Konferenser / Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Saved in:
Bibliographic Details
VerfasserIn:
Place / Publishing House:Stockholm : Almqvist & Wiksell, anfangs
Stockholm : Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akad., 1977-
Publication history:1.1977 -
Language:###
Contents/pieces:100 records
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Title Year Edition Band
Människan i tekniksamhället : föredrag och diskussioner vid Vitterhetsakademiens konferens 25 - 27 januari 1977 1977 1
Människan i tekniksamhället : Bibliografi 1977 2
Swedish-Polish literary contacts / Ed. Nils Åke Nilsson. Mitarb.: Zenon Ciesielski 1979 3
Människan, kulturlandskapet och framtiden : föredrag och diskussioner vid Vitterhetsakademiniens konferens 12 - 14 februari 1979 1980 4
Människan, kulturlandskapet och framtiden : bibliografi 1980 5
Safe guarding of medevial altarpieces and wood carvings in churches and museums : a conference in Stockholm, May 28 - 30, 1980 / eds. ...: Aron Andersson ... 1981 6
Tolkning och tolkningsteorier : föredrag och diskussionsinlägg vid Vitterhetsakademiens symposium, 17 - 19 november 1981 1982 7
Research on tropes : proceedings of a symposium organized by the Royal Academy of Literature,History and Antiquities and the Corpus Troporum, Stockholm, June 1 - 3, 1981 / ed. by Gunilla Iversen 1983 8
Om stilforskning : föredrag och diskussionsinlägg vid Vitterhetsakademiens symposium 16 - 18 november 1982 1983 9
J. V. Snellman och hans gärning : ett finskt-svenskt symposium hållet på Hässelby slott 1981 til 100-årsminnet av Snellmans död 1984 10
Behövs småspråken? : föredrag vid Vitterhetsakademiens konferens den 22 november 1983 1984 11
Altaistic studies : papers at the 25th meeting of the Permanent International Altaistic Conference at Uppsala, June 7 - 11, 1982 / ed. by Gunnar Jarring ... 1985 12
Att vara svensk : föredrag vid Vitterhetsakadiens symposium, 12 - 13 april 1984 1985 13
Samhällsplanering och kulturminnesvård : föredrag och diskussionsinlägg vid Vitterhetsakademiens symposium 28 mars 1985 1986 14
Runor och runinskrifter : föredrag vid Riksantikvarieämbetets och Vitterhetsakademiens symposium 8 - 11 september 1985 ; [the Second International Symposium on Runes and Runic Inscriptions] 1987 15
The Slavic literatures and modernism : a Nobel symposium ; August 5-8 1985 / ed.: Nils Åke Nilsson 1987 16
Nubian culture past and present : main papers presented at the Sixth International Conference for Nubian Studies in Uppsala, 11-16 August, 1986 / ed. by Thomas Hägg 1987 17
1786 : vitterhetsakademiens jubileumssymposium 1986 / Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akad. [Ed.: Strömholm, S.] 1988 18
Polish-swedish literary contacts : a symposium in Warsaw, September 22 - 26, 1986 / ed. Maria Janion ... 1988 19
Sverige och Petersburg : Vitterhetsakademiens symposium, 27 - 28 april 1987 / red.: Sten Carlsson ... 1989 20
Traditions and modern society : a symposium at the Royal Academy of Letters History and Antiquties, Stockholm, November 26 - 29, 1987 / ed. Sven Gustavsson 1989 21
Die Bronzezeit im Ostseegebiet : ein Rapport der Kgl. Schwedischen Akademie der Literatur, Geschichte und Altertumsforschung über das Julita-Symposium 1986 / Red.: B. Ambrosiani 1989 22
Bilden som källa till vetenskaplig information : föredrag vid vitterhetsakademiens symposium 13 - 14 april 1989 / red.: Allan Ellenius 1990 23
Att tala utan ord : människans icke-verbala uttrycksformer ; föredrag vid symposium i Vitterhetsakademien, 25. - 26. oktober 1989 / red.: Göran Hermerén 1991 24
Boris Pasternak och hans tid : föredrag vid symposium i Vitterhetsakademien 28 - 30 maj 1990 / red.: Peter Alberg Jensen ... 1991 25
Czesław Miłosz : a Stockholm conference, September 9 - 11, 1991 / ed.: Nils Åke Nilsson 1992 26
Contemplating evolution and doing politics : historical scholars and students in Sweden and in Hungary facing historical change 1840 - 1920 ; a symposium in Sigtuna, June 1989 / ed.: Ragnar Björk 1993 27
Heliga Birgitta - budskapet och förebilden : föredrag vid jubileumssymposiet i Vadstena, 3 - 7 oktober 1991 / Red.: Alf Härdelin ... 1993 28
Prehistoric graves as a source of information : symposium at Kastlösa, Öland, May 21 - 23, 1992 / ed.: Berta Stjernquist 1994 29
Rannsakningar efter antikviteter ett symposium om 1600-talets Sverige / red.: Evert Baudou ... 1995 30
Religion in everyday life : papers given at a symposium in Stockholm, 13 - 15 September 1993, arranged by the Royal Academy of Letters, History and Antiquities along with The Foundation Natur och Kultur, Publishers / ed.: Nils-Arvid Bringéus 1994 31
Oscar Montelius 150 years : proceedings of a Colloquium held in the Royal Academy of Letters History and antiquities, Stockholm, 13 May 1993 / ed.: Paul Åström 1995 32
August Strindberg och hans översättare : föredrag vid symposium i Vitterhetsakademien 8 september 1994 / red.: Björn Meidal ... 1995 33
The aim of laboratory analyses of ceramics in archaeology : April 7 - 9 1995 in Lund, Sweden ; in honour of Birgitta Hulthén / eds.: Anders Lindahl ... 1995 34
Qumranlitteraturen : fynden och forskningresultaten ; föreläsningar vid ett symposium i Stockholm den 14 november 1994, arrangerat av Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien / utg. av Tryggve Kronholm ... 1996 35
Words : proceedings of an international symposium, Lund, 25 - 26 August 1995, organized under the auspices of the Royal Academy of Letters, History and Antiquities ... / ed.: Jan Svartvik 1996 36
History-making : the intellectual and social formation of a discipline : proccedings of an international conference, Uppsala, September 1994 / ed.: Rolf Torstendahl ... 1996 37
Kultursamanhengar i Midt-Norden : tverrfagleg symposium for doktorgradsstudentar og forskarar : førelesingar ved eit symposium i Levanger 1996 1997 38
State and minorities : a symposium on national processes in Russia and Scandinavia, Ekaterinburg, March 1996 / eds.: Veniamin Alekseyev ... 1997 39
The world-view of prehistoric man : papers presented at a symposium in Lund, 5-7 May 1997, arranged by the Royal Academy of Letters, History and antiquities / ed.: Lars Larsson ... 1998 40
Forskarbiografin : Föredrag vid ett symposium i Stockholm 12-13 maj 1997 / red.: Evert Baudou 1998 41
Personnamn och social identitet : handlingar från ett Natur och Kultur-symposium i Sigtuna 19-22 sept 1996 / Red. av Thorsten Andersson... 1998 42
Philipp Melanchton und seine Rezeption in Skandinavien : Vorträge eines internationalen Symposions anläßlich seines 500. Jahrestages an der königlichen Akademie der Literatur, Geschichte und Altertümer in Stockholm den 9. - 10. Oktober 1997 / hrsg. von Birgit Stolt 1998 43
Selma Lagerlöf seen from abroad : ett symposium i Vitterhetsakademien den 11 och 12 september 1997 = Selma Lagerlöf i utlandsperspektiv / red.: Louise Vinge 1998 44
Bibeltolkning och bibelbruk i västerlandets kulturella historia : föreläsningar vid ett symposium i Stockholm mandagen den 27 okt. 1997 / arrangerat av Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Red.: Tryggve Kronholm och Anders Piltz 1999 45
The value of life : papers presented at a workshop at the Royal Academy of Letters, History and Antiquities April 17-18, 1997 / ed.: Göran Herméren ... 1999 46
Regionala samband och cesurer (1645, 1809 och -14, 1905, 1917, 1940, 1995) : Mitt-Norden-symposium II ; föreläsningar och kortare inlägg vid ett symposium i Stockholm 1997 / S. Helmfrid (red.) 1999 47
Intuitive formation of meaning : symposium held in Stockholm, April 20-21 1998 / Ed.: Sven Sandström 2000 48
An assessment of twentieth-century historiography : professionalism, methodologies, writings / Ed. by Rolf Torstendahl 2000 49
Stiernhielm 400 år : föredrag vid internationellt symposium i Tartu 1998 / Redaktörer: Stig Örjan Ohlsson och Bernt Olsson 2000 50
Roman gold and the development of the early Germanic kingdoms : aspects of technical, socio-political, socio-economic, artistic and intellectual development, A.D. 1 - 550 ; symposium in Stockholm 14 - 16 November 1997 / ed.: Bente Magnus 2001 51
Kyrkovetenskap som forskningsdisciplin : Ämneskonferens i Vitterhetsakademien, 12-13 november 1998 / Red.: Sven-°Ake Selander 2001 52
Popular prints and imagery : proceedings of an international conference in Lund 5 - 7 October 2000 / ed.: Nils-Arvid Bringéus ... 2001 53
The chronology of base-ring ware and bichrome wheel-made ware : proceedings of a colloquium held in the Royal Academy of Letters, History and Antiquities, Stockholm, May 18-19, 2000 / ed.: Paul Åström 2001 54
Meaning and interpretation : conference held in Stockholm, September 24-26, 1998 / ed.: Dag Prawitz 2002 55
Swedish-Polish modernism : literature, language, culture ; conference held in Cracow, Poland, April 20-21 2001 / ed.: Małgorzata Anna Packalén ... 2003 56
Nationalutgåva av de äldre geometriska kartorna : konferens i Stockholm 27 - 28 november 2003 / red.: Birgitta Roeck Hansen 2005 57
Medieval book fragments in Sweden : an international seminar in Stockholm ; 13 - 16 November 2003 / ed.: Jan Brunius 2005 58
Trygghet och äventyr : om begreppshistoria / red.: Bo Lindberg 2005 59
Wisława Szymborska - a Stockholm conference : May 23-24, 2003 / eds.: Leonard Neuger ... 2006 60
Konsterna och själen : estetik ur ett humanvetenskapligt perspektiv / red.: Göran Hermerén 2006 61
Litteraturens värde : konferens i Stockholm 26 - 28 november 2004 = Der Wert der Literatur / Red.: Antje Wischmann ... 2006 62
Stockholm - Belgrade : proceedings from the Third Swedish-Serbian Symposium in Stockholm, April 21 - 25, 2004 / ed.: Sven Gustavsson 2007 63
När religiösa texter blir besvärliga : hermeneutisk-etiska frågor inför religiösa texter / Red.: Lars Hartman 2007 64
Scholarly journals between the past and the future : the Fornvännen Centenary Round-Table Seminar, Stockholm, 21 April 2006 / ed. by Martin Rundkvist 2007 65
Hela världen är en teater : åtta essäer om Lars Wivallius / red.: Kurt Johannesson ... 2007 66
Efter femtio år : aniara 1956 - 2006 ; föredrag vid ett symposium i Kungl. Vitterhetsakademien 12 oktober 2006 / red.: Bengt Landgren 2007 67
Jordvärderingssystem från medeltiden till 1600-talet / Red.: Alf Ericsson 2008 68
Astrid Lindgrens landskap : hur landskapets kulturav förändras, förstås, förvaltas och förmedlas / Red.: Magnus Bohlin 2009 69
Kyrkohistoria : perspektiv på ett forskningsämme / Red.: Anders Jarlet 2009 70
Skärgård och örlog : nedslag i Stockholm skärgårds tidiga historia / Red.: Katarina Schoerner 2009 71
Emilia Fogelklou läst i dag : nio essäer / red.: Anders Jeffner 2010 72
Saint Birgitta, Syon and Vadstena : papers from a symposium in Stockholm ; 4 - 6 october 2007 / ed.: Claes Gejrot ... 2010 73
Universitetsrankning och bibliometriska mätningar : konsekvenser för forskning och kunskapsutveckling / sammanställning av Ulrika Waaranperä ; redaktionsgrupp: Göran Hermerén, Kerstin Sahlin & Nils-Eric Sahlin 2011 74
Konsten och det nationella : essäer om konsthistoria i Europa 1850 - 1950 ; [symposiet ... 6 - 7 novembre 2008, Konstakademien och Nationalmuseum] / Red.: Martin Olin 2013 76
Cent ans d'études scandinaves : centenaire de la fondation de la Chaire de Langues et Littératures Scandinaves à la Sorbonne en 1909 ; [this volume contains contributions to the Conference Cent Ans d'Études Scandinaves ..., held in Paris in 2009] / sous la dir. de Sylvain Briens ... 2012 77
Från Nyens skans till Nya Sverige : språken i det Svenska Riket under 1600-talet ; [the papers in this volume are based on presentations given at a symposium at Uppsala University in 2007] / Red.: Bo Andersson ... 2012 78
Språk och ordkonst i österled / Red.: Anders Jeffner 2012 79
La linguistique dans tous les sens / sous la direction de Françoise Sullet-Nylander ... 2013 80
Trust and confidence in scientific research / eds.: Göran Hermerén ... 2013 81
The Birgittine experience : papers from the Birgitta Conference in Stockholm 2011 / editors: Claes Gejrot, Mia Åkestam & Roger Andersson 2013 82
Flanörens världsbild / red. Elena Balzamo 2014 84
Richard Wagner : Werk und Wirkungen ; his works and their impact ; a Wagner symposium 2013 / ed.: Anders Jarlert 2014 86
The Eufemiavisor and courtly culture : time, texts and cultural transfer : papers from a symposium in Stockholm 11-13 October 2012 / editors: Olle Ferm, Ingela Hedström, Sofia Lodén, Jonatan Pettresson & Mia Åkestam 2015 88
Klassisk filologi i Sverige : reflexioner, riktningar, översättningar, öden / red.: Eric Cullhed & Bo Lindberg 2015 89
Kyrkobyggnad och kyrkorum : forskningsfrågor / Redaktörer: Jan von Bonsdorff, Ingmar Brohed & Anders Jarlert 2017 90
Performativity in literature : the Lund-Nanjing seminars / editors: Eva Haettner Aurelius, He Chengzhou & Jon Helgason 2016 91
Continuity and change : papers from the Birgitta Conference at Dartington 2015 / editors Elin Andersson, Claes Gejrot, E. A. Jones & Mia Åkestam 2017 93
Spiritual and ecclesiastical biographies : research, results, and reading / editor: Anders Jarlert 2017 94
Dominus Episcopus : medieval bishops between diocese and court / editors: Anthony John Lappin with Elena Balzano 2018 95
Platsens kulturella betydelse : juridiken kring Nationalstadtparken / redaktör: Ulf Sporrong 2018 96
Early modern academic culture / editor: Bo Lindberg 2019 97
Images in history - History in images : towards an (audio)visual historiography / editors: Peter Aronsson, Andrej Slávik & Birgitta Svensson 2020 99
Heritage and borders / editor: Anna Källén 2019 100
Historien om svensk psykologisk forskning : utvecklingen från perception och psykofysik / redaktör: Gunn Johansson 2020 101
In i ordens domäner : Anna Rydstedts liv och diktning / redaktör: Torbjörn Lodén 2020 102
En biografi om en bok : Codex Upsaliensis B 68 från 1430 / Jonas Nordin & Janken Myrdal (red.) 2020 103
Seedways : the circulation, control and care of plants in a warming world / Bengt G. Karlsson & Annika Rabo (eds.) 2021 104
Marilynne Robinson and theology / Håkan Möller & Ola Sigurdson (eds.) 2021 105
Bilder av ras i svensk visuell kultur / redaktör Åsa Bharathi Larsson 2022 107