Nordiska Museets handlingar

Saved in:
Bibliographic Details
VerfasserIn:
Place / Publishing House:Stockholm : Nordiska Museets Förlag, 1932-
Publication history:1.1932 -
Language:###
Contents/pieces:68 records
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Title Year Edition Band
Gunnebo / Arvid Bæckström 1977 ...
Skånes folkdräkter : en dräkthistorisk undersökning ; 1500 - 1900 / av Sigfrid Svensson 1935 3
Sledges and wheeled vehicles : ethnological studies from the view-point of Sweden / by Gösta Berg 1935 4
Nationella dräkten : en studie kring Gustaf III:s dräktreform 1778 / av Eva Bergman 1938 8
Träkärl i svepteknik / av John Granlund 1940 12
Årets äring : etnologiska studier i skördens och julens tro och sed / av Albert Eskeröd 1947 26
Folkligt dräktskick i Västra Vingåker och Österåker / av Anna-Maja Nylén 1947 27
Järnsmidet i vasatidens dekorativa konst / av Brynolf Hellner 1948 30
Rokokomöbler : signerade av ebenister och schatullmakare i Stockholm ; studier i rokokotidens möbelhantverk och möbeldistribution / av Marshall Lagerquist 1949 31
Dalmålningarna och deras förlagor : en studie i folking bildgestaltning ; 1770 - 1870 / av Svante Svaerdstroem 1949 33
Bastu och torkhus i Nordeuropa / av Ilmar Talve 1960 53
Generationsväxlingen inom romantikens klassicism / av Sten Lundwall 1960 54
Studier i svenskt repslageri / av Allan Nilson 1961 55
Nordsvenska studier och essayer / av Manne Hofrén 1962 56
Hästslakt och rackarskam : en etnologisk undersökning av folkliga fördomar / av Brita Egardt 1962 57
Väderkvarnar och vattenmöllor : en etnologisk studie i kvarnarnas historia / av Sven B. Ek 1962 58
Ljusen på gravarna och andra ljusseder : nya traditioner under 1900-talet / av Mats Rehnberg 1965 61
Från mjölk till ost : drag ur den äldre mjölkhushållningen i sverige / Gustav Ränk 1966 66
Äldre svenska spannmålsmått : en metrologisk studie / av Nils Sahlgren 1968 69
Kring en lotsgårds historia / Ragnar Wirsén 1968 70
Deep sea sailors : a study in maritime ethnology / by Knut Weibust 1969 71
Die Geschichte des schwedischen Pfluges / Ragnar Jirlow 1970 72
Herdar och husdjur : en etnologisk studie över Skandinaviens och Mellaneuropas beteskultur och vallningsorganisation / av Mátyás Szabó 1970 73
Kalmar : karolinska borgarhus i sten / av Manne Hofrén 1970 74
Alberget och Oakhill på Djurgården / Martin Olsson 1970 75
Villabebyggelse i Sverige, 1900-1925 : Inflytande fran utlandet idéer / Elisabet Stavenow-Hidemark 1971 76
Folkdräkter ur Nordiska Museets samlingar / Anna-Maja Nyén 1976 77
Oeconomia eller Hushållsbok för ungt adelsfolk / Per Brahe. Utgiven med inledning, kommentar och ordförklaringar an John Granlund ... 1971 78
Nils Månsson Mandelgren / av Ake Stavenow ; utgiven av Elisabet Stavenow-Hidemark 1972 79
Eskimo marriage : An account of traditional Eskimo courtship and marriage / By Rolf Kjellström. Transl. by Donald Burton 1973 80
Snickare : schatullmakare och ebenister i Stockholm under skråtiden / Erik Andrén 1973 81
Drömmen om medeltiden : Carl Georg Brunius som byggmästare och idéförmedlare / av Bo Grandien 1974 82
Kulturvård och samhällsbildning / av Sverker Janson 1974 83
Lanthemmens vävstolar : studier av äldre redskap för husbehovsvävning / Gertrud Grenander Nyberg 1974 84
Träskoadel : en etnologisk undersökning av lancashiresmedernas arbets- och levnadsförhållanden på Ramnäs bruk vid tiden kring sekelskiftet 1900 / av Barbro Bursell 1974 85
I Sölvesborg : pa 1800-talet / Rut Liedgren 1974 86
Svenska slöjdföreningen och konstindustrin före 1905 / Gunilla Frick 1978 91
Georg Haupt : ebeniste du roi / av Marshall Lagerquist 1979 92
Drömmen om renässansen : Fredrik Wilhelm Scholander som arkitekt och mångfrestare / av Bo Grandien 1979 93
Småbarns tillsyn och träning : en etnologisk studie av äldre redskap och metoder i Europa med särskild hänsyn till Sverige 1979 94
Arthur Percy : konstnär och formgivare / Anne-Marie Ericsson 1980 95
Den läsande familjen familjetidskriften i Sverige 1850 - 1880 : familjetidskriften ; Sverige 1850 - 1880 1980 96
Xylografi och pressbild : bidrag till trägravyrens och till den svenska bildjournalistikens historia / Lena Johannesson 1982 97
Herrskapsfolk : ståndspersoner i Finland ; 1721 - 1870 / Kaarlo Wirilander 1982 98
Boxningssporten i Sverige : en studie i idrottens kulturmiljö / Mats Hellspong 1982 99
Redare i roslagen : segelfartygsrederier och deras verksamhet i gamla Vätö socken / Kerstin G:son Berg 1984 100
Hamnens arbetare : en etnologisk undersökning av stuveriarbetet i Göteborg / Anders Björklund 1984 101
Anläggarna : en studie av yrkesvillkor och yrkeskultur i väg- och vattenbyggnadsbranschen / Barbro Bursell 1984 102
Arbetarkultur och kultiverade arbetare : en studie av arbetarrörelsens musik / Stefan Bohman 1985 103
Damastduktyg : och verksamheten vid Vadstena fabrik, 1753 - 1843 / Ann-Sofi Topelius 1985 104
Medeltidens åkerbruk : agrarteknik i Sverige ca 1000 till 1520 / Janken Myrdal 1985 105
Konstnär i industrin 1986 106
Rönndruvans glöd : nygöticistiskt i tanke, konst och miljö under 1800-talet 1987 107
Kontorsfolket : en etnologisk studie av livet på kontor / Birgitta Conradson 1988 108
Lantprästen : prästens funktion i det agrara samhället 1720 - 1800 ; Oland-Frösåkers kontrakt av ärkestiftet / Carin Bergström 1991 110
Den goda smaken och samhällsnyttan : om handarbetets vänner och den svenska hemslöjdsrörelsen / Sofia Danielson 1991 111
Möbelarkitekt på 1930-talet : om inredningsfirman Futurum och hur en ny yrkesgrupp etablerar sig / Sigrid Eklund Nyström 1992 112
Stugukläder : rumsklädsel under tidig vasatid / Inga-Britt Wollin 1993 113
Bortom all ära och redlighet : tattarnas spel med rättvisan / Birgitta Svensson 1993 114
Medeltida utskärsfiske : en studie av fornlämningar i kustmiljö / Peter Norman 1993 116
Fem svenska stormanshem under 1600-talet / Claes Ellehag 1994 117
Skogarnas fria söner : maskulinitet och modernitet i norrländskt skogsarbete / Ella Johansson 1994 118
Den utställda världen : Stockholmsutställningen 1897 och 1800-talets världsutställningar / Anders Ekström 1997 119
Miljoner och my : kunskapssyn och tänkande på en verkstadsindustri / Eva Fägerborg 1996 120
Folkhemmets arbetarminnen : en undersökning av de historiska och diskursiva villkoren för svenska arbetares levnadsskildringar / Bo G. Nilsson 1996 121
Museum på Svenska : länsdmuseerna och kulturhistorien / Kerstin Arcadius 1997 123
Bonadsmåleri i Norden : från medeltid och Vasatid / Maj Nodermann 1997 125
Bruksandan och modernismen : brukssamhälle och folkhemsbygge i Bergslagen 1935 - 1975 / Eva Vikström 1998 126