چهره‌های شعر معاصر ایران
Čihrahāī-i šiʿr-i muʿāṣir-i Īrān

Saved in:
Bibliographic Details
Place / Publishing House:Tihrān : Našr-i Ṯāliṯ, 1993-1993
Publication history:3.1993 nachgewiesen
Language:Persian
Contents/pieces:14 records
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Title Year Edition Band
پريشادخت شعر : زندگی و شعر فروغ فرخزاد / م. آزاد
Parīšāduḫt-i šiʿr : zindigī wa šiʿr Furūġ Farruḫzād / M. Āzād
2
نام همه‌ی شعرهای تو : زندگى و شعر احمد شاملو / ع. پاشایی
Nām-i hama-i šiʿrhā-i tu : zindigī wa šiʿr-i Aḥmad Šāmlū / ʿ. Pāšāyī
2003 6
حكيم بانوى شعر فارسى : زندگى و شعر پروين اعتصامى / رحيم چاوش اكبرى (يسنا)ى تبريزى
Ḥakīm bānū-i šʿir-i fārsī : zindagī wa šiʿr-i Parwīn Iʿtiṣāmī / Raḥīm Čāwuš Akbarī (Yasnā)i Tabrīzī
2008 7
همنوا با مرغ سحر : زندگى و شعر على اكبر دهخدا / بلقيس سليمانى
Hamnawā bā murġ-i saḥar : zindagī wa šiʿr-i ʿAlī Akbar Dihḫudā / Bilqīs Sulaimānī
2008 10
خدا غم را آفرید, نصرت را آفرید : زندگی و شعر نصرت رحمانی / مهدی اخوان لنگرودی
Ḫudā ġam rā āfarid, nuṣrat rā āfarid : zindigī wa šʿir Nuṣrat Raḥmāni / Mahdī Aḫawān Langrūdī
2001 12
در های و هوی باد : ‏ز‏ندگى و شعر حمید مصدق / احمد ابو محبوب
Dar hāy wa hūy-i bād : zindagī wa šiʿr-i Ḥamīd Muṣaddiq / Aḥmad Abū-Maḥbūb
2008 13
كماندار بزرگ كوهساران ؛ : زندگى و شعر نيما يوشيج / سيروس طاهباز
Kamāndār-i buzurg-i Kūhsārān : zindigī wa šiʿr-i Nīmā Yūšīǧ / Sīrūs Ṭāhbāz
2008 16
شمیم نسیم : زندگی و شعر سید اشرف الدین حسینی گیلانی (نسیم شمال) / فریده کریمی موغاری
Šamīm-i nasīm : zindagī wa šiʿr-i saiyid Ašraf-ad-Dīn Ḥusainī Gīlānī (Nasīm-i Šamāl) / Farīda Karīmī Mūġārī
2003 17
گهوارۀ سبز‌افرا : زندگى و شعر سيمين بهبهانى / احمد ابو محبوب
Gahwāra-i sabz-afrā : zindagī wa šiʿr-i Sīmīn Bihbihānī / Aḥmad Abū-Maḥbūb
2008 18
مورغ بهشتی : زندگى و شعرسید محمد حسینبهجت تبریزی (شهریار) / مریم مشرف
Murġ-i bihištī : zindigī wa šiʿr-i saiyid Muḥammad Ḥusain Bihǧat Tabrīzī (Šahriyār) / Maryam Mušarraf
2007 19
آسمانی‌تر از نام خورشید / محمد علی شاکری یکتا
Āsmānī-tar az nām-i ḫuršīd / Muḥammad ʿAlī Šākirī Yaktā
20
يشواى آزادى : ‏زندگی و شعر فرخى يزدى / پژوهش و نگارش: حسين مسرت
Pīšwā-i āzādī : zindagī wa šiʿr-i Farruẖī Yazdī = Pishvāy e āzādi : Biography and poetry of Farrokhi Yazdi / pažūhiš wa nigāriš: Ḥusain Masarrat
2005 21
زیباتری از جنون : زندگى و شعر اسماعیل شاهرودی / علي باباچاهي
Zībātarī az ǧunūn : zindigī wa šiʿr-i Ismāʿīl Šāhrūdī / ʿAlī Bābāčāhī
2008 22
شاعری از دیار آذرآبادگان : زندگى و شعر رعدی آذرخشی / کامیار عابدی
Šāʿirī az diyār-i Āḏarābādigān : zindigī wa šiʿr-i Raʿdī Āḏaraḫšī / Kāmyār ʿĀbidī
2009 23