Situla : razprave Narodnega Muzeja Slovenije : Dissertationes Musei Nationalis Sloveniae

Saved in:
Bibliographic Details
MitwirkendeR:
Place / Publishing House:Ljubljana : Narodni Muzej, 1960-
Publication history:1.1960. 2.1957 -
Language:
Subjects:
Contents/pieces:40 records
Notes:Zusatz zum HST wechselnd
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Title Year Edition Band
The autonomous towns of Noricum and Pannonia : = Die autonomen Städte in Noricum und Pannonien / ed. by Marjeta Šašel Kos ...
Inscriptiones Latinae Sloveniae : (ILSl) / Narodni Muzej Slovenije ...
Zbirka Numizmatičnega Kabineta Narodnega Muzeja : = Sammlung des Münzkabinetts des Nationalmuseums in Ljubljana ...
Neviodunum / Milan Lovenjak 1998 1
Prazgodovinske študije : = Varia praehistorica 1960 1
Opvscvla Iosepho Kastelic sexagenario dicata / [ured. Aleksander Jeločnik] 1974 14/15
Arheološki spomenici velike seobe naroda u Srijemu : = Die archäologischen Denkmäler der grossen Völkerwanderungszeit in Syrmien / Zdenko Vinski 1957 2
Poetovio : römische Grabdenkmäler / Anja Ragolič ; fotografije/Abbildungen ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo [und weitere] ; zemljevidi Tin Valoh, Mateja Belak 2023 2,1
Zbornik posvečen Stanetu Gabrovcu ob šestdesetletnici / [svet zbornika: Marjan Blažon ...] 1981 20-21
Antično bronasto posodje Slovenije : = Roman bronze vessels in Slovenia / Danilo Breščak 1982 22,1
Bronasta posoda iz Emone s figuralnim prizorom : = The figural vessel from Emona / Ljudmila Plesničar-Gec 1982 22,2
Najdba argenteusov zgodnje tetrarhije v Sisku : = The Sisak hoard of argentei of the early tetrarchy / Aleksander Jeločnik 1961 3
Inscriptiones Latinae quae in Iugoslavia inter annos MCMXL et MCMLX repertae et editae sunt : accedunt corrigenda ad volumen I operis V. Hoffiller et B. Saria, Antike Inschriften aus Jugoslavien, Zagreb 1938, indices, tabulae geographicae duae / Anna et Jaro Šašel 1963 5
Koptske tkanine v Narodnem Muzeju v Ljubljani : = Les tissus coptes du Musée National de Ljubljana / Darinka Zelinka 1963 6
Staroslovansko grobišče na blejskem gradu : (Izkopavanje 1960) = Die altslawische Nekropole auf dem Schlossberg von Bled / Andrej Valić 1964 7
Classification of Byzantine stamena : in the light of a hoard found in southern Serbia / D. M. Metcalf 1967 9
Crucium, Rimska poštna postaja med Emono in Neviodunom : = Crucium, die römische Poststation zwischen Emona und Neviodunum 1969 10
Hišaste žare Latobikov : = Hausurnen der Latobiker 1971 11
Čenturska zakladna najdba : folisov Maksencija in tetrarhije = The Čentur hoard : folles of Maxentius and of the tetrarchy / Aleksander Jeločnik 1973 12
Kmečki punti na Slovenskem : razprave in katalog dokumentov / [uredila: Bogo Grafenauer] 1973 13
Dravlje : grobišče iz časov preseljevanja ljudstev / Marijan Slabe 1975 16
Vipavska Dolina : zgodnjesrednjeveška najdišča / Drago Svoljšak ; Timotej Knific 1976 17
Keltski novci Slovenije : = Keltische Münzen Sloweniens / Peter Kos 1977 18
Inscriptiones Latinae quae in Iugoslavia inter annos MCMLX et MCMLXX repertae et editae sunt : accedunt nonnullae ad annos MCMXL - MCMLX pertinentes (praecipue in ephemeride Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku editae) / Anna et Jaro Šašel 1978 19
Zakladna najdba Čentur-C : folisi Maksencija in tetrarhije = The Čentur-C hoard : folles of Maxentius and of the tetrarchy / Aleksander Jeločnik ; Peter Kos 1983 23
The monetary circulation in the southeastern alpine region ca. 300 B. C. - A. D. 1000 : = Denarni obtok na prostoru jugovzhodnih alp 300 pr. n. š. - 1000 1986 24
Inscriptiones Latinae quae in Iugoslavia inter annos MCMII et MCMXL repertae et editae sunt / Anna et Jaro Šašel 1986 25
Studia numismatica Labacensia : Alexandro Jeločnik oblata / ed. Peter Kos ... 1988 26
Knjige iz 16. stoletja v Knjižnici Narodnega muzeja : = Die Bücher des 16. Jahrhunderts in der Bibliothek des Nationalmuseums / Maja Žvanut 1988 27
Ig : najdba antoninijanov tretjega stoletja ; a hoard of third century antoniniani / Peter Kos 1991 29
Opera selecta / Jaroslav Šašel. [Uredila: Rajko Bratož ...] 1992 30
Zbirka pečatnikov v Narodnem Muzeju v Ljubljani : = Die Siegeltyparsammlung des Nationalmuseums in Ljubljana / Maja Žvanut. [Prevod Jana Rošker] 1993 31
Ostrogothic coinage from collections in Croatia, Slovenia and Bosnia & Herzegovina / Željko Demo 1994 32
The Roman inscriptions in the National Museum of Slovenia : = Lapidarij Narodnega Muzeja Slovenije / Marjeta Šašel Kos 1997 35
Akten des 4. Internationalen Kolloquiums über Probleme des Provinzialrömischen Kunstschaffens : Celje, 8. - 12. Mai 1995 = Akti 4. Mednarodnega Kolokvija o Problemih Rimske Provincialne Umetnosti / Hrsg.: Bojan Djurič ... 1997 36
Pre-roman divinities of the Eastern Alps and Adriatic / Marjeta Šašel Kos 1999 38
Slovenija in sosednje dežele med antiko in karolinško dobo : začetki slovenske etnogeneze = Slowenien und die Nachbarländer zwischen Antike und karolingischer Epoche : Anfänge der slowenischen Ethnogenese / [uredil Rajko Bratož] 39
Modularna rekonstrukcija Emone : = The modular reconstruction of Emona / Milica Detoni ; Tine Kurent 1963 4,1
Appian and Illyricum / Marjeta Šašel Kos 2005 43
Scripta praehistorica in honorem Biba Teržan / uredniki: Martina Blečić ... 2007 44