Acta Universitatis Carolinae / Philosophica et historica

Saved in:
Bibliographic Details
VerfasserIn:
Place / Publishing House:Pragae, 1958-1975
Praha : Univ., 1958-
Publication history:1958 -
Language:Czech
Contents/pieces:115 records
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Title Year Edition Band
Problémy cen, mezd a materiálních podmínek života lidu v Čechách v 17. - 19. století ...
Psychologické problémy člověka v měnícím se světě ...
Obraz druhého v historické perspektivě / [věd. red. Karel Kubiṧ ...] ...
Naṧe společná přítomnost / Miroslav Lapka ; Jan Vávra ; Jiří Ṧburt ...
Psychologické otázky výchovného poradenství ...
Literární a publicistické zdroje historického vědomí v 19. a 20. století ...
Zdeněk Nejedlý : [k 60. výročí založení KSČ] / [Věd. red.: Miloslav Brůžek] 1980 1
Die Entstehung der tschechoslowakischen Republik und ihre international-politische Stellung : zum 50jährigen Gründungsjubiläum der ČSR 1968 V 1/2
Městská diplomatika a správa v českých zemích do druhé světové války 1992 10
Pomocné vědy historické a jejich místo mezi historickými obory / [věd. red.: Ivan Hlaváček ...] 1997 V 13
Šance otevřené společnosti : k poctě Karla Raimunda Poppera / uspořádal Milan Znoj 2002 V 13
Hegelovskou stopou : k poctě profesora Milana Sobotky / uspořádal Milan Znoj 2003 V 14
Sbornik k 70. narozeninám doc. Jaroslava Kašpara, CSc / [věd. red.: Ivan Hlaváček ...] 1999 V 14
Aktéři, systémy, rizika / [prorektor-ed.: Mojmír Horyna] 2009 V 15
Církevní správa a její písemnosti na přelomu středověku a novověku / [věd. red.: Ivan Hlaváček ...] 2003 15
Inter laurum et olivam / [vědečtí red.: Jiří Šouša ...] 2007 V 16
Nerovnosti a rizika / [Ed.: Jiří Buriánek] 2013 17
K mezinárodnímu postavení československa / [usp.: Robert Kvaček] 1978 V 18
Studies on criminology / [Ed.: Jiří Buriánek] 2014 18
K českým hospodářským dějinám 19. a 20. století / [usp.: Robert Kvaček] 1979 V 19
Sborník k sedmdesátinám Jana Květa / [Albert Kutal ... Uspořádal Jaroslav Pešina] 1965 V 1965,1
Studie a materiály k dějinám starší české hudby / [František Mužík ...] 1965 1965,2
Problémy novodobých politických teorií / [Uspořádal Theodor Syllaba] 1966 1966,1-2
Das Wesen des ästhetischen Erfassens der Realität / Miloš Jůzl 1966 1966,4
Struktura vědeckého vysvětlení : historický fakt a interpretace Akademická YMCA v Československu / [O. Procházka ...] 1967 1967,1
Vědecké problémy vzdělávání dospělých v NSR / [Kamil Škoda ...] 1967 1967,2
K hospodářským a sociálním dějinám čech v 16. - 18. století / [Karel Novotný ...] 1967 1967,3
[Psychologie a pedagogika] / [J. Odehnal ...] 1967 1967,4
Problémy soudobé sociologie / [Eduard Urbánek ...] 1968 1968,4
Topical problems of czechoslovak sociology / [contributors: Peter L. Berger ...] 1969 1969,2
Příspěvky k dějinám sociologie / [přispěvatelé: Jana Jezdinská ...] 1970 1970,5
K problematice Hegelovské filosofie 1971 V 1971,5
K metodologické problematice soudobé sociologie / [rec. Jiří Pešek ...] 1973 1973,2
K dějinám rozvojových zemí / [Uspořádal: R. Kvaček] 1975 1974,3
K Otázkám Kantovy filozofie : vydáno k dvéstépadesátému výroči kantova natozeni / [uspořádal: Milan Sobotka] 1974 1974,4
Studie ze sociologie průmyslu a organizace / [Uspořádala: Eva Mošnová] 1975 1975,1
Vznik lidově demokratického československa / [uspořádal: Robert Kvaček] 1975 V 1975,2
K Otázkám Schellingovy filozofie : vydáno k dvoustému výročí Schellingova narození / [uspořádal: Milan Sobotka] 1975 1975,4
Proměny feudální třídy v čechách v pozdním feudalismu / [Uspořàdal: Josef Petráň] 1976 1976,1
Úloha historického povědomí v evropském národním hnutí v 19. století / [uspořádal: Miroslav Hroch] 1976 V 1976,5
K národnostní problematice českých zemí v 19. a 20. století 1977 1977,1
Aktuální problémy socialistického životního spůsobu / [uspořádala: Eva Mošnová] 1977 V 1977,2
Otázky aristotelovy filozófie a jejího dědictví / [Uspořádal: Milan Sobotka] 1977 V 1977,4
Z novodobých dějin / [usp.: Robert Kvaček] 1983 V 1981,1
Aktuální úkoly psychologie při prohlubování světonázorové výchovy studentů / [Uspořádal.: Jaromír Janoušek] 1984 1982,4
Aktuální otázky sociologické metodologie / [Věd. red.: Eduard Urbánek] 1986 V 1983,1
Teorie kultury a společenské vědy / [věd. red.: Miloslav Brůžek] 1986 V 1983,3
K filozofickému odkazu Karla Marxe : (k 165. výročí narození a k 100. výročí úmrtí Karla Marxe) / [věd. red.: Květoslava Hnízdová] 1986 V 1983,5
Bedřich Engels a aktuální problémy Marxisticko-Leninské sociologie / [Věd. red.: Eduard Urbánek] 1986 V 1984,1
Vývoj, současný stav a perspektivy střední školy / [věd. red.: Lubomír Vebr] 1987 V 1984,5
K teoretickým otázkám kulturně výchovné činnosti / [věd. red.: Olga Machoninová] 1988 V 1985,3
Komunistická výchova studentů 1987 V 1985,4
Z dějin světové filozofie / [věd. red.: Milan Sobotka] 1988 V 1986,1
Průměty výtvarného vývoje ve starším českém a světovém umění / [věd. red.: Růžena Mužíková] 1988 V 1987,1
Z dějin světové filozofie / [věd. red.: Milan Sobotka] 1987 V 1987,3
K 100. výročí narození K. H. Hilara / [Věd. red.: Růžena Mužíková] 1989 1988,4
K aktuálním otázkám kulturologie / [Věd. red.: Václav Soukup] 1991 V 1990,3
Cesty moderní filozofie / [věd. red.: Milan Sobotka] 1991 V 1991,4
Studie z dějin sociologie a sociologické teorie / [věd. red.: Eduard Urbánek] 1992 V 1992,2
Na předělu věků : sborník prací k počtě prof. PhDr. Jaroslava Pešiny, DrSc. / [věd. red.: Jiří Kropáček] 1994 V 1992,3-4
Numismatica / [věd. red.: Rostislav Nový] 1995 1 1993,1
Proměny současné sociologie / [věd. red.: Eduard Urbánek] 1995 V 1994,2
Vědecká konference k 100. výročí narození Bedřicha Mendla prvního profesora hospodářských dějin Univerzity Karlovy : 1892 - 1992 1997 V 1994,4
The Bamboo-leaf boat : the magic of the Chinese Theatre / [Věd. red.: Dana Kalvodová] 1996 1994,5
K sociologické reflexi modernizace 1998 V 1996,2
Společenské procesy a jejich aktéři 2000 V 1997,4
František Lexa : zakladatel české egyptologie / [Věd. red.: Růžena Mužíková] 1989 2
Aktér, instituce, spolećnost : sborník k 65. narozeninám Prof. PhDr. Miloslava Petruska, CSc. / [Věd. red.: Jiří Šubrt] 2003 V 2001,1
Organizace, rozhodování, řád a změna / [věd. red.: Jiří Šubrt] 2006 2004,1
Autorita a proměny jejího pojetí v edukačním prostředí / Alena Vališová ... 2011 V 2008,1
Otokar Chlup : a česká pedagogika / Karel Galla a Richard Sedlář 1988 V 3
Příspěvky k dějinám rolnických hnutí v 18. století : = Beiträge zur Geschichte der Bauernbewegungen im 18. Jahrhundert / [Red. Josef Petráň] 1969 V 3
Václav Husa / [věd. red.: Růžena Mužíková] 1989 V 4
Arbeiterbewegung und Intelligenz 1969 4
Z dějin americké koloniální politiky za druhé světové války 1970 4
Problémy cen, mezd a materiálních podmínek života od 16. do poloviny 19. století : = Die Probleme der Preise, Löhne und materiellen Lebensbedingungen vom 16, bis in die Mitte des 19. Jahrhundert / [Red. Josef Petráň] 1971 V 5
Vincenc Lesný a česká indologie 1991 V 5
Studie o Janu Mukařovském : sborník statí ke 100. výročí narození / [Věd. red.: Dušan Prokop] 1991 V 6
K otázkám Spinozovy filozofie : vydǎno k třístěmu výročí Spinozova ǔmrtí / [Řídí: Růžena Mužíková] 1978 V 7
K 150. výročí narození N. G. Černyševského / [Usp.: Irina Mesnjankina] 1979 V 8
Příspěvky k historické demografii čech 17. - 18. století / [Uspořádal: Eduard Maur] 1972 V 8
Z dějin české a světové filozofie / [věd. red.: Milan Sobotka] 1979 V 9
V. Sjezd Československých Historiků 1983 V 23
Kurt Konrad : ohlas velkého října v ibero-americkém světě = Kurt Konrad - el eco de gran otubre en el mundo ibero-americano / [věd. red.: Lubomír Vebr] 1984 V 24
K dějinám českých politických stran v druhé polovině 19. a začátkem 20. století / [Věd. red.: Robert Kvaček] 1984 25
Z hospodářských a sociálných dějin / [věd. red.: Robert Kvaček] 1986 V 27
Z novodobých politických dějin 1986 V 30
Z politických a kulturních dějin / [věd. red. Robert Kvaček] 1989 v 31
Problémy starších českých dějin / [věd. red.: Josef Petráň] 1991 V 34
Les échos de la grande révolution française dans la société tchèque et slovaque à la fin du XVIIIe siècle / [věd. red.: Josef Haubelt] 1989 V 35
Historická úloha absolutní monarchie ve střední Evropě 17. - 18. století / [věd. red.: Eduard Maur] 1991 V 36
Z novodobých dějin / [věd. red.: Robert Kvaček] 1993 V 38
Československo a střední Evropa v meziválečném období : věnováno 75. životnímu jubileu prof. PhDr. Alice Teichové = Die Tschechoslowakei und Mitteleuropa in der Zwischenkriegszeit 1996 V 40
Střední a východní Evropa v krizi XX. století : k 70. narozeninám Zdeňka Sládka / [Věd. red.: Václav Veber] 1998 V 42
K poctě profesora Miroslava Hrocha : věnováno 65. jubileu prof. Miroslava Hrocha a na počest jeho jmenování doktorem honoris causa Univerzity v Uppsale 1998 V 44
Kolize, řevnivost a pragmatismus : československo-rakouské hospodářské vztahy 1918 - 1938 / [věd. red.: Jiří Šouša ...] 1999 V 45
Badatelské problémy 19. století : sborník k nedožitým šedesátinám profesora Otty Urbana / [věd. red.: Martin Sekera] 2000 V 46
Z dějin českého bankovnictví v 19. a 20. století : = From the history of the Czech banking system in the 19th and 20th centuries / [věd. red.: Jiří Šouša ...] 2000 V 47
Pocta profesoru Janu Kuklíkovi / [věd. red.: Robert Kvaček ...] 2000 V 48
Pocta docentu Vladimíru Nálevkovi : k šedesátým narozeninám / [věd. red.: Aleš Skřivan ...] 2001 V 49
see all