فصلنامه ��وهش�هاى روستايى
Faṣlnāmah-i pizhūhishʹhā-yi rūstāyī

Saved in:
Bibliographic Details
TeilnehmendeR:
Place / Publishing House:[تهران] : : دانش�اه تهران،,[2010]-
[Tihrān] : : Dānishgāh-i Tihrān,, [2010]-
Publication history:Began with Dawrah-i 1, shumārah-i 1 (1389 [2010])
Language:Persian
Physical Description:1 online resource
Notes:Refereed/Peer-reviewed
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id 993575359604498
lccn 2020236500
ctrlnum (OCoLC)1076426475
(CKB)4100000001127809
(CONSER)--2020236500
(EXLCZ)994100000001127809
collection bib_alma
record_format marc
spelling 880-01 Faṣlnāmah-i pizhūhishʹhā-yi rūstāyī
245-01/(3/r فصلنامه ��وهش�هاى روستايى
880-03 [Tihrān] : Dānishgāh-i Tihrān, [2010]-
264-03/(3/r [تهران] : دانش�اه تهران، [2010]-
1 online resource
Quarterly
text txt rdacontent
computer c rdamedia
online resource cr rdacarrier
Began with Dawrah-i 1, shumārah-i 1 (1389 [2010])
Abstracts also in English
Description based on: Dawrah-i 1, shumārah-i 1 (1389 [2010]); title from cover image (publisher's Web site, viewed January 6, 2020)
Latest issue consulted: Dawrah-i 10, shumārah-i 3 (pāyīz 1398 [autumn 2019])
Refereed/Peer-reviewed
Unrestricted online access star
Iran Rural conditions Periodicals.
Rural conditions. fast (OCoLC)fst01101474
Iran. fast (OCoLC)fst01204889
Periodicals. fast (OCoLC)fst01411641
880-04 Dānishgāh-i Tihrān, issuing body.
710-04/(3/r دانش�اه تهران، issuing body
Pizhūhishʹhā-yi rūstāʹī.
2008-7373
246-02/(4/r ��وهش�هاى روستايى
language Persian
format Journal
author2 Dānishgāh-i Tihrān,
author_facet Dānishgāh-i Tihrān,
author2_role TeilnehmendeR
title Faṣlnāmah-i pizhūhishʹhā-yi rūstāyī
spellingShingle Faṣlnāmah-i pizhūhishʹhā-yi rūstāyī
title_full Faṣlnāmah-i pizhūhishʹhā-yi rūstāyī
title_fullStr Faṣlnāmah-i pizhūhishʹhā-yi rūstāyī
title_full_unstemmed Faṣlnāmah-i pizhūhishʹhā-yi rūstāyī
title_auth Faṣlnāmah-i pizhūhishʹhā-yi rūstāyī
title_alt Pizhūhishʹhā-yi rūstāʹī.
title_new Faṣlnāmah-i pizhūhishʹhā-yi rūstāyī
title_sort faṣlnāmah-i pizhūhishʹhā-yi rūstāyī
publisher Dānishgāh-i Tihrān,
publishDate 2010
physical 1 online resource
dateSpan Began with Dawrah-i 1, shumārah-i 1 (1389 [2010])
issn 2008-7373
callnumber-first H - Social Science
callnumber-subject HN - Social History and Conditions
callnumber-label HN670
callnumber-sort HN 3670.2
genre Periodicals. fast (OCoLC)fst01411641
geographic Iran Rural conditions Periodicals.
Iran. fast (OCoLC)fst01204889
genre_facet Periodicals.
geographic_facet Iran
Iran.
illustrated Illustrated
oclc_num 1076426475
work_keys_str_mv UT pizhuhishʹhayirustaʹi
AT danishgahitihran faslnamahipizhuhishʹhayirustayi
status_str n
ids_txt_mv (OCoLC)1076426475
(CKB)4100000001127809
(CONSER)--2020236500
(EXLCZ)994100000001127809
carrierType_str_mv cr
is_hierarchy_title Faṣlnāmah-i pizhūhishʹhā-yi rūstāyī
author2_original_writing_str_mv دانش�اه تهران،
title_alt_original_str_mv ��وهش�هاى روستايى
_version_ 1787553091523969025
fullrecord <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>00000nas-a2200505-i-4500</leader><controlfield tag="001">993575359604498</controlfield><controlfield tag="005">20200207065815.4</controlfield><controlfield tag="006">m--------d--------</controlfield><controlfield tag="007">cr-unu||||||||</controlfield><controlfield tag="008">181029c20109999ir-qr-p-o-----0----0per-c</controlfield><datafield tag="010" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a"> 2020236500</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)1076426475</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(CKB)4100000001127809</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(CONSER)--2020236500</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(EXLCZ)994100000001127809</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">per</subfield><subfield code="b">eng</subfield><subfield code="b">per</subfield></datafield><datafield tag="042" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">pcc</subfield></datafield><datafield tag="043" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">a-ir---</subfield></datafield><datafield tag="050" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">HN670.2</subfield></datafield><datafield tag="066" ind1=" " ind2=" "><subfield code="c">(3</subfield><subfield code="c">(4</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="0" ind2="0"><subfield code="6">880-01</subfield><subfield code="a">Faṣlnāmah-i pizhūhishʹhā-yi rūstāyī</subfield></datafield><datafield tag="880" ind1="0" ind2="0"><subfield code="6">245-01/(3/r</subfield><subfield code="a">فصلنامه ��وهش�هاى روستايى</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="6">880-03</subfield><subfield code="a">[Tihrān] :</subfield><subfield code="b">Dānishgāh-i Tihrān,</subfield><subfield code="c">[2010]-</subfield></datafield><datafield tag="880" ind1=" " ind2="1"><subfield code="6">264-03/(3/r</subfield><subfield code="a">[تهران] :</subfield><subfield code="b">دانش�اه تهران،</subfield><subfield code="c">[2010]-</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">1 online resource</subfield></datafield><datafield tag="310" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Quarterly</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">text</subfield><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">computer</subfield><subfield code="b">c</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">online resource</subfield><subfield code="b">cr</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="362" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Began with Dawrah-i 1, shumārah-i 1 (1389 [2010])</subfield></datafield><datafield tag="546" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Abstracts also in English</subfield></datafield><datafield tag="588" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Description based on: Dawrah-i 1, shumārah-i 1 (1389 [2010]); title from cover image (publisher's Web site, viewed January 6, 2020)</subfield></datafield><datafield tag="588" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Latest issue consulted: Dawrah-i 10, shumārah-i 3 (pāyīz 1398 [autumn 2019])</subfield></datafield><datafield tag="500" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Refereed/Peer-reviewed</subfield></datafield><datafield tag="506" ind1="0" ind2=" "><subfield code="f">Unrestricted online access</subfield><subfield code="2">star</subfield></datafield><datafield tag="651" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Iran</subfield><subfield code="x">Rural conditions</subfield><subfield code="v">Periodicals.</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="7"><subfield code="a">Rural conditions.</subfield><subfield code="2">fast</subfield><subfield code="0">(OCoLC)fst01101474</subfield></datafield><datafield tag="651" ind1=" " ind2="7"><subfield code="a">Iran.</subfield><subfield code="2">fast</subfield><subfield code="0">(OCoLC)fst01204889</subfield></datafield><datafield tag="655" ind1=" " ind2="7"><subfield code="a">Periodicals.</subfield><subfield code="2">fast</subfield><subfield code="0">(OCoLC)fst01411641</subfield></datafield><datafield tag="710" ind1="2" ind2=" "><subfield code="6">880-04</subfield><subfield code="a">Dānishgāh-i Tihrān,</subfield><subfield code="e">issuing body.</subfield></datafield><datafield tag="880" ind1="2" ind2=" "><subfield code="6">710-04/(3/r</subfield><subfield code="a">دانش�اه تهران،</subfield><subfield code="e">issuing body</subfield></datafield><datafield tag="730" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">Pizhūhishʹhā-yi rūstāʹī.</subfield></datafield><datafield tag="776" ind1=" " ind2=" "><subfield code="x">2008-7373</subfield></datafield><datafield tag="880" ind1="1" ind2="3"><subfield code="6">246-02/(4/r</subfield><subfield code="a">��وهش�هاى روستايى</subfield></datafield><datafield tag="906" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">JOURNAL</subfield></datafield><datafield tag="ADM" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">2023-07-11 03:00:19 Europe/Vienna</subfield><subfield code="f">system</subfield><subfield code="c">marc21</subfield><subfield code="a">2017-12-30 17:40:35 Europe/Vienna</subfield><subfield code="g">false</subfield></datafield><datafield tag="AVE" ind1=" " ind2=" "><subfield code="i">DOAJ Directory of Open Access Journals</subfield><subfield code="P">DOAJ Directory of Open Access Journals</subfield><subfield code="x">https://eu02.alma.exlibrisgroup.com/view/uresolver/43ACC_OEAW/openurl?u.ignore_date_coverage=true&amp;portfolio_pid=5342187740004498&amp;Force_direct=true</subfield><subfield code="Z">5342187740004498</subfield><subfield code="m"> Available from 2011 until 2022.</subfield><subfield code="b">Available</subfield><subfield code="8">5342187740004498</subfield></datafield><datafield tag="AVE" ind1=" " ind2=" "><subfield code="Z">5342187740004498</subfield><subfield code="A">2011</subfield><subfield code="B">2022</subfield></datafield></record></collection>