Rozprawy Wydziału Historyczno-Filologicznego / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Saved in:
Bibliographic Details
VerfasserIn:
Place / Publishing House:Lublin : Wydawn. Tow., 1956-1990
Publication history:19.1956 - 58.1990
Language:###
Contents/pieces:35 records
Notes:Zählung Bd. 20 u. Bd. 24 je zweimal vergeben
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Title Year Edition Band
Recepcja antyku chrześcijańskiego w Polsce / Janina Czerniatowicz, Czesław Mazur ...
Chateaubriand jako teoretyk i krytyk literacki / Sekrecka, Mieczysława 1958 20
De Prisco Panita : rerum scriptore ; quaestiones selectae / Josephus Kuranc 1958 20
O języku pieśni Konstancji Benisławskiej / Tadeusz Brajerski 1961 22
Zagadnienie formy architekturze baroku / Piotr Bohdziewicz 1961 23
Studia z zakresu teorii literatury / Juliusz Kleiner 1961 w 24
Stosunek niemieckich władz kościelnych : do ludności Polskiej w diecezji Warmińskiej w latach 1800 - 1870 / Jan Obłąk 1960 24,1
Ludność miejska Lubelskiego w akcji przedpowstaniowej : w latach 1861 - 1862 1961 24,2
O lirykach Mickiewicza i Słowackiego : eseje i studia / Czesław Zgorzelski 1961 25
Od religijności do mistyki : zarys dziejów życia wewnętrznego w Polsce ; część pierwsza 966 - 1795 / Karol Górski 1962 28
Architektura antyku w interpretacji baroku / Antoni Maśliński 1962 29
Korespondencja artystyczna Elżbiety Sieniawskiej z lat 1700 - 1729 : w zbiorach Czartoryskich w Krakowie / Piotr Bohdziewicz 1964 30
O poezji Kaspra Miaskowskiego : studium o kształtowaniu się baroku w poezji polskiej / Stefan Nieznanowski 1965 31
Wokół dolonei : z badań nad Homerem / Janina Niemirska-Pliszczyńska 1967 32
Ustrój państwowy w starożytnym Argos / Edward Zwolski 1967 33
Funkcja kompozycyjna porównań Homera / Henryk Wójtowicz 1971 35
Mobilizacja sił zbrojnych na lewobrzeżu wisły : 1830 - 1831 / Jan Ziółek 1973 36
Studia z dziejów sztuki polskiej w okresie baroku i rokoka / Piotr Bohdziewicz 1973 37
Składnia przytoczenia w tekstach prozaików łacińskich okresu klasycznego / Michał Kaczmarkowski 1974 38
Składnia powieści Stanisława Przybyszewskiego / Zofia Goczołowa 1975 39
Starożytne teksty chrześcijańskie : kazania i homilie na święta pańskie i maryjne / pod red. Ludwika Gładyszewskiego 1976 40
Społeczne inicjatywy chrześcijańskie w Królestwie Polskim : 1905 - 1918 / Ryszard Bender 1978 41
Szkolnictwo parafialne w Wielkopolsce w XVII i XVIII wieku : (w świetle wizytacji kościelnych) / Stanisław K. Olczak 1978 42
Struktura semantyczna neologizmów w listach św. Pawła z Tarsu / Remigiusz Popowski 1978 43
Mit kosmogoniczny w Teogonii Hezjoda / Henryk Podbielski 1978 44
Z zagadnień literatury Greckiej : praca zbiorowa / pod red. Janiny Pliszczyńskiej 1978 45
Mickiewicz : sympozjum w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 1979 46
Ciężary stanu duchownego w Polsce na rzecz państwa : od roku 1381 do polowy XVII wieku / Henryk Karbownik 1980 48
Kasjodor i Jordanes : historia gocka czyli Scytyjska Europa / Edward Zwolski 1984 49
Z badań nad dziejami zakonów i stosunków wyznaniowych na ziemiach polskich / pod red. Eugeniusza Wiśniowskiego 1984 50
Pánstwo - kościół - niepodległość / Pod. red. Jana Skarbka ... 1986 54
Epigramat łaciński w Polsce w pierwszej połowie XVI wieku : studium analityczne / Andrzej Budzisz 1988 55
Sukmana i krzyż : studia z dziejów insureckcji kościuszkowskiej ; zagadnienia militarne i organizacyjne, udział duchowieństwa, legenda naczelnika / pod red. Jana Ziółka 1990 W 56
Le subjontif dans la relative : essai de confrontation franco-polonaise / Eugeniusz Hejno 1988 57
Popularny dramat i teatr religijny w Polsce / pod red. Ireny Sławińskiej ... 1990 58