Prace Wydziału Nauk Prawnych / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Saved in:
Bibliographic Details
VerfasserIn:
Place / Publishing House:Lublin, 1991-
Publication history:1.1991 -
Language:Polish
Contents/pieces:42 records
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Title Year Edition Band
Nauczanie religii w szkole w państwie demogratycznym / praca zbiorowa pod red. Józefa Krukowskiego ; [Alicja Grześkowiak ...] 1991 1
Przymierze małżeńskie / praca zbiorowa pod red. Wojciecha Góralskiego ... 1993 3
Doktryna soboru Watykańskiego II o celach małżeństwa i jej recepcja w kodeksie prawa kanonicznego z roku 1983 / Ryszard Sztychmiler 1993 4
Ocena projektu Konstytucji RP Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego : materiały z sympozjum Lublin, 16. XII 1995 / pod red. Józefa Krukowskiego ; [Alicja Grześkowiak ...] 1996 5
Służba i praca : materiały II Międzynarodowego Sympozjum Prawa Zakonnego (Lublin, 17 - 18 X 1994) / pod red. Bronisława W. Zuberta ... 1996 6
Nauczanie religii i szkolnictwo katolickie w konkordatach współczesnych / Krzysztof Warchałowski 1998 7
Ekologia i prawo : materiały sesji naukowej ; Lublin, 7 - 8 Czerwca 1997 r. / pod red. Anny Przyborowskiej-Klimczak 1999 8
Kolegium konsultorów : w kodeksie prawa kanonicznego 1983 i w partykularnym prawie polskim / Mirosław Sitarz 1999 9
Materiały I międzynarodowej konferencji na temat Podstawy jedności europejskiej ; Lublin, 23 - 25 września 1998 / red. nauk. Józef Krukowski ... 1999 10
Prawo wiernego do eucharystii według kodeksu prawa kanonicznego z 1983 roku / Elżbieta Szczot 2000 11
Systemy finansowania instytucji kościelnych w Europie : Materiały międzynarodowej Konferencji Sandomierz, 13 - 14 września 1999 r. / Red. anukowy Józef Krukowski 2000 12
Materiały II międzynarodowej konferencji na temat Wolność mediów ; Lublin, 18 - 19 maja 2000 / red.: Józef Krukowski ... 2002 13
Urząd wikariusza biskupiego : w prwaie powszechnym kościoła łacińskiego / Krzysztof Orzeszyna 2002 14
Wstęp do nauki o państwie i prawie / Józef Krukowski 2002 15
Uzasadienie prawa narodów do samostanowienia : prawa człowieka podstawą prawa narodów do samostanowienia / Robert Andrzejczuk 2002 16
Materiały III Międzynarodowej Konferencji na temat Religia i Wolność Religijna w Unii Europejskiej : Warszawa, 2 - 4 września 2002 / red.: Józef Krukowski ... 2003 17
Iustitia civitatis fundamentum : księga pamiątkowa ku czci Professora Wiesława Chrzanowskiego / Red. Henryk Cioch ... 2003 18
Prawo do wolności myśli, sumienia i religii : w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności / Krzysztof Warchałowski 2004 19
Materiały IV Międzynarodowej Konferencji na temat Religia i Wolność Religijna w Państwach Europy Środkowo-Wschodniej w Perspektywie Integracji Europejskiej : Lublin, 1 - 2 września / red.: Józef Krukowski 2004 20
Prawa człowieka : podstawą prawa narodów do samostanowienia / Robert Andrzejczuk 2004 21
Ecclesia et status : księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej Profesora Józefa Krukowskiego / Red. Antoni Dębiński ... 2004 22
Spółka komandytowa według kodeksu spółek handlowych : komentarz / Andrzej Herbet 2004 23
Prawo rodzinne : w Polsce i w Europie ; zagadnienia wybrane / Red. Piotr Kasprzyk 2005 25
Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania : w Kodeksie karnym z 1997 roku / Małgorzata Makarska 2005 26
Ustrój sądów wojskowych w Polsce w latach 1944-1955 / Marcin Zaborski 2005 27
Ius et fides : księga jubileuszowa z okazji siedemdziesiątych urodzin profesora Jana Świtki / Red. Tadeusz Guz ... 2006 28
Nauczanie Papieża Jana Pawła II do więźniów i służb penitencjarnych / Red. Jan Świtka ... 2006 29
Księga pamiątkowa z okazji 10-lecia Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim / Red. Tadeusz Guz ... 2006 30
Idea prawa : w orzecznictwie polskiego Trybunału Konstytucyjnego / Jadwiga Potrzeszcz 2007 31
Duszpasterstwo więzienne w pracy penitencjarnej / Red. Jan Świtka ... 2007 32
Społeczno-moralna potrzeba bezpieczeństwa i porządku publicznego / red. Jan Świtka ... 2007 33
Leon Petrazycki challenge to legal orthodoxy : 23rd IVR World Congress, August 1-6, 2007, Cracow, Poland ; law and legal cultures in the 21st century: diversity and unity / Krzysztof Motyka 2007 34
Indywidualizacja wykonywania kary pozbawienia wolności / Małgorzata Kuć 2007 36
Więziennictwo na Lubelszczyźnie w okresie stanu wojennego / red. Jan Świtka ... 2008 38
Kompetencje organów kolegialnych w Kościele partykularnym : w sprawowaniu władzy wykonawczej według kodeksu prawa kanonicznego z 1983 roku / Mirosław Sitarz 2008 39
Prawo do prywatności w prawie kanonicznym a prawo do prywatności w prawie polskim : studium prawnoporównawcze / Wiesław Kacprzyk 2008 40
Kryminologiczne i penitencjarne aspekty wykonywania kary pozbawienia wolności / red Małgorzata Kuć 2008 41
Odstąpienie od umowy w prawie cywilnym / Juliusz Seweryn Petraniuk 2009 42
Profesor Jan Świtka : życie i dzieło / red. Grzegorz Kowalski ... 2009 44
Prawo rodzinne w dobie przemian / pod red. Piotra Kasprzyka ... 2009 45
Zagadnienia Międzywyznaniowe w realizacji misji uświęcającej Kościoła / red. Józef Krukowski ... 2010 46
Prawa człowieka w świetle uwarunkowań kulturowych i prawnych / Robert Andrzejczuk 2011 47