Anastasia
spellingShingle Chrysostomu, Anastasia
Archaia Edessa
Edessa (DE-588)4340761-4
Antike (DE-588)4068754-5
Ausgrabung (DE-588)4129464-6
Funde (DE-588)4071507-3
author_facet Chrysostomu, Anastasia
Hypurgeio Politismu, 17. Ephoreia Proïstorikōn kai Klasikōn Archaiotētōn, Edessa
INTERREGIII
Hypurgeio Politismu, 17. Ephoreia Proïstorikōn kai Klasikōn Archaiotētōn, Edessa
INTERREGIII
author_variant a c ac
author_role VerfasserIn
author2 Hypurgeio Politismu, 17. Ephoreia Proïstorikōn kai Klasikōn Archaiotētōn, Edessa
INTERREGIII
author2_role MitwirkendeR
MitwirkendeR
author_corporate Hypurgeio Politismu, 17. Ephoreia Proïstorikōn kai Klasikōn Archaiotētōn, Edessa
INTERREGIII
author_corporate_role MitwirkendeR
MitwirkendeR
author_sort Chrysostomu, Anastasia
title Archaia Edessa
title_full Archaia Edessa Anastasia Chrysostomu
title_fullStr Archaia Edessa Anastasia Chrysostomu
title_full_unstemmed Archaia Edessa Anastasia Chrysostomu
title_auth Archaia Edessa
title_new Archaia Edessa
title_sort archaia edessa
publisher University Studio Press
publishDate 2008
physical 167 S. vorw. ill., kart. 27,5 cm
isbn 9789608616257
callnumber-raw OAI2-F GR EDE 100
callnumber-search OAI2-F GR EDE 100
topic Edessa (DE-588)4340761-4
Antike (DE-588)4068754-5
Ausgrabung (DE-588)4129464-6
Funde (DE-588)4071507-3
topic_facet Edessa
Antike
Ausgrabung
Funde
illustrated Illustrated
work_keys_str_mv AT chrysostomuanastasia archaiaedessa
AT hypurgeiopolitismu17ephoreiaproistorikonkaiklasikonarchaiotetonedessa archaiaedessa
AT interregiii archaiaedessa
status_str n
ids_txt_mv (AT-OBV)AC07532724
AC07532724
(Aleph)007309112ACC01
(DE-599)OBVAC07532724
(EXLNZ-43ACC_NETWORK)990073091120203331
hol852bOwn_txt_mv YAOA2
hol852hSignatur_txt_mv OAI2-F GR EDE 100
hol852cSonderstandort_txt_mv BIBNE
itmData_txt_mv 2023-09-21 08:05:22 Europe/Vienna
barcode_str_mv 462341-10
callnumbers_txt_mv OAI2-F GR EDE 100
inventoryNumbers_str_mv OAI2-2009/000000194
materialTypes_str_mv BOOK
permanentLibraries_str_mv YAOA2
permanentLocations_str_mv BIBNE
inventoryDates_str_mv 2009-03-13 12:00:00
createdDates_str_mv 2023-09-21 08:05:22 Europe/Vienna
holdingIds_str_mv 2249005330004498
is_hierarchy_id AC07532724
is_hierarchy_title Archaia Edessa
author_original_writing_str_mv Χρυσοστόμου, Αναστασία
author2_original_writing_str_mv Υπουργείο Πολιτισμού, ΙΖ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Έδεσσα
noLinkedField
_version_ 1796653509618171904
fullrecord <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>02115nam#a2200361zc#4500</leader><controlfield tag="001">993620915204498</controlfield><controlfield tag="005">20230921080520.0</controlfield><controlfield tag="007">tu</controlfield><controlfield tag="008">090313|2008####|||###########|||#|#gre#c</controlfield><controlfield tag="009">AC07532724</controlfield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9789608616257</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(AT-OBV)AC07532724</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">AC07532724</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(Aleph)007309112ACC01</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)OBVAC07532724</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(EXLNZ-43ACC_NETWORK)990073091120203331</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">OAI</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="d">WUW</subfield><subfield code="e">rakwb</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">gre</subfield></datafield><datafield tag="044" ind1=" " ind2=" "><subfield code="c">XA-GR</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="6">880-02</subfield><subfield code="a">Chrysostomu, Anastasia</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="880" ind1="1" ind2=" "><subfield code="6">100-02/Grek</subfield><subfield code="a">Χρυσοστόμου, Αναστασία</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="6">880-01</subfield><subfield code="a">Archaia Edessa</subfield><subfield code="c">Anastasia Chrysostomu</subfield></datafield><datafield tag="880" ind1="0" ind2="0"><subfield code="6">245-01/Grek</subfield><subfield code="a">Αρχαία Έδεσσα</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="6">880-04</subfield><subfield code="a">Thessalonikē</subfield><subfield code="b">University Studio Press</subfield><subfield code="c">2008</subfield></datafield><datafield tag="880" ind1=" " ind2="1"><subfield code="6">264-04/Grek</subfield><subfield code="a">Θεσσαλονίκη</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">167 S.</subfield><subfield code="b">vorw. ill., kart.</subfield><subfield code="c">27,5 cm</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Edessa</subfield><subfield code="g">Griechenland</subfield><subfield code="D">g</subfield><subfield code="0">(DE-588)4340761-4</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Antike</subfield><subfield code="D">s</subfield><subfield code="0">(DE-588)4068754-5</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="2"><subfield code="a">Ausgrabung</subfield><subfield code="D">s</subfield><subfield code="0">(DE-588)4129464-6</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="3"><subfield code="a">Funde</subfield><subfield code="D">s</subfield><subfield code="0">(DE-588)4071507-3</subfield></datafield><datafield tag="710" ind1="2" ind2=" "><subfield code="6">880-03</subfield><subfield code="a">Hypurgeio Politismu, 17. Ephoreia Proïstorikōn kai Klasikōn Archaiotētōn, Edessa</subfield><subfield code="4">ctb</subfield></datafield><datafield tag="880" ind1="2" ind2=" "><subfield code="6">710-03/Grek</subfield><subfield code="a">Υπουργείο Πολιτισμού, ΙΖ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Έδεσσα</subfield></datafield><datafield tag="710" ind1="2" ind2=" "><subfield code="a">INTERREGIII</subfield><subfield code="4">ctb</subfield></datafield><datafield tag="ADM" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">2023-09-21 08:05:20 Europe/Vienna</subfield><subfield code="d">20</subfield><subfield code="f">exl_api</subfield><subfield code="c">marc21</subfield><subfield code="a">2023-09-21 08:05:20 Europe/Vienna</subfield><subfield code="g">false</subfield></datafield><datafield tag="HOL" ind1="8" ind2=" "><subfield code="b">YAOA2</subfield><subfield code="h">OAI2-F GR EDE 100</subfield><subfield code="c">BIBNE</subfield><subfield code="8">2249005330004498</subfield></datafield><datafield tag="852" ind1="8" ind2=" "><subfield code="b">YAOA2</subfield><subfield code="c">BIBNE</subfield><subfield code="h">OAI2-F GR EDE 100</subfield><subfield code="8">2249005330004498</subfield></datafield><datafield tag="ITM" ind1=" " ind2=" "><subfield code="9">2249005330004498</subfield><subfield code="e">1</subfield><subfield code="m">BOOK</subfield><subfield code="b">462341-10</subfield><subfield code="i">OAI2-2009/000000194</subfield><subfield code="2">BIBNE</subfield><subfield code="o">2009-03-13 12:00:00</subfield><subfield code="8">2349005160004498</subfield><subfield code="p">2023-09-21 08:05:22 Europe/Vienna</subfield><subfield code="h">OAI2-F GR EDE 100</subfield><subfield code="1">YAOA2</subfield><subfield code="q">2023-09-21 08:05:23 Europe/Vienna</subfield></datafield></record></collection>