فهرستواره مشترک نسخه‌های خطی نجومی و علوم وابسته در کتابخانه‌های ایران / به کوشش فرید قاسملو و فریبا پایروند ثابت
Fihristwāra-i muštarak-i nusḫahā-i ḫaṭṭī-i nuǧūmī wa ʿulūm-i wābasta dar kitābḫānahā-i Īrān : = A comprehensive catalogue of astronomical manuscripts in the libraries of Iran / bi kūšiš-i Farīd Qāsimlū wa Farībā Pāyirwand Ṯābit

Saved in:
Bibliographic Details
VerfasserIn:
Sonstige:
Place / Publishing House:تهران : دانشگاه آزاد اسلامی,۱۳۹۱-
Tihrān : Dānišgāh-i Azād-i Islāmī, 1391h.š. [2012]-
Year of Publication:2012
Language:Persian
Subjects:
Classification:18.69 - Iranische Sprachen und Literaturen
18.74 - Arabische Sprache und Literatur
06.17 - Orientalische Handschriftenkunde
Contents/pieces:1 records
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!