Klasycy nauki poznańskiej : KNP / Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk ; Uniwersytet iminenia Adama Mickiewicza

Saved in:
Bibliographic Details
MitwirkendeR:
Place / Publishing House:Poznań : PTPN, 2006-
Publication history:1.2006 -
Language:###
Contents/pieces:50 records
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Title Year Edition Band
Językoznawcze wędrówki nie tylko po Poznaniu : studia o polszczyźnie Poznania, Wielkopolski i Polonii / Monika Gruchmanowa. Wstęp i dobór tekstów Anna Piotrowicz 2006 1
Kult panującego w starożytności / Ludwik Piotrowicz 2006 2
O miłości ojczyzny / Karol Libelt 2006 3
Mistyczne symbole i polityczne realia : studia i głosy / Karol Libelt 2007 4
Rozważania o handlu wewnętrznym i obszarach rynkowych / Zbigniew Zakrzewski ; wstęp i wybór tekstów Halina Szulce 2007 5
Kultura prapolska / Józef Kostrzewski ; wstęp i dobór tekstów Zofia Kurnatowska 2007 6
A Zeusa stawała się wola z badań nad literaturą grecką / Wiktor Steffen ; wstęp i dobór tekstów Sylwester Dworacki 2007 7
Prolegomena do historiozofii / August Cieszkowski ; wstęp Kazimierz Wojnowski 2007 8
Z dziejów miast i mieszczaństwa w późnośredniowiecznej wielkopolsce / Kazimierz Tymieniecki ; wstęp i dobór Zbigniew Wielgosz 2007 9
Poznańskie badania nad roślinami leczniczymi : Wstęp i dobór tekstów Jan Kozłowski / Wacław Jan Strażewicz 2007 10
Krocząc gościńcem wytyczonym przez Karola Marcinkowskiego / Witold Jakóbczyk 2007 11
Od Grecji Herodota i Rzymu Cycerona do średniowiecza i renesansu w Polsce : Wstęp i dobór tekstów Ignacy Lewandowski / Jan Wikarjak 2007 12
Cztery eseje o źródłoznawstwie / Brygida Kürbis. Wstęp i dobór tekstów Rafał Witkowski 2007 13
Znane i nieznane pasje badawcze / Jósef Burszta 2007 14
Dylematy metodologiczne teorii ekonomii / Edward Taylor 2007 15
Sarmackie tradycje i europejskie horyzonty / Alojzy Sajkowski 2007 16
Poznańska balneochemia / Maria Szmytówna. Wsteęp i dobór tekstów Janina Grochmalicka-Mikołajczyk ... 2007 17
Polska mikologia lekarska i onychologia narodziły się w Poznaniu / Jan Alkiewicz. Wstęp i dobór tekstów Zygmunt Adamski 2007 18
Teoria, historia, powinowactwa literatury / Jerzy Ziomek. Wstęp: Seweryna Wysłouch. Dobór tekstów: Janina Abramowska ... 2008 19
W kręgu dawnej mowy polskiej i ruskiej / Władysław Kuraszkiewicz. Wstęp i dobór tekstów Bogdan Walczak 2008 20
Gospodarka i społeczeństwo w polsce w okresie późnofeudalnym : (XVI-XVIII w.) / Władysław Rusiński 2008 21
Z przeszłości imion i nazwisk oraz dawnych form polskich / Tadeusz Skulina. Wstęp i dobór tekstów Karol Zierhoffer 2008 25
W służbie nauki o finansach / Janus Wierzbicki. Wstęp i dobór tekstów Emilia Denek, Jan Sobiech 2008 26
Przeszłość i teraźniejszość języków słowiańskich / Leszek Moszyński. Wstęp i dobór tekstów Czesław Łapicz ... 2009 27
Z badań nad prozą XIX wieku / Zygmunt Szweykowski. Wstęp Jarosław Maciejewski. Dobór tekstów Edward Pieścikowski 2009 33
U podstaw państwowości słowiańskiej / Henryk Łowmiański. Wstęp i dobór tekstów Artur Kijas 2009 34
Wielkopolskim łąkom, poznańskiemu łąkarstwu / Marian Falkowski. Wstęp i dobór tekstów Stanisław Kozłowski, Piotr Goliński 2009 35
Pod urokiem literatury patrystycznej i bizantyńskiej / Jan Sajdak. Wstęp i dobór tekstów Ignacy Lewandowski 2010 37
Na peryferiach świata rzymskiego / Tadeusz Zawadzki. Wstęp i dobór tekstów Leszek Mrozewicz 2009 39
Studia onomastyczne i socjolingwistyczne / Henryk Ułaszyn. Wstęp i dobór tekstów Mirosław Skarżyński ... 2009 41
Alexander Zakrzewski, Narodziny nowoczesnej otorynolaryngologii poznańskiej / wstęp i dobór tekstów Roman K. Meissner ... 2009 42
Rola naturalnych surowców włóknistych w rozwoju gospodarki II RP / Janusz Jagmin. Wstęp i dobór tekstów Ryszard Kozłowski 2010 43
Studia onomastyczno-historyczne / wstęp i dobór tekstów Artur Kijas ... 2010 44
Mięczaki Pienin / Jarosław Urbański. Wstęp i dobór tekstów Rafał Bernard, Józef Musiał, Jerzy Błoszyk 2010 45
Chemia organiczna w służbi farmacji / Rufina Stella Ludwiczak. Wstęp i dobór tekstów Irena Życzyńska-Bałoniak, Anita Magowska, Ewa Melzer 2010 46
Średniowieczne wiersze polsko-łacińskie oraz koronka Brata Seweryna / Henryk Kowalewicz. Wstęp i dobór tekstów Wiesław Wydra 2010 47
Geografia : przedmiot badań, nauczania i zastosowań praktycznych / Stanisław Pawłowski. Wstęp i dobór tekstów Andrzej Kostrzewski ... 2010 51
Varia historyczne / Jerzy Topolski. Wstęp i dobór tekstów Wojciech Wrzosek ... 2010 52
Morze Bałtyckie i dydaktyka geografii w badaniach geograficznych / Maria Czekańska. Wstęp i dobór tekstów Andrzej Kostrzewski ... 2011 53
Wokół filozofii i teorii sztuki / wstęp i dobór tekstów Anna Jamroziakowa 2011 54
Spory o historię, prawdę i o nas / Antoni Czubiński. Wstęp i dobór tekstów Stanisław Sierpowski ... 2011 55
Teoria poetyki i inne prace / Konstanty Troczyński. Wstęp i dobór tekstów Seweryna Wysłouch 2011 57
Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych / Bogumił Krygowski. Wstęp i dobór tekstów Andrezj Kostrzewski ... 2011 58
Pionier matematyki Poznańskiej / Zdzisław Krygowski. Dobór tekstów Magdalena Jaroszewska 2011 59
Wspólczynnik humanistyczny / Florian Znaniecki. Wstęp i dobór tekstów Andrzej Przestalski ... 2011 60
O polszczyźnie i cygańszczyźnie / Edward Klich. Wstęp i dobór tekstów Bogdan Walczak 2011 61
Studia nad dawną polszczyzną ogólną i regionalną / Wojciech Ryszard Rzepka. Wstęp i dobór tekstów Alicja Pihan-Kijasowa ... 2011 62
Od północnej krawędzi podola po dorzecze odry / Dobór tekstów Wojciech Stankowski 2011 63
Rozważania o sieci powiązań w świecie roślin / Józef Paczoski. Wstęp i dobór tekstów Karol Latowski 2012 64
Jak specjalista od stonki ziemniaczanej został obrońcą historii i tradycji / Władysław Józef Węgorek. Wstęp i dobór tekstów Danuta Wolna ... 2012 65