gangs can rig mdzod

Saved in:
Bibliographic Details
Place / Publishing House:lha sa : bod ljong mi dmangs dpe skrun khang, 1986-
Publication history:1.1986-
Language:###
Contents/pieces:7 records
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Title Year Edition Band
མཁས་པ་ལྡེའུས་མཛད་པའི་རྒྱ་བོད་ཀྱི་ཆོས་འབྱུང་རྒྱས་པ་
mKhas-pa lDe'us mdzad pa'i rgya bod kyi chos 'byung rgyas pa / rtsom pa po mKhas-pa lDe'u
1987 p 3
བོད་ཀྱི་གལ་ཆེའི་ལོ་རྒྱུས་ཡིག་ཆ་བདམས་བསྒྲིགས་
bod kyi gal che'i lo rgyus yig cha bdams bsgrigs / gtso 'gan dpe sgrig pa, chab spel tshe brtan phun tshogs ; 'gan 'khur dpe sgrig pa, ma grong mi 'gyur rdo rje
1991 p 16
བརྒྱུད་པ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པ་ངོ་མཚར་རྒྱ་མཚོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་
brgyud pa yid bzhin nor bu'i rtogs pa brjod pa ngo mtshar rgya mtsho zhes bya ba bzhugs / stag lung ngag dbang rnam rgyal gyis mdzad pa
1992 p 22
དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་བྱུང་བའི་ལེགས་བཤད་ལྷོ་རོང་ཆོས་འབྱུང་ངམ་རྟ་ཚག་ཆོས་འབྱུང་ཞེས་རྩོམ་པའི་ཡུལ་མིང་དུ་ཆགས་པའི་ངོ་མཚར་ཞིང་དཀོན་པའི་དཔེ་ཁྱད་པར་ཅན་བཞུགས་སོ་
dam pa'i chos kyi byung ba'i legs bshad lho rong chos 'byung ngam rta tshag chos 'byung zhes rtsom pa'i yul ming du chags pa'i ngo mtshar zhing dkon pa'i dpe khyad par can bzhugs so / rta tshag tshe dbang rgyal gyis mdzad
1994 p 26
བོད་ཀྱི་གནས་ཡིག་བདམས་བསྒྲིགས་ / ཚེ་རིང་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་བསྒྲིགས་
bod kyi gnas yig bdams bsgrigs / tshe ring dpal 'byor gyis bsgrigs
1995 p 27
གྲུབ་མཐའི་རྣམ་གཞག་གསལ་བར་བཤད་པ་ཐུབ་བསྟན་རིན་པོ་ཆེ་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ་ / རྗེ་བཙུན་བློ་བཟང་ནོར་བུས་བརྩམས་
Grub mtha’i rnam gzhag gsal bar bshad pa thub bstan rin po che gsal ba’i sgron me zhes bya ba bzhugs so / Rje btsun blo bzang nor bus brtsams
2023 p 41
ལ་དྭགས་ རྒྱལ་རབས་ བཞུགས་སོ་ / རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ་: ལྷག་པ་བཀྲ་ཤིས་
La dwags rgyal rabs bzhugs so / rtsom sgrig 'gan 'khur ba: lhag pa bkra shis
2023 p 91