Historia litterarum / Universitas Upsaliensis

Saved in:
Bibliographic Details
VerfasserIn:
Place / Publishing House:Uppsala, 1962-
Publication history:1.1962 -
Language:###
Series:Acta Universitatis Upsaliensis
Contents/pieces:24 records
Notes:Acta Universitatis Upsaliensis
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Title Year Edition Band
Essais sur la création littéraire de George Sand d'après un roman remanié: Lélia / Östen Södergård 1962 1
Le poète masqué et démasqué : Etude sur la mise en valeur du poète sincère dans la poétique du classicisme et du préromantisme / Lars Gustafsson 1968 2
A drama of souls : studies in O'Neill's super-naturalistic technique / Egil Törnqvist 1968 3
Jaget och världen : kosmiska analogier i svensk 1900-talslyrik 1971 4
Ismael i öknen, Strindberg som mystiker / Göran Stockenström 1972 5
Hjalmar Gullberg och beredskapslitteraturen : studier i svensk dikt och politisk debatt 1933 - 1942 / Bengt Landgren 1975 6
Det förklarade ögonblicket : Studier i västerländsk idyll från Theokritos till Strindberg. With a Summary in English / Tore Wretö 1977 7
Hermann Brochs Der Tod des Vergil : Studier i romanens källor, struktur och idéinnehåll / Bengt Landgren 1978 8
De fyra elementen : studier i Johannes Edfelts diktning från Högmässa till Bråddjupt eko / Bengt Landgren 1979 9
Sweden and European drama 1772 - 1796 : a study of translations and adaptions / Marie-Christine Skuncke 1981 10
Den poetiska världen : strukturanalytiska studier i den unge Gunnar Ekelöfs lyrik ; resumé: Le monde poétique / Bengt Landgren 1982 11
Litteraturhistorikern Schück : vetenskapssyn och historieuppfattning i Henrik Schücks tidigare produktion / Lars Gustafsson 1983 12
Existentialismen i Sverige : mottagande och inflytande 1900 - 1950 / Thure Stenstrøm 1984 13
Folkvisans upptäckare : Receptionsstudier från Montaigne och Schefferus till Herder / Tore Wretoe 1984 14
Gunnar Ekelöf's open-form poem "A Mölna Elegy" : problems of genesis, structure and influence / Erik G. Thygesen Erik G. Thygesen 1985 15
Estetik i förvandling : estetik och litteraturhistoria i Uppsala från P. D. A. Atterbom till B. E. Malmström / Lars Gustafsson 1986 16
Karaktär och perspektiv : att tolka litterära gestalter i det mimetiska språkspelet / Lars-Åke Skalin 1991 17
Medusas huvud : dekadensens tematik i svensk sekelskiftesprosa / Claes Ahlund 1994 18
Gyllensten i hjärtats öken : strövtåg i Lars Gyllenstens författarskap, särskilt Grottan i öknen 1996 19
Polyederns gåta : en introduktion till Gunnar Ekelöfs Färjesång / Bengt Landgren 1998 20
Dödsteman : Läsningar av Rilke Edfelt Lindegren / Bengt Landgren 1999 21
Dolssor Conina : lust, the bawdy, and obscenity in Medieval occitan and Galician-Portuguese troubadour poetry and Latin secular love song / Ulf Malm 2001 22
Romanens väg till poesin : en linje i klassicistisk, romantisk och postromantisk romanteori / Lars Gustafsson 2002 23
Från etableringsfas till konsolidering : svensk akademisk litteraturundervisning 1890 - 1946 / Claes Ahlund ; Bengt Landgren 2003 24