Showing 1 - 3 results of 3 for search 'Sangs-rgyas-rgya-mtsho 1653-1705', query time: 0.02s Refine Results


2
Participants: Sangs-rgyas-rgya-mtsho 1653-1705 [ VerfasserIn ]; རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོ་ / Rdo-rje-rgyal-po [ HerausgeberIn ]
Published: 1989
Publisher: ཀྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་ཤེས་རིག་དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ / མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཞིན་ཧྭ་དཔེ་ཚོང་ཁང་གིས་བཀྲམ་ / krung go bod kyi shes rig dpe skrun khang ; mtsho sngon zhing chen zhin hwa dpe tshong khang gis bkram