Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Saved in:
Bibliographic Details
VerfasserIn:
Place / Publishing House:Lublin, 1991-
Publication history:59.1991 -
Language:###
Contents/pieces:89 records
Notes:Zählung Bd. 66 zweimal vergeben
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Title Year Edition Band
Leksykon kultury polskiej poza krajem od roku 1939 / pod red. Krzysztofa Dybciaka ... ...
L'étude sur l'ordre des mots dans les langues romanes : (augmentée de parallélismes avec l'allemand, l'anglais et le polonais) / Marek Gawełko ...
Sympozja Kazimierskie : poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa / pod red. Bożeny Iwaszkiewicz-Wronikowskiej ...
Warsztaty translatorskie : = Workshop on translation / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ... Red.: Richard Sokoloski ... ...
Unickie Szkoły początkowe w Królestwie Polskim i w Galicji : 1772 - 1914 / Florentyna Rzemieniuk 1991 59
Konstytucja 3 maja : kościelno-narodowe tradycje święta / Jan Ziółek 1991 60
Zarys dziejów literatury staropolskiej / Jerzy Starnawski 1993 61
Humanizm w sztuce : antyk i człowiek / Antoni Maśliński 1993 62
Mimetyka i mitologia Platona : u początków hermeneutyki filozoficznej / Elżbieta Wolicka 1994 64
Czas i wyobraźnia : studia nad plastyczną i literacką interpretacją dziejów / pod red. Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak ... 1995 W 66
Studia nad myślą polityczną Wielkiej Emigracji : Napoleon I i Napoleon II / Jan Ziołek 1995 66
Chaucer to Chesterton : English classics from Polish perspective / Przemysław Mroczkowski 1996 69
Wizerunek artysty : studia z dziejów sztuki XIX i XX wieku / pod red. Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak ... 1996 70
Leksykon łacińsko-polski Jana Mączyńskiego : wybór tekstów - opracowanie / wybór tekstów Władysław Kuraszkiewicz ... 1996 71
Juliusz Słowacki i sztuki plastyczne / Dorota Kudelska 1997 73
Ułańskie lato : od Krechowiec do Komarowa / Bohdan Królikowski 1999 76
Nazwy miejscowości dawnej ziemi przemyskiej / Władysław Makarski 1999 77
Miejsce rzeczywiste miejsce wyobrażone : Studia nad kategorią miejsca w przestrzeni kultury / pod red. Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak ... 1999 78
Bibliografia bibliografii językoznawstwa polskiego / Ewelina Niemkiewicz 2000 80
Ojczyzna i wolność / red. Anna Barańska ... 2000 81
Wśród Sarmatów : Radziwiłłowie i pamiętnikarze / Bohdan Królikowski 2000 82
Religie edukacja kultura : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Stanisławowi Litakowi / pod. red. Mariana Surdackiego 2002 86
Prawda natury, prawda sztuki : studia nad znaczenuem reprezentacji natury / pod red. Rysarda Kasperowicza ... 2000 87
Świety Wojciech : życie i kult ; bibliografia do roku 1999 / Aleksandra Witkowska ; Joanna Nastalska 2002 89
Ułańska jesień : szkice do dziejów kawalerii II Rzeczypospolitej / Bohdan Królikowski 2002 90
Auf der Suche nach dem "moralischen Stein der Weisen" : die Auseinandersetzung mit der frühaufklärerischen Utopie der Glückseligkeit in den Romanen Johann Karl Wezels / Ewa Grzesiuk 2002 91
Słownik rymów Juliusza Słowackiego / Marian Jeżowski 2002 94
Temporalité et narration : développement des moyens de donner l'information temporelle dans le discours narratif chez des apprenants polonophones débutant en français / Urszula Paprocka-Piotrowska 2003 95
Myśl, oko i ręka artysty : studia nad genezą procescu tworzenia / pod red. Ryszard Kasperowicz ... 2003 97
Phonetisch-phonematisch gesteuerte Wortschatzprogression für Deutsch Lernende mit Polnisch als Muttersprache : Möglichkeiten und Grenzen / Małgorzata Sikorska 2003 98
W ułamkach zwierciadła : Bruno Schulz w 110 rocznicę urodzin i 60 rocznicę śmierci / pod red. Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak ... 2003 99
Słownik biograficzny : rządców parafii archidiakonatu pomorskiego w XVIII wieku / Tomasz Nowicki 2003 100
Visio religiosa w polskiej sztuce barokowej : ze studiów nad ikonografią hagiograficzną / Aneta Kramiszewska 2003 102
Norwidowskie inspiracje / Józef Fert 2004 103
Rzymscy bohaterowie Elizy Orzeszkowej / Beata Obsulewicz-Niewińska 2003 104
Kościoły parafialne w archidiakonacie włocławskim XVI - XVIII w. / Stanisław K. Olczak 2004 105
Historia duszpasterstwa wojskowego na ziemiach polskich / pod red. Jana Ziółka ... 2004 106
Cmentarze wojenne z lat I wojny światowej w dawnym województwie lubelskim / Marcin Dąbrowski 2004 107
Poezja i uczniowie : praca nad rozwijaniem kompetencji czytelniczych w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum / Maria Gorlińska 2004 109
Prałaci i kanonicy wiśliccy w okresie średniowiecza / Leszek Poniewozik 2004 110
Peregrinatio ad veritatem : studia ofiarowane Profesor Aleksandrze Witkowskiej OSU z okazji 40-lecia pracy naukowej / red. Urszula Borkowska ... 2004 111
Literatura i sztuka drugiej połowy XIX wieku : światopoglądy - postawy - tradycje / red.: Barbara Bobrowska ... 2004 113
Ułańskie lato : od Krechowiec do Komarowa ; skice do dziejów jazdy polskiej w latach 1917 - 1921 ; wydanie drugie, poprawione / Bohdan Królikowski 2005 114
Poetycki świat wartości Josifa Brodskiego : twórczość okresu 1957 - 1972 / Monika Grygiel 2005 115
Predykatywy leksykalne w konfrontacji przekładowej : (na materiale polskich przekładów prozy rosykskiej XIX-XX w.) / Maria Mocarz 2005 116
Świat "Lalki" : 15 studiów / red.: Jakub A. Malik 2005 117
Biografia, historiografia, dawniej i dziś : biografia nowoczesna nowoszesność biografii ; [tom poświęcony pamięci Elżbiety Grabskiej-Wallis (1930 - 2004)] / pod red. Ryszarda Kasperowicza ... 2005 119
Poznawanie sąsiadów : z zagadnień religijnych w polskiej i ukraińskiej kulturze / red. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa ... 2008 120
Le dialogue avec le naturalisme dans l'oeuvre de Joris-Karl Huysmans : à vau-l'eau - à rebours - là-bas / Edyta Kociubińska 2006 122
Gestion des tâches et mode d'accès à la langue : l'apprentissage du français en milieu institutionnel polonais / Sebastian Piotrowski 2006 123
Dokument w "Rocznikach" Jana Długosza / Agnieszka Nalewajek 2006 124
Rezydencja królewska w Niepołomicach w czasach panowania Zygmunta Augusta : 1548 - 1572 / Agnieszka Januszek 2006 125
Komunikacja językowa w społeczeństwie informacyjnym : nove wyzwania dla dydaktyki języków obcych / red.: Jolanta Krieger-Knieja ... 2006 127
Wschód i zachód w poszukiwaniu Europy duchowej / red. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa ... 2006 128
Wokół problemów historii : studia o kulturze i literaturach wschodniosłowiańskich / red. Anna Woźniak 2008 129
Kres ułańskiej epopei : szkice do dziejów kawalerii rozpoznawczej i pancernej Polkich Sił Zbrojnych na Zachodzie 1939 - 1947 / Bohdan Królikowski 2007 131
Rzecz i rzeczowość w kulturze XX i XXI wieku / pod red. Małgorzata Kitowskiej-Łysiak ... 2007 132
"Wierzę w cuda nie od dziś" : religia w życiu i twórszości Jana Matejki / Elżbieta Matyaszewska 2007 133
Rzeczywistość obrazu : teksty o sztuce w Polsce po 1945 roku / Małgorzata Kitowska-Łysiak 2007 135
Polskie przymiotniki złożone typu dwuoki, krzywousty, rudobrody na tle słowiańskim / Tadeusz Malec 2007 136
Literature and/in culture / ed. by Sławomir Wącior ... 2008 138
Margins and centres reconsidered : multiple perspectives on English language literatures / ed. by Barbara Klonowska ... 2008 141
Conter au risque de tout changer : complexité conceptuelle et référence aux procès dans l'acquisition du français L2 et du polonais L2 / Urszula Paprocka-Piotrowska 2008 142
Archiva temporum testes : źródła historyczne jako podstawa pracy badacza dziejów ; księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Stanisławowi Olczakowi / red. Grzegorz Bujak ... 2008 143
"Pozytywista ewangeliczny" : studia o Bolesławie Prusie / Stanisław Fita 2008 144
Language encounters / ed. by Magdalena Charzyńska-Wójcik ... 2008 145
Poszukiwanie świadectw : szkice o problematyce religijnej w literaturze II połowy XIX i początku XX wieku / red. Jakub A. Malik 2008 W 146
Plebani archidiakonatu pomorskiego : w XVIII wieku ; studium prozopograficzne / Tomasz Nowicki 2008 147
Księgozbiory parafialne w prepozyturze wiślickiej : w II połowie XVIII wieku / Joanna Szady 2008 148
Natura i historia : Sir Joshuy Reynoldsa wizja sztuki europejskiej / Jacek Jaźwierski 2008 149
Strona norwida : studia i szkice ofiarowane profesorowi Stefanowi Sawickiemu / pod red. Piotra Chlebowskiego ... 2008 150
Akcja katolicka i ukraińskie organizacje katolickie w Małopolsce Wschodniej w okresie międzywojennym / Oleh Behen 2009 152
L' engseigment / apprentissage du français langue étrangère : réfléchir et agir / textes réunis par Urszula Paprocka-Piotrowska ... 2009 153
Ułańskie lato : od Krechowiec do Komarowa ; szkice do dziejów jazdy polskiej w latach 1917-1921 / Bohdan Królikowski 2010 W 154
Narrata de fontibus hausta : studia nad problematyką kościelną, polityczną i archiwistyczną ofiarowane Janowi Skarbkowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / Red. Anna Barańska ... 2010 155
Małe prozy Orzeszkowej i Konopnickiej / Red. Iwona Wiśniewska ... 2010 157
Figury zbawienia? : idea "religii sztuki" w wybranych koncepcjach artystycznych XIC stulecia / Ryszard Kasperowicz 2010 159
Podróże artystyczne artysta w podróży / pod red. Ryszarda Kasperowicza ... 2010 160
Malowane kurtyny teatralne Henryka Siemiradzkiego / Agnieszka Kuczyńska 2010 161
Czytanie współczesnośći / red. Małgorzata Łukaszuk ... 2010 162
Vir honestus ac bonus : Stanisław Litak ; 1932 - 2010 / red. Piotr Paweł Gach ... 2011 163
D'une activité pédagogique à l'activité professionnelle : le cheminement vers la compétence / Magdalena Sowa 2011 165
Apprentissage d'une langue et communication : négociations et stratégies en classe de langue étrangère / Sebastian Piotrowski 2011 166
Nauczanie języka obcego : a specyficzne potrzeby uczących się ; o kompetencjach, motywowaniu i strategiach / red. Jolanta Knieja ... 2011 167
Zawsze fragment? : studia z historii kultury XX i XXI wieku / pod red. Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak 2011 168
Fides ex visu / red. Ryszard Knapiński, Aneta Kramiszewska 2011 170
Formation des noms et des termes composés français et polonais : de la cognition à la traduction / Dorota Śliwa 2013 174
Prekursorzy i twórcy chrześcijańskiej kultury Europy : księga jubileuszowa ofiarowana Księdzu Profesorowi Augustynowi Eckmannowi / red. Agata Łuka ... 2013 175
Naruszone granice kulturowe : o kondycji ludzkiej w dwóch przestrzeniach ; polskiej i żydowskiej XX wieku / red. Monika Szabłowska-Zaremba ... 2013 177