ارج‌نامۀ ملک الشعراء بهار /‪‪‪‪ / [تأليف و تدوين،] علي مير انصاري.‪‪‪‪
Arj nama-yi Malik al-Shuʿarāʾ Bahār / / by "Malik al-shuʿarāʾ" Muḥammad Taqī Bahār ; (Edited by) ʿAlī Mīr Anṣārī.

Muḥammad Taqī "Malik al-shuʿarāʾ" Bahār (d. 1951) was a poet, a philologist and editor of ancient Persian texts, a publicist, and also a political activist. Born in Mashhad in 1856 and writing poetry since he was seven, he inherited the honorific title of poet laureate of Āstān-i Quds from...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Superior document:Mīras̲-i Maktūb ; Arjʹnāmahʹhā ; 146. 2
VerfasserIn:
TeilnehmendeR:
Place / Publishing House:Leiden; , Boston : : BRILL,, [2019]
©2006
Year of Publication:2019
Language:English
Persian
Series:Mīras̲-i Maktūb ; Arjʹnāmahʹhā ; 146. 2
Physical Description:1 online resource.
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

Electronic

Brillonline Ebooks Miras Maktoob Available
EBA Brill All Available