Prace Wydziału Teologii / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Saved in:
Bibliographic Details
VerfasserIn:
MitwirkendeR:
Place / Publishing House:Lublin, 1991-
Publication history:79.1992; 92.1991 -
Language:Polish
Contents/pieces:61 records
Notes:
  • Hauptsacht. 92.1991 - 94.1991: Prace Wydziału Teologiczno-Kanonicznego. - Hauptsacht. 95.1992 - 143.2006: Prace Wydziału Teologicznego
  • Zählung Bd. 126 zweimal vergeben
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Title Year Edition Band
"Chwalcie Boga w waszym ciele!" / Jerzy Grześkowiak ...
Osoba konsekrowana / Antoni Jozafat Nowak ...
Wiarygodność chrześcijaństwa / Marian Rusecki ...
Religia w świecie współczesnym : zarys problematyki religiologicznej / red.: Henryk Zimoń 2001 1
Monoteizm pierwotny : Wilhelma Schmidta teoria i jej krytyka w wiedeńskiej szkole etnologicznej / Henryk Zimoń 2001 2
Problem cudu w religiach pozachrześcijańskich / Marian Rusecki 2001 3
Adwent i Boże Narodzienie w regionie tomaszowskim : studium religijności ludowej / Józef Nowak 2003 5
Dialog międzyreligijny / red. Henryk Zimoń 2004 6
Chrystologia arfykańska : w rodzimym kontekście kulturowym / Stanisław Grodż 2005 7
Eucharystia - miŁość i dziękczynienie / praca zbiorowa pod red. Waleriana Słomki ... 1992 9
Chrzest - nowość życia / praca zbiorowa pod red. Antoniego Jozafata Nowaka 1992 10
Dojrzałość chrześcijańska / praca zbiorowa pod red. Antoniego Jozafata Nowaka ... 1994 11
Cierpienie i śmierć / praca zbiorowa pod red. Antoniego Jozafata Nowaka 1992 13
"Do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego" / praca zbiorowa pod red. Jerzego Misiurka ... 1998 19
"Niech zstąpi Duch Twój" / praca zbiorowa pod red. Jerzego Misiurka ... 1999 20
"Abba, Ojcze" / praca zbiorowa pod red. Antoniego J. Nowaka 2000 21
"Gdy nastała pełnia czasu" / praca zbiorowa pod red. Antoniego J. Nowaka 2001 22
Signum magnum - duchowość maryjna / praca zbiorowa pod red. Marka Chmielewskiego 2002 23
Duchowość św. Józefa z Nazaretu / praca zbiorowa pod red. Marka Chmielewskiego 2003 24
Świadek Jezusa : praca zbiorowa / pod red. Marka Chmielewskiego 2004 25
Polska i Litwa : duchowe dziedzictwo w Europie ; praca zbiorowa / pod red. Marka Chmielewskiego 2005 26
Jan Paweł II - mistrz duchowy / praca zbiorowa pod red. Marka Chmielewskiego 2006 27
Aniołowie i demony / praca zbiorowa pod red. Jarosława Popławskiego 2007 28
Lectio divina : praca zbiorowa / pod red. Jarosława Popławskiego 2008 29
Nauczycielka i matka : adhortacja Pawła VI marialis cultus na temat rozwoju należycie pojętego kultu maryjnego ; tekst i komentarze ; [w 25-lecie zakończenia Soboru Watykańskiego II] / red. Stanisław Celestyn Napiórkowski 1991 92
Cud w myśli chrześcijańskiej / red. Stanisław Celestyn Napiórkowski 1991 93
Miłość w postawie ludzkiej / praca zbiorowa pod red. Waleriana Słomki 1993 97
Kapłan pośród ludu kapłańskiego / praca zbiorowa pod red. Waleriana Słomki ... 1993 101
Biblia w nauczaniu szkolnym : koncepcja katechezy biblijnej według Alberta Höfera / Kazimiera Joanna Wawrzynów 1993 102
Kościół w Polsce wobec potrzebujących : materiały z Duszpasterskich Wykładów Akademickich dla Duchowieństwa i Świeckich, Katolicki Uniwersytet Lubelski 30 - 31 sierpnia 1993 roku / pod red. Marka Chmielewskiego 1994 103
Małżeństwo - przymierze miłości / praca zbiorowa pod red. Jerzego Misiurka ... 1995 107
Duchowość bezdroży / praca zbiorowa pod red. Jerzego Misiurka ... 1995 108
Źródła postaw i życia chrześcijańskiego / Walerian Słomka 1996 109
Miłość większa niż grzech / praca zbiorowa pod red. Antoniego Jozafata Nowaka ... 1995 110
Kościół - na upadek i na powstanie wielu / praca zbiorowa pod red. Jerzego Misiurka ... 1996 111
Bibliografia katolickich czasopism religijnych w Polsce 1945 - 1989 / opracowanie Danuta Wielgat 1996 113
Edin Gospodʹ : na putjach k edinstvu christian ; [k šestidesjatiletiju so dnja roždenija professora Vaclava Grineviča] / Ėkumeničeskij Institut LKU. Pod. red. Sergija Gaeka. [Avtory: Alʹfons Nossolʹ] 1996 114
Cud w chrześcijaństwie / Marian Rusecki 1996 W 115
Ku szczęściu - bez oszustwa / praca zbiorowa pod red. Jerzego Misiurka ... 1997 116
Kult św. Wojciecha na ziemiach polskich w świetle przedtrydenckich ksiąg liturgicznych / Wojciech Danielski. Do druku przygotował i wstępem poprzedził Jerzy Józef Kopeć 1997 117
Koncepcje katechetyczne po Soborze Watykańskim II / Cyprian Rogowski 1997 118
Hermeneutyczno-dydaktyczny wymiar symbolu i implikacje pedagogicznoreligijne : Studium pedagogicznoreligijne w wymiarze interdyscyplinarnym / Cyprian Rogowski 1999 122
Katolicyzm, człowiek, polityka : przeszłość i teraźniejszość / Zygmunt Zieliński 2002 128
Urcezywistnianie się kościoła uniwersalnego w kościele partykularnym w świetle literatury posoborowej / Tomasz Dereziński 2002 130
Świadectwo chrześcijańskiego życia : Aspekt wiarygodnościowy według kardynała Stefana Wyszyńskiego / Adam Szponar 2003 132
"Gdyby o Polskę pytali ..." : z dziejów duchowieństwa Pomorza i Wielkopolski w XIX i XX wieku / Jan Walkusz 2004 133
"Aby lud był jeden..." : Eklezjologia Jana Husa w traktacie "De ecclesia" / Krzysztof Moskal 2003 135
Jesteśmy Kościołem Trójjedynego Boga : Kolegialność Kościoła według Yves'a Congara / Roman Słupek 2004 138
Problematyka etyczna patologii ciąży : studium w świetle współczesnego nauczania Kościoła / Zuzana Grabczak 2005 141
Leksykon teologii pastoralnej / Red. Ryszard Kamiński ... 2006 143
Bracia Muzułmanie w Jordanii : doktryna i organizacja bractwa na przełomie XX i XXI wieku / Adam Wąs 2006 144
Kościół katolicki w krajobrazie minionej epoki : studia e szkice / Zygmunt Zieliński 2008 147
Dialog chrześcijaństwa z wartościami religijnymi bantuskiego ludu Jansi w Demokratycznej Republice Konga / Kazimierz Szymczycha 2008 148
Badania nad religiami Afryki oraz religijnością ludową Polski i Ukrainy / red. Henryk Zimoń ... 2009 149
Wkład chrześcijaństwa w kulturę według Christophera Dawsona / Izabela Łukasik 2010 150
Logika Objawienia : argument werytatywny w świetle teologii Hansa Ursa von Balthasara / Jarosław Przytuła 2011 152
Ideał życia chrześcijańskiego : według ks. Antoniego Słomkowskiego / Krsysztof Kłos 2011 153
Sakrament bierzmowania w reformie liturgii II Soboru Watykańskiego / Czesław Krakowiak 2012 154
Pogrzeb chrześcijański : obrzędy, teologia, praktyka / Red. Czesław Krakowiak ... 2012 155
Apostolski wymiar wolontariatu charytatywnego w Polsce : studium teologicznopastoralne na podstawie badań wolontariuszy z parafialnych zespołów Caritas / Wiesław Przygoda 2012 156
W słubie ewangelizacjiż : szkice z historii Kościoła w Polsce XX wieka / Mariusz Leszczyński 2014 161