Avdelning Vaeg-och Vattenbyggnad / Chalmers Tekniska Högskola

Saved in:
Bibliographic Details
VerfasserIn:
Place / Publishing House:Göteborg, 1941-1972
Publication history:1.1941 - 62.1972[?]
Language:###
Contents/pieces:60 records
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Title Year Edition Band
Beräkning av Hängbroar / av Hjalmar Granholm ...
Om dämpning av svängningar i olika slag av konstruktioner : med särskild hänsyn till användningen av dynamiska dämpare och inverkan av hysteresisdämpning / av Hjalmar Granholm 1941 1
Tekniska och ekonomiska synpunkter på användningen av kamjärn för armerade betongkonstruktioner / av Hjalmar Granholm 1942 12
Armerade tegelkonstruktioner / av Hjalmar Granholm 1943 16
Betongproportionering och betongekonomi : en teoretisk undersökning på basis av Betongtekniska anvisningar / av Elof Frändberg 1943 17
Sound insulation of single leaf walls / Per Granholm 1958 26
Ett Langtidsprov pa betongrör : jakttagelser pa en tiorag provledning i aggressivt myrvatten / av Hjalmar Granholm 1944 27
Om Vattengenomslag i murade väggar med särskild hänsyn till tegel som fasadmaterial / av Hjalmar Granholm 1958 27
Influence functions of elastic plates divided in strips / by Gunnar Kärrholm 1958 28
Column-Beams and suspension bridges analyzed by "Green's Matrix" / by Sven Olof Asplund 1958 29
Allmän teori för beräkning av armerad betong : med särskild hänsyn till betongens och armeringens egenskaper i brottstadiet / av Hjalmar Granholm 1959 30
Kam 40, Kam 60 och Kam 90 : diskussion av de svenska betongbestämmelsernas rekommendationer och redogörelse för försök vid Chalmers Tekniska Högskola / av Hjalmar Granholm 1959 31
Ekonomiska aluminiumprofiler : en experimentell och teoretisk undersökning av I-balkar med tunt liv / av Carl-Adolf Granholm 1959 32
Sound insulation of frame walls / by Stig Ingemansson and Tor Kihlman 1959 33
Le problème de Boussinesq : une méthode de calcul approximative / par Hjalmar Granholm 1960 34
Flambement élastique d'une barre en bois lamellée et clouée avec le module de déplacement du moyen de liaison constant K / par Miodrag Hiba et Krister Cederwall 1961 35
Sandöbrons Bågställning / av Hjalmar Granholm 1961 36
Sprickbildning i vattenledningsrör av förspänd betong / av Lars-Erik Larsson 1961 37
En ny beräkningsmetod för armerad betong / av Hjalmar Granholm 1944 38
A unified analysis of indeterminate structures / by Sven Olof Asplund 1961 38
Bridge Slabs with edge-beams / by Gunnar Kärrholm and Alf Samuelsson 1961 40
Design methods for structurally reinforced concrete pavements / by Anders Losberg 1961 41
Rationalization of Lévy's plate solution / by Bengt Å. Åkesson 1961 42
Flanktransmissionens inverkan på rumsisolering mot luftljud : speciell tillämpning på byggnader med innverväggar av lättbetongplank / av Tor Kihlman 1961 43
Functions simplifying the use of Levy's plate solution / by Bengt Å. Åkesson 1965 47
Isostatic support : notes on equilibrium, displacement, and isostatic support of rigid bodies in plane and space / by Bengt Å. Åkesson 1965 48
Nya rön beträffande användningen av kamjärn / av Hjalmar Granholm 1965 49
Försök med accelererad härdning av pressad betong i tättslutande formar / av Roman Malinowski 1966 50
Beräkning av vindavstyvande väggskivor i höghus / av Lars-Erik Larsson 1967 51
Nonlinear structures : the Maxwell-Mohr work theorem, and the displacement method / by Bengt Å. Åkesson 1967 52
Results from deformation measurings in soft clay at dredging and dry-pumping / by Allan Bergfelt 1967 53
Inverkan av stötkraft på en bropelare / av Hjalmar Granholm 1967 54
Läggning av vattenledningsrör på icke-frost-fritt djup / av Lars-Eric Larsson 1967 55
Hydrauliska recipientfrågor inom vattenvården / Lennart Rahm 1967 56
Enfamiljshus i Amerika : intryck och erfarenheter från en stuieresa i U.S.A. våren 1946 / av Hjalmar Granholm 1946 56
Om möjligheten att utnyttja det passiva jordtrycket vid konstruktion av stödmurar, landfästen för broar och rambroar / av Hjalmar Granholm 1967 57
Beräkning av ramar och bågar enligt primärmomentmetoden / av Birger Ludvigson 1947 57
Väg- och vattenbyggar-utbildningen och ämnet byggnadsstatik vid "Chalmers" 1829 - 1967 : en historik tillägnad Sven Olof Asplund / av Alf Samuelsson ... 1968 58
Undersökning rörande dimensionering av asbestcementrör / av Jan-Erik Janson och Lars-Erik Larssen 1968 59
Om frostens nedträngande i marken met särskild hänsyn till möjligheten att förhindra tjälskador / av Hjalmar Granholm 1971 60
Värmeflöde genom enkla och sammansatta väggar under inverkan av periodiskt variabel temperatur / av Hjalmar Granholm 1971 61
Stresses in load-bearing walls during construction / by Gunnar Kärrholm 1972 62
Lim och limning / av Hjalmar Granholm och Vitold Saretok 1947 62
Akustiska mätmetoder / av Per V. Brüel 1947 63
Värmeisoleringsförmågan hos hålblock av betong eller tegel : = Heat insulation properties of hollow concrete blocks and perforated bricks / av Hjalmar Granholm 1948 80
Tegel och murbruk samt murverk av massivtegel : Hållfasthet / av Karl-Göran Ekblad 1949 84
Lydisolationsmalinger i bygninger / af Per V. Brüel 1949 86
Om sammansatta balkar och pelare med särskild hänsyn till spikade träkonstruktioner : = On composite beams and columns with particular regard to nailed timber structures / av Hjalmar Granholm 1949 88
Amerikansk och svensk jordklassifikation : speciellt för vägar och flygfält = American and swedish soil classification / av Gunnar Beskow 1951 111
En ny metod för beräkning av spikförband / av Torsten Möller 1951 117
Tillsatsmedel till betong / av Vitold Saretok 1952 127
Norske erfaringer fra bygging av små hengebroer : gästföreläsning vid Chalmers Tekniska Högskola den 26 April 1954 / av Arne Selberg 1954 153
Armerat trä : reinforced timber / av Hjalmar Granholm 1954 154
Model studies for the extension of the harbour of Gothenburg / by Erling Reinius 1956 174
Puts och lättbetong / av Hjalmar Granholm 1956 177
The critical Load of rectangular frames analysed by convergence methods / by Sven Hansbo 1956 179
Beräkning av spikade konstruktioner med hänsyn till förbandens deformationsegenskaper / av Krister Cederwall 1961 248
Practical calculation of suspension bridges / by Sven Olof Asplund 1963 273
Träkonstruktioners brandstabilitet : symposium vid Chalmers Tekniska Högskola den 18 juni 1962 / under ordförandeskap av Hjalmar Granholm 1963 274
Vindtryck på skorstenar / av Åke Albertsson 1963 275