Studie o rukopisech / Archiv Akademie Věd České Republiky / Monographia

Saved in:
Bibliographic Details
VerfasserIn:
Place / Publishing House:Praha : Archiv Akad. Věd České Republiky, 1995-
Publication history:1.1995 -
Language:###
Contents/pieces:13 records
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Title Year Edition Band
Průvodce po rukopisných fondech v České Republice / k tisku přípravuji Pavel Brodský ... ...
Soupis rukopisů knihovny kláštera premonstrátů Teplá : = Catalogus codicum manu scriptorum bibliothecae Monasterii Teplensis ordinis Praemonstratensis / František Hoffmann 3
Soupis sbírky rukopisů Antonína Bedřicha Mitrovského v Archívu města Brna / Irena Zachová ve spolupráci se Stanislavem Petrem 1999 V 4
Katalog iluminovaných rukopisů Knihovny Národního muzea v Praze : = Catalogue of the Illuminated Manuscripts of the National Museum Library, Prague / Pavel Brodský 2000 V 5
Summae confessorum a jiná díla pro foro interno v rukopisech českých a moravských knihoven : = Summae confessorum et alii tractatus pro foro interno qui in codicibus manu scriptis in bibliothecis Bohemiae et Moraviae asservantur / Jiří Kejř 2003 V 8
Iluminované rukopisy českého původu v polských sbírkách : = The Illuminated Manuscripts of Czech Origin in the Polish Collections / Pavel Brodský 2004 V 9
Soupis rukopisů knihovny při farním kostele svatého Jakuba v Brně / Stanislav Petr 2007 12
Katalog iluminovaných rukopisů Strahovské knihovny : = Catalogue of the illuminated manuscripts of the Strahov Library / Pavel Brodský, Jan Pařez 2008 V 13
Soupis sbírky rukopisu bývalého Františkova muzea fondu G 11 : Moravského zemského archivu v Brně / Irena Zachová ; Stanislav Petr ve spolupráci s Annou Kernbach-Smékalovou 2010 V 14
Výbor kodikologických rozprav a studií : [výbor kodikologických studií vycházi k 90. narozeninám Františka Hoffmanna] = Studia codicologica selecta / František Hoffmann 2010 16
Guide to manuscript collections in the Czech Republic / ed.: Marie Tošnerová ... 2011 17
Výbor rozprav a studií z kodikologie a právních dějin / Jiří Kejř 2012 18
Soupis rukopisných bohemik ve vatikánské knihovně Palatina : = Catalogo dei manoscritti relativi alla Boemia della Biblioteca Palatina Vaticana = Verzeichnis der handschriftlichen Bohemica in der Biblioteca Palatina Vaticana = Catalogus manuscriptorum Bohemicorum Bibliothecae Palatinae, qui in Bibliotheca Apostolica Vaticana asservantur / Stanislav Petr 2016 20