Dissertationes archaeologicae Brunenses / Pragensesque

Saved in:
Bibliographic Details
Place / Publishing House:Praha : Ústav pro Pravěk a Ranou Dobu Dějinnou, Filozofická Fakulta, Univerzita Karlova [u.a.], 2007-
Publication history:1.2007 -
Language:###
Contents/pieces:13 records
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Title Year Edition Band
Gravettien na Moravě / Martin Oliva ... curantibus ed. 2007 1 1
Textilní výroba v českých zemích ve 13.-15. století : poznání textilní produkce na základě archeologických nálezů / Helena Březinová 2007 2
Využívání kamenné suroviny v mladší a pozdní době kamenné : dílenské areály v oblasti horního Pojizeří / Petr Šída 2007 3
Talking stones : the chipped stone industry in Lower Austria and Moravia and the beginnings of the Neolithic in Central Europe ; (LBK), 5700 - 4900 BC / Inna Mateiciucová 2008 1 4
Osídlení zemědělsky marginálních půd v mladším středověku a raném novověku : = Besiedlung und landwirtschaftliche Nutzung marginaler Böden im späten Mittelalter und der frühen Neuzeit = The settlements and agriculture of the margins in the Later Middle Age and Early New Age / Jan Klápště ... curantibus editae 2008 5
Jižní Čechy v mladší a pozdní době bronzové / Ondřej Chvojka 2009 V 6
Libická sídelní aglomerace a její zázemí v raném středověku : = Early medieval agglomeration of Libice and its Hinterland / Jan Mařík. Jan Klápště ... curantibus editae 2009 7
Jihlava - Staré Hory : archeologický výzkum středověkého důlního, úpravnického a obytného areálu v letech 2002 - 2006 ; příspěvek ke studiu středověkého rudného hornictví = Iglau - Altenberg : archäologische Ausgrabungen des mittelalterlichen Bergbau-, Aufbereitungs- und Siedlungsplatzes in den jahren 2002 - 2006 ; zum Studium des mittelalterlichen Erzbergbaus / Petr Hrubý 9
Rondely a struktura sídelních areálů v mladoneolitickém období : = Rondels and the structure of settlement areas in the late neolithic period / Jaroslav Řídký 2011 1 10
Opevnění Pohanska u Břeclavi / Petr Dresler 2011 1 11
Les relations entre la Bohême et la Gaule du IVe au Ier siècle avant J.-C. / Gilles Pierrevelcin 2012 12
Pohřebiště kultury se zvoncovitými poháry ve Vlíněvsi : k problematide a chronologii konce eneolitu a počátku doby bronzové / Petr Limburský 2012 13
Posteneolitická štípaná industrie na Moravě / Ludmila Kaňáková Hladíková 2013 15