Showing 1 - 11 results of 11 for search 'Sutūda, Manūčihr 1913-2016', query time: 0.03s Refine Results



3
Participants: Faḍlallāh Ibn-Ruzbihān -1519 [ VerfasserIn ]; Sutūda, Manūčihr 1913-2016 [ HerausgeberIn ]
Published: 2535, [=1976]
Superior document: Intišārāt-i Bungāh-i Tarǧuma wa Našr-i Kitāb : Maǧmūʿa-i mutūn-i fārsī 10
Other Authors: ...Sutūda, Manūčihr 1913-2016...