Acta Universitatis Carolinae / Philologica : Monographia

Saved in:
Bibliographic Details
VerfasserIn:
Place / Publishing House:Praha, 1961-
Publication history:1.1961 -
Language:Czech
Contents/pieces:50 records
Notes:Sachl. Bennennung teils: Monografia
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Title Year Edition Band
Untersuchungen zum "trennbaren" Verb im Deutschen / Alena Šimečková ...
Incendiary devices : discourses of the other / Louis Armand 2006 V 2
K vývoji české syntaxe : (ve vědeckých textech z poslední čtvrtiny 19. století) 1994 V 118
Autor a subjekt v díle Boženy Němcové / Hana Šmahelová 1995 V 124
Problematika staroruské substantivní paradigmatiky : popis paradigmatiky substantiv v novgorodském nářečí konce 13. a začátku 14. století / Vladimír Blažek 1998 V 125
Jazyk, norma, spisovnost / Iva Nebeská 1996 V 126
The noun in translation : a Czech-English contrastive study / Aleš Klégr 1996 V 127
Intertextovost a utváření smyslu v textu / Jiří Homoláč 1996 V 128
Instrumentál v struktuře české věty / Oldřich Uličný 2000 1 129
Verb syntagmata in Hindi : structure and functions / Svetislav Kostić 1999 130
Videnie russkich avangardov / Tomáš Glanc 1999 V 131
Od jazyka ke komunikaci : didaktika českého jazyka a komunikační výchova / Karel Šebesta 1999 V 132
La transposition en français contemporain : contribution à l'étude du problème / Jaromír Tláskal 2000 V 134
Předložky ve výuce češtiny jako cizího jazyka / Milan Hrdlička 2000 V 135
Problematika negativních transferů při výuce polského jazyka v českém jazykovém prostředí / Kateřina Pösingerová 2001 136
Jazykovaja situacija : istoki i perspektivy : bolgarsko - češskie paralleli / Gana Gladkova ; Iskra Likomanova 2002 138
Mluva čéských reemigrantů z Ukrajiny / Jana Jančáková ; Pavel Jančák 2004 V 141
"Also: Nazdar!" : aspekty textové vícejazyčnosti / Petr Mareš 2003 142
Francouzské impulsy v české literatuře 19. století : rané studie / Felix Vodička 2003 143
Texty a kontexty Andreje Platonova / Kamila Chlupáčová ; Miluše Zadražilová 2005 144
Studie z vývoje novočeské syntaxe : (konjunkce, pronominalizace) / Eva Hošnová 2005 V 145
Komunikační strategie v dopisech Boženy Němcové / Lucie Saicová Římalová 2005 V 146
The vocalism of Latin medial syllables / Lucie Pultrová 2006 147
Teorie jazykové kultury po roce 1945 / Václav Cvrček 2006 149
The Proto-Slavic word-initial x- / Jiří Rejzek 2008 150
Postavení slovesného přísudku ve starší češtině : (1500 - 1620) / Šárka Zikánová 2009 V 152
Internetové diskuse o cikánech a Romech / Jiří Homoláč 2009 V 156
Gramatika a výuka češtiny jako cizího jazyka : k prezentaci gramatiky českého jazyka v učebnicích češtiny pro cizince / Milan Hrdlička 2009 V 157
Současná terminologie : (se zaměřením na kolokační termíny z lékařství) / Ivana Bozděchová 2009 V 158
Postavy imigrantek v dílech současných amerických etnických autorek / Karel Helman 2009 V 159
The Latin deverbative nouns and adjectives / Lucie Pultrová 2011 1 162
La tesitura de La Celestina : (una aproximación) / Juan A. Sánchez Fernández 2012 164
La diátesis en las lenguas románicas : estructuras y tipología / Andreu Bauçà i Sastre 2011 165
K hlubinám študákovy duše : didaktika mateřského jazyka v transdisciplinárním kontextu / Jasňa Pacovská 2012 1 166
Vývoj lužickosrbského skloňování a stupňování / Richard Bígl 2013 1 167
Finské postpozice / Hilkka Annikki Lindroos 1997 V M,120
Publicistika Josefa Čapka / Petr Mareš 1995 V M,121
Překladatelské miniatury / Milan Hrdlička 1995 V M,122
Ve jménu funkce a intervence / Zdeněk Starý 1995 V M,123
Nilgiri areal studies / K. V. Zvelebil 2001 M,133
Technē : James Joyce, hypertext & technology / Louis Armand 2003 V M,139
Studie z francouzského osvícenství : román a rozum: Montesquieu, Voltaire, Diderot, Jean-Jacques Rousseau a jeho doba / Jindřich Veselý 2003 M,140
Lužickosrbská literatura : její vývoj a pozice mezi středoevropskými literaturami / Helena Ulbrechtová 2009 M,144
Staročeské názvy chorob / Alena M. Černá 2009 M,145
Derivace a kompozice v diachronní perspektivě: nomina agentis ve vývoji italštiny / Pavel Štichauer 2008 M,151
Mladý Čech : mad'arský romanopisec Mór Jókai ve světle českých překladů a se zaměřením na žánrovou problematiku jeho tvorby / Simona Kolmanová 2009 V M,153
A syntagmaticon of Hindī verbo-nominal syntagmas / Svetislav Kostić 2009 M,160
Vybraná slovesa pohybu v češtině : studie z kognitivní lingvistiky / Lucie Saicová Římalová 2010 V M,161
Entre conjunction, connecteur et particule : le cas de έπεί en grec ancien ; étude syntaxique, sémantique et pragmatique / Dagmar Muchnová 2011 1 M,163
Altägyptisch, Hamitosemitisch und ihre Beziehungen zu einigen Sprachfamilien in Afrika und Asien : vergleichende Studien / Karel Petráček 1988 V M,90