Naučni skupovi / Crnogorska Akademija Nauka i Umjetnosti : = Scientific meetings / the Montenegrin Academy of Sciences and Arts

Saved in:
Bibliographic Details
VerfasserIn:
MitwirkendeR:
Place / Publishing House:Titograd, 1976-1991
Podgorica : Crnogorska Akad. Nauka i Umjetnosti, Podgorica : Univ. Crne Gore, 1976-
Publication history:1.1976 -
Language:
Contents/pieces:132 records
Notes:2. Urh. 67.2004: Univerzitet Crne Gore
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Title Year Edition Band
Stefan Mitrov Ljubiša : prilozi sa simposijuma u Titogradu i Budva ; 21. - 23. aprila 1976 / ured. Janko Đonović ... 1976 1
Prva Jugoslovenska Onomastička Konferencija : Tivat, 22 - 24. oktobra 1975 = Premiere Conference Onomastique Yougoslave / ured. Janko Đonović ... 1976 2
Prvi sympozium međuakademijskog koordinacionog odbora medicisnkih odjeljenja jugoslavenskih akademija : Titograd, 7. i. 8. novembra 1975 / ured. Dragutin Vukotić 1977 3
Zaštita čovjekove sredine u Crnoj Gori : radovi sa Simpozijuma Stanje, Zaštita i Unapređenje Čovjekove Sredine u Crnoj Gori ; Herceg-Novi, 6 - 8. oktobra 1976 / ured. Marko Ulićević 1978 4
Stogolišnjica crnogorsko-turskog rata : 1876 - 1878 ; radovi sa naučnog skupa, Cetinje, 27. i 28. maja 1977 / ured. Dimo Vujović 1978 5
Rikardo, Marks, Lenin i sovremennaja ekonomičeskaja myslʹ : po povodu jubileja kapitalʹnych trudov Rikarda, Marksa i Lenina ; trudy naučnogo soveščanija Gerceg-Novi, 26 - 28 oktjabrja 1977 / Red. Branislav Šoškić 1980 6
Kulturna baština Balkana i seizmički problemi : radovi sa simpozijuma Budva, 15. i 16. IV 1982 / glavni ured. Slavko Mijušković 1983 10
Pogled na svijet : radovi sa naučnog dkupa Herceg-Novi, 9., 10. i 11. oktobra 1978 / glavni ured. Dragutin Leković 1984 11
Crnogorski govori : rezultati dosadašnjih ispitivanja i dalji rad na njihovom proučvanju ; radovi sa naučnog skupa Titograd, 12. i 13. maj 1983 / red. odbor: Dragomir Vujičić ... 1984 12
Štamparska i književna djelatnost Božidara Vukovića Podgoričanina : radovi sa naučnog skupa ; Titograd, 29. i. 30 septembra 1983 / urednik Jevto M. Milović 1986 13
Stanje uloga i razvoj nauke u Crnoj Gori : referati i diskusije sa naučnog skupa, Titograd, 4. i 5. marta 1985 / ured. Branislav Šoškić 1985 14
Prošlost Crne Gore kao predmet naučnog istraživlanja i obrade / ured. Vlad Strugar 1987 15
Vuk St. Karadžić i Crna Gora : radovi sa naučnog skupa Titograd, 16. i 17. aprila 1987 / red. odbor:Čedo Vuković... Uredn. Jevto M. Milović 1987 16
Prvi lingvistički naučni skup u spomen na Radosava Boškovića : Radovi sa naučnog skupa Danilovkrad, 14. i 15. maja 1987 = The first scientific linguistic meeting in memory of Radosav Bošković / ured. Jevto M. Milović 1988 17
Društvena svojina kao osnova produkcionih odnosa u samoupravnom socijalizmu : radovi sa naučnog skupa ; Titograd, 19. maja 1987. godine / ured. Vožidar Gluščević 1987 18
Stoholišnjica opšteg imovinskog zakonika za knjaževinu Crnu Goru : radovi sa naučnog skupa ; Cetinje, 7. i 8. oktobar 1988 / ured. Mijat Šuković 1989 19
Prirodni resursi Paštrovića u kontekstu Crnogorskog primorja / urednici Radomir Ivanović, Pavle Anđus 2015 19
Ekološke aktuelnosti u Crnoj Gori : radovi sa naučnog skupa ; Titograd, 7. i 8. decembar 1988 / ured. Dragutin Vukotić 1989 20
The Kosovo battle history, tradition and creative work in Montenegro : papers from the symposium ; Titograd, october 25, 1989 / ed. Milosav Babović 1989 21
Novi ustav i preobrašaji Jugoslovenskog društva : radovi sa naučnog skupa ; Titograd, 12. i 13. oktobar 1990 / ured. Mijat Šuković 1991 22
Prirodne i društvene vrijednosti načionalnog parka "Biogradska Gora" : radovi sa naučnog skupa ; Kolaš, 27 - 29. septembar 1990 / odgovorni ured. Milorad Mijusković ... 1991 23
Mogućnosti i persoektive razboja nauke u Crnoj Gori : referati i diskusije sa supa o nauči ; Podgorica, 29. i 30. oktobar 1992 / Ured. Dimitrije Dimo Vujović 1993 24
Zaštita spomenika kulture Crne Gore : radovi sa savjetovanja, Titograd, 27. maj 1986 i 8. i 9. oktobar 1987. godine / Uređ. Pavle Mijović 1992 25
Crnojevića štamparija i staro štamparstvo : radovi sa naučnog skupa, Cetinje, 11. i 12. maja 1989. godine / red. odbor Jevto M. Milović ... 1994 26
Ekonomske funkcije države u uspovima naše tržišne privrede : radovi sa mećuakademijskog naučnog skupa, Beograd, 19. i 20. novembar 1990 / red.: Boško Gluščević 1992 27
Trinaestojulski ustanak : predmet nauke i umjetnosti ; radovi sa naučnog skupa ; Titograd, 11 - i 12. juja 1991 / ured.: Dimitrije Dimo Vujović 1992 28
Izvori i istoriografija o Crnoj Gori : radovi sa naučnog skupa ; Titograd, 17 - i 18. decembar 1990 / ured.: Branko Strugar 1993 29
Istorijska nauka i nastava istorije u savremenim uslovima : radovi sa naučnog skupa ; Podgorica, 20 - i 21. oktobra 1993 / ured.: Miomir Dašić 1994 30
Crnogorsko-makedonske književne, jezičke i kulturne veze : radovi sa naučnog skupa, Titograd, 1. i 2. novembar 1988 / Uređivački odbor Jevto Milović ... 1994 31
Osnovni problemi filozofije prava : radovi sa naučnog skupa ; Podgorica, 10 decembar 1992 / ured.: Mijat Suković 1994 32
Osma jugoslovenska onomastička konferencija i drugi lingvistički skup "Boškovićevi dani" : radovi sa Konferencije i naučnog skupa, Titograd - Danilovgrad, 19 - 21. april 1990 / Red. odbor: Čedo Vuković ... 1994 33
Petar II Petrović Njegoš : ličnost, djelo i vrijeme ; radovi sa naučnog skupa, Beograd - Cetinje, 27 - 30. septembar 1993 / Uređibački odbor Čedo Vuković ... 1995 35
Savezna Republika Jugoslavija kao dvočlana federacija : radovi sa naucnog skupa, Podgorica, 29. i 30. septembra 1994 / red. odbor: Mijat Šuković ... 1995 36
Demokratičnost poretka u Saveznoj Republici Jugoslaviji : problemi, mogućnosti i pravći unaprećivanja radovi sa naucnog skupa, Podgorica, 6. oktobar 1995 / ured.: Mijat Šuković ... 1996 39
Književno djelo Mihaila Lalića : radovi sa naučnog skupa, Berane - Andrijevica, 6. i 7. oktobar 1994 / Uređ. Milosav Babović 1996 40
Treći lingvistički skup "Boškovićevi Dani" : radovi sa naučnog skupa, Podgorica, 10. i 11. oktobar 1995 / Uređ. Milosav Babović 1997 42
Drugi svjetski pat - 50 godina kasnije : radovi sa naucnog skupa, Podgorica, 20 - 22. septembar 1995 / ured.: Vlado Strugar 1997 43
Tranzicija post-socijalističkih priveda - problemi, iskustva, perspektive : radovi sa naucnog skupa, Podgorica, 24 - 25. oktobar 1996 / ured.: Branislav Šoškić 1998 45
Život i djelo akademika Jevta Milovića : radovi sa naučnog skupa ; Podgorica, 3. jul 1995 = Life and work of academician Levto Milović / ured.: Novo Vuković 1998 47
Sistem obrazovanja i digitalna kultura / urednik Perko Vukotić, redakcioni odbor Nikola Mijanović, Katarina Todorović, Dušanka Popović 2015 48
Goli Otok : (1949 - 1956) ; radovi sa okruglog stopa, Podgorica, 27. juna 1995 / ured.: Zoran Lakić 1998 48
Stanovništvo Crne Gore : struktura i projekcije = Population of Montenegro : structure and projections / urednik Veselin Vukotić 2018 49
Kralj Nikola - ličnost, djelo i vrijeme : radovi sa međunarodnog naučnog skupa, Podgorica, 1 - 3. oktobar 1997 / ured.: Miomir Dašić 1998 49
Radovan Zogović - život i stvaralaštvo : radovi sa naučnog skupa, Podgorica, 29. i 30. maj 1997 ; papers from the scientific meeting, Podgorica May, 29 - 30, 1997 = Radovan Zogović - life and work / Urednik: Novo Vuković 1999 51
Jugoslavija na razmebu epoha : radovi sa naučnog skupa, Podgorica, 29 - 30. septembar 1998 / ured.: Mijat Šuković 1999 52
Četvrti Lingvistiki Skup "Boškovićevi Dani" : radovi sa naučnog skupa, Podgorica, 8. i 9. oktobar 1998 / Urednik Branislav Ostojić 1999 53
Tradicionalna narodna kultura u Crnoj Gori : radovi sa naučnog skupa, Podgorica, 7. i 8. decembra 1998 / ured.: Petar Vlahović 2000 54
Film i jugoslovensko društvo na kraju vijeka : radovi sa naučnog skupa, Podgorica, 22. i 23. decembra 1998 = Film and Yugoslav society at the end of the century / ured.: Zdravko Velimirović 2000 55
Prevođenje "Gorskog vijenca" na strane jezike : radovi sa naučnog skupa Podgorica, 28 i 29 maja 1998 = Translation of "Mountain wreath" into foreign languages : papers from the scientific meeting. Podgorica, May 28 and 29, 1998 / uredn.: Novo Vukovič 2001 56
Književno djelo Dušana Đurovića : radovi sa naučnog skupa Podgorica, 21 i 22 Decembra 2000 = Literary work of Dušan Đurović / uredn.: Novo Vuković 2001 57
Parlamentarni ili predsjednicki sistem u novom ustavu države Crne Gore : radovi sa okruglog stopa, Podgorica, 15. jun 2004 / ured.: Petar Vlahović 2005 71
Šesti lingvistički skup "Boškovićevi Dani" : radovi sa naučnog skupa Podgorica, 19. i 20. maj 2005. godine = Šestaja Lingvisticčeskaja Konferencija "Dni Boškoviča" / uredn.: Branislav Ostojić 2005 75
Književno djelo Rista Ratkovića : (pola vijeka od piščeve smrti) ; radovi sa naučnog skupa Podgorica, 18. jun 2004 = Literary works of Risto Ratković / uredn.: Radomir V. Ivanović 2005 76
Alternativni izvori energije i budućnost nijove primjene / Uredn.: Momir Đurović 2006 77
Pjesnik i vrijeme : o književnom djelu Mirka Banjevića ; radovi sa naučnog skupa ; Podgorica, 20. oktobar 2005. godine = Poėt i vremja = o literaturnom tvorčestve Mirko Baneviča / uredn.: Žarko Đurović 2006 80
Pozorište u Crnoj Gori u drugoj polovini XX vijeka : radovi sa naučnog skupa ; Podgorica, 23. jun 2006. godine = Theatre in Montenegro in the second half of the 20th century / red. odbor: Darko Antović 2007 81
Lalićevi susreti : radovi sa naučnog skupa ; Podgorica, 12. decembra 2006. godine / red. obdor Žarko Đurović ... 2008 85
Mobilne i bežične komunikacije : stanje i perspektive / uredn.: Igor Đurović 2009 97
Proceedings : the International Conference Nonlinear Analysis and Optimization Problems ; October 6 - 10, 2008, Budva, Montenegro / ed. Milojica Jaćimović 2009 100
Proceedings : the International Conference Values and 21st Century; 19-21 November 2009, Podgorica, Montenegro / ed. Momir Djurović 2010 101
Alternativni izvori energije i budućnost njihove primjene / Urednik: Momir Đurović 2010 102
Filmska umjetnost u Crnoj Gori : prošlost, sadašnjost, budućnost ; problemi i perspektive ; radovi sa okruglog stola Podgorica, 17. oktobar 2008 / urednik: Olga Perović 2010 103
Skadarsko jezero - stanje i perspektive : [radovi sa međunarodnog naučnog skupa održanog u Podgorici i Ṧkadru 19 - 21. juna 2010.] / ured.: Momir Đurović ... 105
The Regional Conference Renewable Energy Sources and Energy Efficiency : 27 October 2010, Podgorica, Montenegro ; proceedings / Ed. Momir Djurović 2011 106
Proceedings : the International Conference Research & Development as the Basis for Innovation in Creating the Competitive Region ; 12 - 13 November, Podgorica, Montenegro / Montenegrin Academy of Sciences and Arts. Ed. Momir Djurović 2011 107
Proceedings : the Regional Conference Nuclear Energy - Global Trends and Perspectives in South-East Europe ; 10-12 May 2011, Podgorica, Montenegro / ed. Perko Vukotic ... 2011 108
Osmi lingvistički skup "Boškovićevi dani" : radovi sa naučnog skupa ; 27. maj 2011 g. / ured.: Branislav Ostojić 2012 109
Literatura slobodarskich vizija : (NOB u južnoslovenskim književnostima) ; radovi sa naučnog skupa ; Podgorica, 29. oktobar 2010 / ured.: Žarko Đurović 2012 110
Tragom crnogorske muzičke baštine : radovi sa naučnog skupa, Podgorica, 25. mart 2010 / ured. Anka Burić 2012 111
Obnovljivi izvori energije i energetska efikasnost / Urednik: Momir Đurović 2012 112
Politička misao Džona Plamenca : radovi sa naučnog skupa ; Podgorica, 14. maj 2009 / ured. Dragan K. Vukčević 2012 113
Vladavina prava u multikulturalnoj Crno Gori : radovi sa okrulgog stola ; Podgorica, 21. april 2011 / ured. Dragan K. Vukčević 2012 114
Rusko-Crnogorske naučne veze u minulom i našem vremenu : radovi sa naučnog skupa, Podgorica, 6. i 7. oktobar 2009 / red. odbor Petar Vlahović ... 2012 115
Proceedings / International Conference Humanities and the Contemporary World, 7 - 9 June 2012, Podgorica, Montenegro / ed. Momir Đurović 2012 116
Inkluzivne vrijednosti obrazovnog sistema Crne Gore : radovi sa okruglog stola ; Podgorica, 16. jun 2011 / red. odbor Perko Vuković ... 2012 117
Istorijska nauka, programi i nastava istorije : radovi sa okruglog stola ; Podgorica, 8. decembar 2010 / red. odbor Perko Vuković ... 2012 118
Važnost geo inicijativa i crnogorski kapaciteti u ovim oblastima / red. odbor Igor Đurović ... 2012 119
Književno stvaralaštvo Miodraga Bulatovića : radovi sa naučnog skupa, Podgorica, 20. oktobar 2011. / ured. Žarko Đurović 2013 121
Satira u južnoslovenskim književnostima : Lalićevi susreti (treći) ; radovi sa naučnog skupa ; 15. jun 2012. / ured. Žarko Đurović 2013 122
Kultura ljudskih prava : radovi sa naučnog skupa ; Podgorica, 6.devembar 2012. / red. odborDragan K. Vukčević ... 2014 123
International Conference Transition to a New Society : 20 - 22 March 2014, Podgorica, Montenegro ; proceedings / ed. Momir Đurović 2014 124
Obnovljivi izvori energije i energetska efikasnost / Urednik: Momir Đurović 2013 124
O identitetu : radovi sa naučnog skupa ; Podgorica, 11. i 12.april 2013. / red. odbor Dragan K. Vukčević ... 2015 127
Muzika regiona u uslovima tranzicije : (1990 - 2010) ; radovi sa naučnog skupa ; Podgorica 25. januar 2013. / ured. Žarko Mirković ... 2015 128
Mihailo Lalić sto godina od rođenja (1914-2014) : radovi sa naučnog skupa, Podgorica, 7. i 8. oktobar 2014 = Mihailo Lalić a hundred years from his birth (1914-2014) : papers read at Scientific Meeting, Podgorica, October 7-8, 2014 / urednik Radomir V. Ivanović 2015 130
Mladi naučnici i etika u XXI vijeku : = Young scientists and ethics in XXI century / urednik Igor Đurović 2015 131
Mladi naučnici i istraživači Crne Gore - aktuelnosti u radu : radovi sa naučnog skupa, Podgorica, 13. novembar 2013. / redakcioni odbor Đorđe Borozan [und zwei weitere] 2015 133
Književnost: istorija, teorija i kritika - kraj XX i perspektive početka XXI vijeka : radovi sa naučnog skupa, Podgorica, 28. septembar 2011 = Literature: history, theory, criticism - the end of the 20th and the perspective of the beginning of the 21st century : papers read at Scientific Meeting, Podgorica, September 28, 2011 / urednik Đorđe Borozan 2015 134
Stvaralaštvo žena u Crnoj Gori : radovi sa naučnog skupa, Podgorica, 15. decembar 2011 = Creativness of women in Montenegro : papers read at Scientific Meeting, Podgorica, December 15, 2011 / urednik Zoran Lakić 2015 135
О стању и коришчеју архивске грађе за исторју Црне Горе : радови са округлог стола, Подгорица, 24. септембар 2010. / редакциони одбор Зоран Лакић [und 6 weitere]
O stanju i koriščenju arhivske građe za istorju Crne Gore : radovi sa okruglog stola, Podgorica, 24. septembar 2010. = On condition and use of archive material for the history of Montenegro / redakcioni odbor Zoran Lakić [und 6 weitere]
2015 136
Deveti lingvistički skup "Boškovičevi Dani" : Vuk Stefanivič Karačići Petar Drugu Petrović Njegoš : radovi sa naučnog skupa, 26. maj 2016. g. / urednik Branislav Ostojić 2016 141
1000-godišnjica svetog Jovana Vladimira : zbornik radova sa naučne konferencije 21. oktobar 2016. godine, CANU, Podgorica = The 1000th anniversary of Saint Jovan Vladimir / urednik Đorđe Borozan 2017 142
Crna Gora i Italija - književna, kulturne i jezičke veze : radovi sa naučnog skupa, Podgorica, 31.oktobar 2016 / urednik Niko Martinović 2017 143
Vjerodostojnost medija : nedostižan san = Credibility of the media : the elusive dream / urednik Niko Martinović 2016 143
Muzičko školstvo u Crnoj Gori - dometi i perspektive : = Musical education in Montenegro - scopes and perspektives / urednuk Žarko Đurović 2018 144
Proceedings International conference Globalism vs. Nationalism : 2-3 November 2017, Podgorica, Montenegro = Međunarodna konferencija Globalizam naspram Nacionalizma : 2-3. novembar 2017, Podgorica, Crna Gora / editor = urednik Momir Đurović 2018 146
Savremene tendencije u angloameričkoj književnosti : = Contemporary tendencies in the anglo-american literature / urednik Pavle Goranović 2018 147
Održivi razvoj planinskih područja : iskustva, izazovi i perspektive = Sustainable development of mountain areas : experiences, challenges and perspectives / urednik Milojica Jaćimović 2018 148
Crna Gora : 1878-1918 = Montenegro : 1878-1918 / urednik Dragan Radonjić 2019 149
MASA-EMAN Symposium Culture, Technology and Humanism : 4-6 October 2018, Bar, Montenegro / editors Dragan K. Vukčević, Pavao Rudan 2019 150
see all