Linköping studies in arts and science / Univ. i Linköping

Saved in:
Bibliographic Details
Place / Publishing House:Linköping : Univ., 1985-
Publication history:1.1985 -
Language:###
Contents/pieces:240 records
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Title Year Edition Band
Juhlakirja joka omistetaan Kalevi Pöykölle : hänen 60-vuotispäivänään 9. lokakuuta 1993 = Festskrift tillägnad Kalevi Pöykkö / toimittajat Jukka Ervamaa ... 1993 14
Making music work : culturing youth in an institutional setting / Konstantin Economou 1994 U 100
Porträttbruk i Sverige : 1840 - 1865 ; en funktions- och interaktionsstudie / Solfrid Söderlind 1993 101
Arsenikprocessen : debatt och problemperspektiv kring ett hälso- och miljöfarligt ämne i Sverige 1850 - 1919 / Thomas Hillmo 1994 102
The complexation of some radionuclides with natural organics : implications for radioactive waste disposal / Maria Nordén 1994 103
Physico-chemical properties of some aquatic fulvic acids : functional groups and stability / Irina Valarié 1994 104
Mot bättre hälsa : dödlighet och hälsoarbete i Linköping 1860 - 1894 / Hans Nilsson 1994 U 105
Family therapy as collaborative work / Ann-Christin Cederborg 1994 U 106
Evolutionary innovation : early industrial uses of genetic engineering / Maureeen McKelvey 1994 E 107
Psykoterapins uppgift : hälsa, bot och självförbättring i modernt psykoanalytiskt tänkande / Einar Jakobsson 1994 U 108
Nordisk samhällsodontologi : forskningsområden och forskarparadigm / Elisabeth Wärnberg Gerdin 1994 U 109
Miljöpolitikens natur / Johan Hedrén 1994 110
Metal accumulation by microorganisms : characteristics and implications for soil systems / Maria Ledin 1994 111
De vanartade barnen : mötet mellan barn, föräldrar och Norrköpings barnavårdsnämnd 1903 - 1925 / Maria Sundkvist 1994 112
De räddade barnen : om fattiga barn, mödrar och fäder och deras möte med filantropin i Hagalund 1900 - 1940 / Gena Weiner 1995 1 113
Barns tolkningar av fiktiva figurers tänkande : om snusmumrikens vårvisa och en Björn med Mycket Liten Hjärna / Gunnlög Märak 1994 U 114
Socialt arbete som kommunikativ praktik : samtal med och om klienter / Christian Kullberg 1994 u 115
Communicating about health in health care : perspectives on life style and postoperative complications / Marita Johanson 1994 U 116
Temporalitet och social ordning : en tidssociologisk diskussion utifrån vårdpersonals uppfattningar om handlingsmöjligheter i arbetet / Anna-Liisa Närvänen 1994 U 117
Social scaling and children's graphic strategies : a comparative study of children's drawings in three cultures / Sven Andersson 1994 U 118
Frisk och sjuk : vardagliga föreställningar om hälsan och dess motsatser / Gunilla Tegern 1994 U 119
Forests and water - friends or foes? : hydrological implications of deforestation and land degradation in semi-arid Tanzania / Klas Sandström 1995 120
Det datoriserade biblioteket : maskindrömmar på 70-talet / Lena Olsson 1995 U 121
Nitrous oxide emission from soil : on extrapolation from soil environmental factors / Kerstin Robertson 1995 122
Territories of environmental concern / Geoffrey D. Gooch 1995 123
Arbetsskadeförsäkring : politik, byråkrati och expertis / Gunilla Petersson 1995 U 124
Den attraktiva kusten : synsätt, konflikter och landskapsnyttjande / Björn Segrell 1995 125
Miljömedvetenhet och livsstil bland organiserade ungdomar / Helena Klöfver 1995 126
Reconstructions of historical metal emissions and their dispersion in the environment / Mats Eklund 1995 127
Engineering lives : technology, time and space in a male-centred world / Ulf Mellström 1995 128
Gammal är äldst : en studie om teknik i äldre människors liv / Britt Östlund 1995 U 129
Human development and institutional practices : women, child care and the mobile creches / Sangeeta Bagga-Gupta 1995 130
Å andras vägnar : LL-boken som litteratur-, kultur- och handikappolitiskt experiment ; en kommunikationsstudie / Karin M. Wennström 1995 U 131
Dopet som kult och kultur : bilder av dopet i dopsamtal och föräldraintervjuer / Eva Reimers 1995 132
Negotiation processes as talk and interaction : interaction analyses of informal negotiations / Britt-Marie Öberg 1995 133
Delad gemenskap : identitet och institutionellt tänkande i ett multietniskt servicehus / Erik Olsson 1995 U 134
Patienternas psykiatri : en studie av institutionella erfarenheter / Lena Steinholtz Ekecrantz 1995 135
The cost of free water : water resources allocation and use in the Curu Valley, Ceará, Northeast Brazil / Karin E. Kemper 1996 137
Fabriken som kulturarv : frågan om industrilandskapets bevarande i Norrköping 1950 - 1985 / Annika Alzén 1996 138
Organohalogens in coniferous forest soil / Olof Hjelm 1996 139
Halogenated structures in natural organic matter / Carina Johansson 1996 140
Att säkra framtidens skördar : barndom, skola och arbete i agrar miljö ; Bolstad pastorat 1860 - 1930 / Mats Sjöberg 1996 U 141
Making sense of TV-narratives : children's readings of a fairy tale / Ingegerd Rydin 1996 U 142
Ny organisation, ny teknik - nya genusrelationer? : en studie av omförhandling av genuskontrakt på två industriarbetsplatser / Lena Pettersson 1996 U 143
Konsten att göra barn raka : ortopedi och vanförevård i Sverige till 1920 / Lotta Holme 1996 144
Det hotade barnet : tre generationers spädbarns- och barnadödlighet i 1800-talets Linköping / Magdalena Bengtsson 1996 U 145
Nutrient loads to the Baltic Sea / Per Stålnacke 1996 146
Barnhem för flickor : barn, familj och institutionsliv i Stockholm, 1870 - 1920 / Ingrid Söderlind 1999 146
Industrialisering och förändrad miljöpåverkan : råvaruflöden samt svavel- och kvicksilverutsläpp vid bruk i norra Kalmar län 1655 - 1920 / John Svidén 1996 147
Food and fashion : water management and collective action among irrigation farmers and textile industrialists in South India / Anna Blomqvist 1996 148
Ett liv att leva : om familjer, funktionshinder och vardagens villkor / Kristina Jarkman 1996 149
Bildprojekt i förskola och skola : estetisk verksamhet och pedagogiska dilemman / Maria Bendroth Karlsson 1996 U 150
Tio fotografer : självsyn och bildsyn ; svensk fotografi under 1950-talet i ett internationellt perspektiv / Anna Tellgren 1997 151
Party or patient? : discursive practices relating to coercion in psychiatric and legal settings / Stefan Sjöström 1997 1 153
Teknik - genomskinlig eller svart låda? : att bruka, se och förstå teknik - en fråga om kunskap / Jan Sjögren 1997 154
Informative Paternalism : studies in the ethics of promoting and predicting health / Nina Nikku 1997 155
Bilingual and monolingual children's narration : discourse strategies and narrative styles / Ingrid Andersson 1997 U 156
Control of nutrient fluxes in large river basins / Andrzej Tonderski 1997 157
Fate of phthalic acid esters during digestion of municipal solid waste under landfill conditions / Jörgen Ejlertsson 1997 158
Bråkiga, lösaktiga och nagelbitande barn : om barn och barnproblem vid en rådgivningsbyrå i Stockholm 1933 - 1950 / Ulf Jönson 1997 U 159
The pace of innovation : patterns of innovation in the cardiac pacemaker industry / Patrik Hidefjäll 1997 160
Strategies of entrepreneurship : understanding industrial entrepreneurship and structural change in northwest Tanzania / Per Trulsson 1997 161
Prometheus at the wheel : representations of road transport informatics / Oskar Juhlin 1997 162
Från osynligt till synligt : bakteriologins etablering i sekelskiftets svenska medicin / Ulrika Graninger 1997 163
Smart, fast and beautiful : on rhetoric of technology and computing discourse in Sweden 1955 - 1995 / Magnus Johansson 1997 164
En gåtfull verklighet : att förstå hur gravt utvecklingsstörda upplever sin värld / Ragnar Furenhed 1997 165
Professionalization and rehabilitation : the case of Swedish occupational and physical therapists / Anna-Lena Bellner 1997 1 166
Bilder av tonårsflickor : om estetik och identitetsarbete / Anette Göthlund 1997 1 167
Capturing change : the practice of Malian photography, 1930s - 1990s / Tanya Elder 1997 168
Den bioetiske udfordring : et retspolitisk studie om forholdet mellem etik, politik og ret i det lovforberedende arbejde vedrørende bio- og genteknologi i Danmark, Norge og Sverige / Thomas Achen 1997 169
Fostersyn i svensk rätt / Jan Perselli 1998 1 170
Episodes in talk : constructing coherence in multiparty conversation / Natascha Korolija 1998 1 171
The liberalisation of telecommunications in Sweden : technology and regime change from the 1960s to 1993 / Magnus Karlsson 1998 172
Politics and alignments in children's play dialoque : play arenas and participation / Mia Thorell 1998 1 173
Smoking and cancer among Swedish women / Anders Nordlund 1998 1 174
Halogenated organic matter in precipitation / Krzysztof Laniewski 1998 176
Mental health : a philosophical analysis / Per-Anders Tengland 1998 1 177
Spatial modeling in sediments / Åsa Danielsson 1998 178
Dagligvarudistributionens strukturomvandling : drivkrafter och konsekvenser för städers utformning och miljö / Tomas Svensson 1998 179
Natural aquatic colloidal matter : characteristics and impact on the mobility of trace metals and organics / Anders Düker 1998 180
The world household : Georg Borgström and the postwar population-resource crisis / Björn-Ola Linnér 1998 181
Patronage, politics and pollution : precarious NGO-state relationships: urban environmental issues in south India / Håkan Tropp 1998 1 182
Haloacetates in precipitation / Lena von Sydow 1998 183
Embodying morality : girl's socialization in a north Vietnamese commune / Helle Rydstrøm 1998 184
Riverine nitrogen : analysis and modelling under Nordic conditions / Berit Arheimer 1998 185
Fördelade kunskapsprocesser i ledningscentraler vid nödsituationer : koordination och situationsmedvetenhet / Henrik Artman 1999 1 186
The hermeneutics of medicine and the phenomenology of health : steps towards a philosophy of medical practice / Frederik Svenaeus 1999 1 187
Att leva som lytt : handikappades levnadsvillkor i 1800-talets Linköping / Ingrid Olsson 1999 1 189
The mysterious life of the body : a new look at psychosomatics / Jennifer Bullington 1999 190
The negotiable desert : expert knowledge in the negotiations of the convention to combat desertification / Elisabeth Corell 1999 1 191
Svensk motorcykelkultur / Lars Lagergren 1999 192
Creating safety in air traffic control / Johan M. Sanne 1999 193
Recycling municipalities : the change of sewage treatment from reduction to resource management / Henriette Söderberg 1999 1 194
Att göra det ovanliga normalt : kommunikativ varsamhet och medicinska uppgifter i barnmorskors samtal med gravida kvinnor / Margareta Bredmar 1999 1 195
Characterisation of organic substances in waste materials under alkaline conditions / Ivars Pavasars 1999 196
Photochemical alterations of dissolved organic matter : impact on heterotrophic bacteria and carbon cycling in lakes / Stefan Bertilsson 1999 197
Från arbete till hobby : en studie av pedagogisk filantropi i de svenska arbetsstugorna / Ole Olsson 1999 1 198
Capillary electrophoresis and multivariate calibration in the analysis of natural waters / Johan Dahlén 1999 199
Psykoteknik : kulturell fabricering av personlig identitet / Rikard Eriksson 1999 200
Lokala fack i globala företag : Electrolux verkstadsklubb i Motala och koncernfacket 1925 - 1985 / Johan Åkerman 2003 273
see all