Skrifter utgivna av Institutionen för Nordiska Språk vid Uppsala Universitet

Saved in:
Bibliographic Details
VerfasserIn:
Place / Publishing House:Uppsala, 1953-
Publication history:1.1953 -
Language:Swedish
Subjects:
Contents/pieces:36 records
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Title Year Edition Band
Med svenska son mål : effekter av två undervisningsprogram på invandrarelevers svenska i skrift / Inga-Liese Sjödoff 1989 23
Språklig variation hos barn i grundskoleåldern / Olle Hammermo 1989 24
De appellativa substantivens böjning i Överkalixmålet 1990 25
Täkt, vall och kya : ord för inhägnade områden vid fäbodar i Övre Dalarna / Inger Döhl 1990 26
Bara i fokus : en semantisk-syntaktisk studie av bara och dess ekvivalenter i nysvenskt skriftspråk / Elsie Wijk-Andersson 1991 27
Innehållsmönster i svenska facktexter / Björn Melander 1991 28
Referens och koherens i svenska facktexter / Harry Näslund 1991 29
Den korta svenskan : om reducerade ordformers inbrytning i skriftspråket under nysvensk tid / Carin Östman 1992 30
Aktig-ord förr och nu : en historisk-semantisk studie av aktig-avledningar i svenskan = Words in -aktig: past and present / Gunvor Nilsson 1993 31
Skrivandets villkor : en studie av dagboksskrivandets funktioner och situationella kontexter utgående från Backåkers Eriks dagbok 1861 - 1914 = Conditions for writing / John Svenske 1993 32
Stil och strategi i riksdagsretoriken : en undersökning av debattspråkets utveckling i den svenska tvåkammarriksdagen (1867 - 1970) = Style and strategy in parliamentary rhetoric / Ann Cederberg 1993 33
Med språket på flyttefot : språkvariasjon og språkstrategier blant setesdøler i Kristiansand = Language on the move / Helge Omdal 1994 35
Vi svenskar, vi människor och bomben : en semantisk analys av identifikationsramar och fiendebilder i pressdebatten om svenskt atomvapen 1952 - 1959 = We Swedes, we human beings, and the bomb / Görel Bergman-Claeson 1994 36
Veva jämnt, din fan! : om rytm och klang i Nils Ferlins lyrik = Crank steady, you fool! / Gerd Nordlander 1994 37
Skandinaver samtalar : språkliga och interaktionella strategier i samtal mellan danskar, norrmän och svenskar 1994 38
Innehåll och perspektiv i samtal mellan läkare och patient : en språklig och samtalsanalytisk undersökning ; with a summary: / Ulla Melander Marttala 1995 39
Språklig och social identifikation hos barn i grundskoleåldern / Eva Aniansson 1996 40
Om normer och normkonflikter i finlandssvenskan : språkliga studier med utgångspunkt i nutida elevtexter / Christina Melin-Köpilä 1996 41
Taga, bagare, Bragby : om g för äldre k i svenskan / Gunilla Söderberg 1997 42
Ungdomars berättande : en studie i struktur och interaktion ; with a summary: Storytelling in adolescence / Mats Eriksson 1997 43
Sverigefinnar tycker och talar : om språkattityder och stilistisk känslighet hos två generationer sverigefinnar / Ellen Bijvoet 1998 44
Språkbruk och interaktion i en svensk pingstförsamling : en kommunikationsetnografisk studie / Ulla Moberg 1998 45
Language as social action : grammar, prosody, and interaction in Swedish conversation / Anna Lindström 1999 46
Gammalt och nytt i predikospråket : språklig-stilistisk analys av predikan i Svenska kyrkans radio- och TV-sända högmässor 1938 - 1984 / Asta Helena Jarl Kerzar 1999 47
Korean-Swedish code-switching : theoretical models and linguistic reality / Hyeon-Sook Park 2000 48
Tvärkulturella skrivstrategier : kohesion, koherens och argumentationsmönster i iranska skribenters texter på svenska / Gunilla Jansson 2000 49
Gymnasisters skrivande : en studie av genre, textstruktur och sammanhang / Catharina Nyström 2000 51
Bearbetning av nyhetstext : en studie av texthantering vid sex svenska dagstidningar / Amelie Oestreicher 2000 52
Möten i dialektalt gränsland : dialektala övergåangar genom Närke ; with a summary: Encounters in a dialect borderland, dialectal transition across Närke / Björn Bihl 2001 53
Jysk -de-bøjning : en undersøgelse af svag præteritumbøjning / Lise Horneman Hansen 2001 54
Råd och ruelse : moral och samtalsstrategier i giftinformationscentralens telefonrådgivning / Håkan Landqvist 2001 55
Återbesök i Eskilstuna : en undersökning av morfologisk variation och förändring i nutida talspråk / Eva Sundgren 2002 56
Godkänd i svenska? : bedömning och analys av gymnasieelevers texter / Eva Östlund-Stjärnegårdh 2002 57
Som-satser med och utan som / Ulla Stroh-Wollin 2002 58
TV:s nyhetsprogram som interaktion / Helen Andersson 2002 59
Kulturmöten, textmönster och förhållningssätt : första- och andraspråksskrivande i några svenska brevgenrer / Ylva Carlsson 2002 60