Acta Universitatis Carolinae / Philosophica et historica : Monographia

Saved in:
Bibliographic Details
VerfasserIn:
Place / Publishing House:Praha : Nakl. Karolinum, 1962-
Publication history:1.1962 -
Language:###
Subjects:
Contents/pieces:29 records
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Title Year Edition Band
Středověké soupisy knih a knihoven v českých zemích : příspěvek ke kulturním dějinám českým / Ivan Hlaváček 1966 V 11
The formula for the grant of enktesis in Attic inscriptions / Jan Pečírka 1966 15
Die Schnurkeramik in Böhmen / Miroslav Buchvaldek 1967 19
Homerisches Griechenland : im Lichte der archäologischen Quellen / Jan Bouzek. [Překlad do němčiny: Alfred Schebek] 1969 29
Problémy Slovenského národního hnutí na konci 19. století / Zdenék Urban 1972 37
Studie o Ignáci Bornovi / Josef Haubelt 1972 39
Graeco-Macedonian bronzes : (analysis and chronology) / Jan Bouzek 1974 V 49
Chodové : historie a historická tradice / Eduard Maur 1984 90
Evropská sídliště v latinských pramenech období raného feudalismu / Marie Bláhová 1986 V 100
K organizaci státního správního systému Václava IV. : dvě studie o jeho itineráři a radě / Ivan Hlaváček 1991 V 137
Thomas Garrigue Masaryk on psychology : six facets of the psyche / Josef Brožek ; Jiří Hoskovec 1995 148
Etruskové : jiní než všechny ostatní národy / Jan Bouzek 2003 161
Dialog a analogie : Platónova dialektika v interpretaci Hanse-Georga Gadamera a Julia Stenzela / Štěpán Špinka 2005 V 162
Etika a psychologie v podnikání / Karel Riegel ; Jaromír Janoušek 2006 V 163
Československo-německé dopravněpolitické vztahy v období studené války : se zvláštním zřetelem na železnici a labskou plavbu ; (1945/1949-1989) / Ivan Jakubec 2006 V 164
Dějiny sociální a kulturní antropologie / Václav Soukup 1996 N M,149
Civilizační teorie Norberta Eliase / Jiří Šubrt 1996 V M,150
Železnice a Labská plavba ve střední Evropě 1918 - 1938 : dopravněpolitické vztahy Československa, Německa a Rakouska v meziválečném období / Ivan Jakubec 1997 V M,151
Anglie posledních Stuartovců 1658 - 1714 / Martin Kovář 1998 M,153
František Čáda a mezioborové vztahy i experimenty : filozof, psycholog, pedopsycholog, pedopatolog, péče o děti a mládež / Josef Cach 2000 V M,154
Problém času v sociologické teorii / Jiři Šubrt 2000 V M,155
Behavioural prevention of stress / Helena Machačová 1999 M,156
Pomoří mezi Polskem a Pruskem : patriotismus a identity v Královských Prusech v době dělení Polska / Miloš Řezník 2001 V M,157
Studie k německé klasické filozofii / Milan Sobotka 2001 M,158
Habsburkové a Rurikovci na prahu novověku : příspěvěk k dějinám rusko-habsburských vztahů na přelomu 15. a 16. století / Dana Picková 2002 V M,159
Pomáhat být : otevřené otázky teorie provázející výchovy / Jiří Pelikán 2002 M,160
Podnikání v automobilové dopravě v českých zemích v první polovině 20. století / Jan Štemberk 2006 V M,165
Kant a otázka subjektu / Jan Kuneš 2008 M,166
Stereotypy, předsudky, diskriminace : (pojmy, měření, teorie) / Karel Hnilica 2010 M,167