Stockholm studies in history

Saved in:
Bibliographic Details
MitwirkendeR:
Place / Publishing House:Stockholm [u.a.] : Almqvist & Wiksell, 1958-
Publication history:1.1958 -
Language:German
Series:Acta Universitatis Stockholmiensis
Contents/pieces:70 records
Notes:Bd. 17 fälschlich als Bd. 16 bezeichnet
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Title Year Edition Band
Hus, land och län : vörvaltningen i Sverige ; 1250 - 1434 / Birgitta Fritz ...
Förmyndarräfstens huvudskede : en studie i stora Kommisionens historia / av Rune Blomdahl ...
Politik och finansväsen från 1814 års riksdag till 1830 års realisationsbeslut / av Per G. Andreen ...
Studies in the order of St. Bridget of Sweden / by Hans Cnattingius ...
Scandinavia in great power politics : 1905 - 1908 / by Folke Lindberg 1958 1
Peace moves and U-boat warfare : a study of imperial Germany's policy towards the United States April 18, 1916 - January 9, 1917 / by Karl E. Birnbaum 1958 2
Ecclesia Lincopensis : studier om Linköpingskyrkan under medeltiden och Gustav Vasa / av Herman Schück 1959 4
Neutralität oder Allianz : Deutschlands Beziehungen zu Schweden in den Anfangsjahren des Ersten Weltkrieges / von W. M. Carlgren 1962 6
Journalistik på osäkra villkor : den liberala Afton-Tidningen och dess föregångare / av Jarl Torbacke 1966 10
Ministären Hammarskjöld : tillkomst, söndring, fall ; studier i svensk politik, 1914 - 1917 / av W. M. Carlgren 1967 11
Erik Dahlbergh och Carl X Gustafs krigshistoria / av Arne Stade 1967 12
Förmyndarräfstens slutskede / av Rune Blomdahl 1968 13
Svenska Dagbladet och det andra världskriget : September 1939 - Maj 1945 / av Torvald Höjer 1969 14
Stad, bondebygd och bergslag vid mitten av 1600-talet : varuutbytet i Örebro och dess omland enligt tullängdernas vittnesbörd / av Karl Bodell 1970 15
Förmyndarräfstens ekonomiska resultat / Rune Blomdahl 1973 17
Polen i Svensk politik : 1617-26 / Axel Norberg 1974 19
Oberst Vācietis und die lettischen Schützen im Weltkrieg und in der Oktoberrevolution / Uldis Ģērmanis 1974 20
Gesetze als Quellen mittelalterlicher Geschichte des Nordens / Elsa Sjöholm 1977 21
Reformvilja eller riksdagstaktik? : Junkrarna och representationsfrågan 1847-54 / av Staffan Förhammar 1975 22
Partiliv i ståndsriksdagen : adel och borgare 1850 - 1865 / Reidun Axelsson ... 1977 23
Adlig Partipolitik vid 1800-talets mitt / Tomas Lidman 1979 24
Från skilda håll : Aftonbladets textanskaffning 1886 - 87 / Karl Hugo Wirén 1979 25
Projekt och perspektiv : rapport från Gunnar T. Westins jubileumsseminarium ; Göta kanal 26 - 28 augusti 1978 1979 26
Staat und Ständegesellschaft in Schweden zur Zeit des Überganges vom Absolutismus zum Ständeparlamentarismus 1718 - 1720 / Werner Buchholz 1979 27
Kreugerkoncernen och krisen på svensk aktiemarknad : studier om svenskt och internationellt riskkapital under mellankrigstiden / Jan Glete 1981 28
Parti - partiväsen - partipolitiker, 1731-43 : kring uppkomsten av våra första politiska partier / Ingemar Carlsson 1981 29
'Försvaret främst' : tre studier till belysning av borggårdskrisens problematik / av Jarl Torbacke 1983 30
Från borgarståndets storhetstid : statsbudgeten som partiskiljande fråga i den sena ståndsriksdagen / Andreas Tjerneld 1983 31
Splittrad gemenskap : kontakter och samarbete inom nordisk socialdemokratisk arbetarrörelse 1931 - 1945 / Kersti Blidberg 1984 32
Mellan kung och allmoge : - ämbetsmän, beslutsprocess och inflytande på 1700-talets Island / Harald Gustafsson 1985 33
1700-talsstudier Sjutton-hundra-talsstudier tillägnade Brigitta Ericsson / Kalle Bäck ... 1985 34
Den disciplinerade arbetaren : brottslighet och social förändring i Norrköping 1850-1910 / Björn Horgby 1986 36
Sakkunskap och politisk rationalitet : den svenska flottan och pansarfartygsfrågan ; 1918 - 1939 / Anders Berge 1987 37
Nattens vita slavar : [makt, politik och teknologi inom den svenska bagerinäringen 1896 - 1955] / Bill Sund 1987 38
Mjölkstrejken i Dalarna 1942 : [solidariteten sätts på prov] / Per Thullberg 1987 39
Atomvapnet som partiproblem : Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund och frågan om svenskt atomvapen1955-1960 / Anna-Greta Nilsson Hoadley 1989 40
Mellan Åkarp och Saltsjöbaden : en studie av arbetsfredsfrågan i minoritetsparlamentarismens ; Sverige 1923 - 1928 / Sten Andersson 1990 41
I storstadens skugga : Boo socken på Värmdön 1860 - 1970 / Sven Z. Sundin 1990 42
Från tärande till närande : handikapputbildningens bakgrund och socialpolitiska funktion i 1800-talets Sverige / Staffan Förhammar 1991 43
Reformer och rationalisering : kung, råd och förvaltning under tidig gustaviansk tid, 1772 - 1778 / Peter Nordström 1991 44
Struktur, aktör eller kultur? : Arbetstidspolitik i det industrialiserade Sverige / Hans Hellström 1992 45
Svarta börsen : samhällslojalitet i kris ; livsmedelsransoneringarna och den illegala handeln i Sverige 1940 - 1949 / Johnny Wijk 1992 46
Per Jönson Rösiö: "The agrarian prophet" : a charismatic leader's attempt to rejuvenate small agriculture and create a commitment to a cultural revolt against industrialism in Sweden, 1888 - 1928 / John Toler 1992 47
Navies and nations : warships, navies and state building in Europe and America, 1500 - 1860 / Jan Glete 1993 48
Hemarbete som politik : diskussioner om hemarbete, Sverige 1930-40-talen, och tillkomsten av Hemmens Forskninginstitut / Britta Lövgren 1993 49
Elitens Svängrum : första kammaren, staten och moderniseringen 1867 - 1886 / Torbjörn Nilsson 1994 50
The "Russian menace" to Sweden : the belief system of a small power security élite in the age of imperialism / Gunnar Åselius 1994 51
Kyrkan, nazismen och demokratin : åsiktsbildning kring svensk kyrklighet 1919 - 1945 / Lars Gunnarsson 1995 52
Män i mörker : arbetsgivare, reformister och syndikalister ; politik och identitet i svensk gruvindustri 1910 - 1940 / Eva Blomberg 1995 53
Teknik på bönders villkor : de tekniska och politiska aktörernas inflytande på den statsreglerade tekniska föränderingen i Sverige ; 1806 - 1972 / Ulf Hamilton 1997 54
Män i staten : stationskarlar och brevbärare i statens tjänst 1897 - 1937 / Lars Kvarnström 1998 55
Den moderne patriarken : om arbetsledarna och samhällsomvandlingen 1905 - 1935 / av Karl Molin 1998 56
Gösta Bagge som samhällsbyggare : kommunalpolitiker - socialpolitiker - ecklesiastikminister / av Per G. Andreen 1999 57
Det stora filmkriget : Joseph Goebbels' kamp mot Hollywood som inslag i nazismens raspolitik / Av Pertti Ulander 1999 58
Med känsla eller förnunft? : svensk debatt om filantropi 1870-1914 / Staffan Förhammer 2000 59
Church politics in seventeenth-century Rome : cardinal Decio Azzolino, queen Christina of Sweden and the Squadrone Volante / Marie-Louise Rodén 2000 60
Only human : studies in the history of conceptions of man / ed. by Arne Jarrick 2000 61
Jämlikhet och valfrihet : en studie av den svenska invandrarpolitikens framväxt / Lars-Erik Hansen 2001 62
Från politik till praktik : de svenska steriliseringslagarna 1935 - 1975 / Mattias Tydén 2002 63
Fostrande försörjning : fattigvård, filantropi och genus i fabriksstaden Nörrköping 1872 - 1914 / Birgitta Plymoth 2002 64
Schweden und das nationalsozialistische Deutschland : eine annotierte Bibliographie der deutschsprachigen Forschungsliteratur. 825 Einträge - 439 Annotationen / Patrick Vonderau 2003 65
Sweden's relations with Nazism, Nazi Germany and the Holocaust : a survey of research / eds. Stig Ekman ... 2003 66
Religiösa konflicter i norra Hälsingland 1630 - 1800 / Maria Wallenberg Bondesson 2003 67
Rätt eller fel? : Moraluppfattningar i Stockholm under medeltid och vasatid / Niklas Ericsson 2003 68
Att fostra till föräldraskap : barnavårdsmän, genuspolitik och välfärdsstat 1900-1950 / Helena Bergman 2003 69
Torken : Tvångsvården av alkoholmissbrukare i Sverige 1940 - 1981 / Johan Edman 2004 70
Döden som katharsis : Nordiska perspektiv på dödens kultur- och mentalitetshistoria ; 25:e Nordiska historikermötet Stockholm den 4 - 8 augusti 2004 / Red.: Yvonne Maria Werner 2004 71
Jorden runt igen : nya bidrag till en gammal globalhistoria ; 25:e Nordiska historikermötet Stockholm den 4 - 8 augusti 2004 / Red.: Arne Jarrick ... 2004 72
Parti av ny typ ? : skapandet av ett svenskt kommunistiskt parti 1917 - 1933 / Jan Bolin 2004 74
Arbete till varje pris : arbetslinjen i 1920-talets arbetslöshetspolitik / Lena Eriksson 2004 75