Stockholm studies in history of literature

Saved in:
Bibliographic Details
MitwirkendeR:
Place / Publishing House:Stockholm [u.a.] : Almqvist & Wiksell, 1956-
Publication history:1.1956 -
Language:###
Series:Acta Universitatis Stockholmiensis
Contents/pieces:48 records
Notes:Acta Universitatis Stockholmiensis
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Title Year Edition Band
The legend of Sparta in classical antiquity / by E. N. Tigerstedt ...
The transformations of Amphitryon / by Örjan Lindberger 1956 1
Strindbergs erövring av Paris : Strindberg och Frankrike 1884 - 1895 / Stellan Ahlström 1956 2
Zola et La joie de vivre : la genèse du roman, les personnages, les idées / Nils-Olof Franzén 1958 3
Landskap och natur i Goesta Berlings saga och Nils Holgersson / av Erland Lagerroth 1958 4
Den klassika verssatirens teori : debatten kring genren från Horatius t.o.m. 1700-talet ; (the theory of formal verse satire) summary in English / av Lennart Pagrot 1961 5
Johan Gabriel Oxenstiernas Skördarne : en proveniens- och motivundrsökning / av Holger Frykenstedt 1961 6
Studier i Carl August Ehrensvärds författarskap / av Holger Frykenstedt 1965 7
Geschichte der estnischen Literatur / von Henno Jänes 1965 8
Swedenborgs korrespondenslära : with a summary in English / av Inge Jonsson 1969 10
A theory of history and society : with special reference to the Chronographia of Michael Psellus ; 11th century Byzantium / by Anitra Gadolin 1970 11
Bellman som bohem och parodiker : studier i hans diktning / av Alf Kjellén 1971 12
Att datera manuskript : en undersökning av olika dateringsmetoder samt resultatredovisning av ett dateringsexperiment utfört med hjälp av en systematiserad metod för utvärdering av signifikanta handstilsvariabler, demonstrerad på Birger Sjöbergs efterlämnade manuskript ; with a summary in English / av Saga-Marianne Norlén och Teut Wallner 1973 13
Talkative banquets : a study in the Peacockian novels of talk / by Håkan Kjellin 1974 14
Le roman russe de Eugene-Melchior de Vogüé : étude préliminaire / Magnus Röhl 1976 16
Interpreting Plato / by E. N. Tigerstedt 1977 17
Den orfiska reträtten : studier i svensk 40-talslyrik och dess litterära bakgrund / av Ingemar Algulin 1977 18
A role O'Neill's Cornelius Melody / Lennart Josephson 1977 19
Sokratesbilden : från Aristofanes till Nietzsche / av Lars O. Lundgren 1978 20
Bakom den officiella fasaden : en studie över Carl David af Wirséns personlighet / av Alf Kjellén 1979 22
Realistika drag i engelsk 1700-talspoesi : eklog, lärodikt och topografisk poesi / av Hans Östman 1980 23
Hjalmar Söderberg och religionen / av Sven Lagerstedt 1982 24
Amerika i svensk 1900-talslitteratur : från Gustaf Hellström till Lars Gustafsson / av Gunnar Eidevall 1983 25
Svensk epigramdiktning : studier i en genre / Greta Schager-Engdahl 1984 26
Swedenborg en France / par Karl-Erik Sjöden 1985 27
Flanören och hans storstadtsvärld : synpunkter på ett litterärt motiv / av Alf Kjellen 1985 28
Tankebyggare : 1753 - 1762 ; miljö- och genrestudier / av Torkel Stålmarck 1986 29
PDA Atterboms sagospel Lycksalighetens ö som initiatoriskt drama / av Krzysztof Bak 1987 30
Litteratur och parialitteratur : "intertextuella" ansatser om och kring Alfred deMussets Lorenzaccio och Viards & Zacharias Le Mytheux / av Magnus Röhl 1987 31
Swedish non-academic criticism in the era of freedom 1718 - 1772 / Hans Östman 1993 32
L' utopie et l'ironie : étude sur Gros-Câlin et sa place dans l'oeuvre de Romain Gary / Anne-Charlotte Östman 1994 33
The code of concord : Emerson's search for universal laws / Anders Hallengren 1994 34
Kalliope på svenska : circa 1720 - 1830 ; ett bidrag till vår kännedom om detaljer och dominanter i det versepiska Sverige / av Magnus Röhl 1997 35
Sorg och elegi i Eddans hjältediktning / Daniel Sävborg 1997 36
"An African focus" : a study of Ayi Kwei Armah's narrative africanization / Leif Lorentzon 1998 37
Textens villkor : a study of Willy Kyrklund's prose fiction / Paul Norlén 1997 38
Caldéron, el cisma sueco de los Vasa y el tropo "Teatro del mundo" : estudios / Julian Vasquez Lopera 1999 39
Gustavian non-academic criticism : 1772 - 1809 / by Hans Östman 1999 40
Musik, metafor, modernism : en linje i den svenska modernismens poetologiska refelxion / Magdalena Wasilewska-Chmura 2000 41
Riddare, bonde och biskop : studier kring tre fornsvenska dikter jämte två nyeditioner / Gisela Vilhelmsdotter 1999 42
Poesins negativitet : en studie i Karl Vennbergs kritik och lyrik / Anders Johansson 2000 43
"I Musernas bidé" : un essä om Strindbergs "fula" poesi omkring 1883 / James Spens 2000 44
Sagan, myten och modernismen i Pär Lagerkvists tidigaste prosa och Onda sagor / Karin Fabreus 2002 45
En yogi kommer till stan : indisk religiositet i svensk skönlitteratur med särskild tonvikt på Dan Anderssons författarskap / Olavi Hemmilä 2002 46
Lord Bolingbroke (1678 - 1751) and history : a comparative study of Bolingbrooke's politico-historical works and a selection of contemporary texts as to themes and vocabulary / Folke Nibelius 2003 47
20 x Strindberg : Vanbök till Lars Dahlböck / Red.: Margareta Brundin ... 2003 48
Identification et distance : étude de trois romanes d'Emmanuel Bove racontés à la première personne / Anne-Charlotte Östman 2003 49
Från sonett till drömtext : Gunnar Björlings väg mot modernismen / Leif Friberg 2004 50