جامع التواريخ :‪‪‪‪ : تاريخ سلاطين خوارزم /‪‪‪‪ / تأليف رشيد الدين فضل الله همدانى ؛ تصحيح و تحشيه محمد روشن.‪‪‪‪
Jāmiʿ al-tawārīkh : : Tārīkh-i salāṭīn-i Khwārazm / / by Rashīd al-Dīn Hamadānī ; (Edited by) Muḥammad Rūshan.

Rashīd al-Dīn Hamadānī's (d. 718/1319) Jāmiʿ al-tawārīkh has been described by many as the first world history ever. Composed in Persian for the Mongol Il-khans Ghāzān (r. 1295-1304) and Öljeitü (Uljāytu, r. 1304-16), its aim was to set out the history and condition of the Mongol people, conque...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
:
VerfasserIn:
TeilnehmendeR:
Place / Publishing House:Leiden; , Boston : : BRILL,, [2019]
©2010
Year of Publication:2019
Language:English
Persian
Series:Mīrās̲-i Maktūb; Tārīkh va jughrāfiyā ; 193. 37
Physical Description:1 online resource.
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

System Under Maintenance

Our Library Management System is currently under maintenance.

Holdings and item availability information is currently unavailable. Please accept our apologies for any inconvenience this may cause and contact us for further assistance:

bibliothek@oeaw.ac.at

Copies

No holdings available for this title