Kungl[iga] Vitterhets, Historie och Antikvitets Akademiens handlingar / Antikvariska serien

Saved in:
Bibliographic Details
VerfasserIn:
Place / Publishing House:Stockholm : Almquist & Wiksell, 1954-
Publication history:1.1954 -
Language:###
Contents/pieces:57 records
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Title Year Edition Band
Commentationes de nummis saeculorum IX - XI in Suecia repertis : = Untersuchungen zu den in Schweden gefundenen Münzen des 9. bis 11. Jahrhunderts ...
Rome in the age of Bernini / Torgil Magnuson ...
Das Reliquiar mit der Krone im Staatlichen Historischen Museum zu Stockholm 1
Hossmo : en försvarskyrka med östtorn / av Armin Tuulse 1955 2
Studier i bottnisk stenålder : I - V / av Carl-Axel Moberg 1955 3
Steingeräte mit Rille / von Richard Indreko 1956 4
Den historiska relationen mellan senromersk tid och nordisk folkvandringstid / av Nils Åberg 1956 5
Stjernsunds slott i närke : under den Bernadotteska epoken ; 1823 - 1860 / av Wera och Martin Olsson 1956 6
Jacob Matham : och vädersolarna över Stockholm / av Kjell Boström 1958 7
Pierre Bullet, the Royal architect / by Eric Langenskiöld 1959 8
Birgittas gyllene skrin / av Andreas Lindblom 1963 10
Övergångstidens metallkonst / av Wilhelm Holmqvist 1963 11
Stegeborgs slott / av Erik B. Lundberg 1964 12
Mesolithische und frühneolithische Kulturen in Osteuropa und Westsibirien / von R. Indreko 1964 13
Kult och konst i Vadstena Kloster / av Andreas Lindblom 1965 14
Göksholm : från medeltida borg till nutida bostad / av Iwar Anderson 1965 15
Den svenska stormaktstidens högadliga begravningsskick : 1650-1700 / av Nils Lagerholm 1965 16
Vadstena slott 1545 - 1554 : en byggnadshistorisk undersökning / av Eyvind Unnerbäck 1966 17
Svenska palatset i Konstantinopel : Sveriges kyrka och ministerhus i Konstantinopel under sjutton- och adertonhundratalen / av Bengt O. H. Johansson 1968 18
Die königlich schwedische Münze in Livland : das Münzwesen 1621 - 1710 / von Aleksandrs Platbārzdis 1968 20
Grav och rum : svenskt gravskick från medeltiden till 1800-talets slut / av Göran Lindahl 1969 21
Linköpings domkyrkas kor / av Bengt Cnattingius 1970 22
De la Vallée : en arkitektfamilj i Frankrike, Holland och Sverige ; Jean (I), Marin, Simon = Les de la Vallée / av Tord O:son Nordberg 1970 23
Skeppsholmen under 300 år : Skeppsholmens, Kastellholmens och Galärvarvets bebyggelsehistoria / av Nils G. Wollin 1971 24
Studia Gotica : die eisenzeitlichen Verbindungen zwischen Schweden und Südosteuropa ; Vorträge beim Gotensymposion im Statens Historiska Museum Stockholm 1970 / red. von Ulf Erik Hagberg 1972 25
Ikonografiska studier : framlagda vid det Nordiska Symposiet för Ikonografiskt Studium på Julita slott 1970 / utg. av Sten Karling 1972 26
Figurbroderade mässhakar från reformationstidens och 1600-talets Sverige / av Inger Estham 1974 27
Idé och verklighet i C. A. Ehrensvärds karikatyrer / av Holger Frykenstedt 1974 28
Studier i Linköpings domkyrkas byggnadshistoria / av Bengt Cnattingius 1977 29
Symbolbegreppet i konstvetenskapen / av Götz Pochat 1977 30
Den senmedeltida penningen i Sverige : Svenska brakteater med krönt huvud och krönta bokstäver = Late medieval pennies in Sweden / av Brita Malmer 1980 31
A chorological study of north European rock art / by Mats P. Malmer 1981 32
Ängsö kyrka och dess målningar / av Åke Nisbeth 1982 33
Archaeology as fact and fiction : Mats P. Malmer's archaeological writings 1948-2002 / Mats P. Malmer ; edited and commented by Stig Welinder 2016 50
Alvastra pålbyggnad : 1976-1980 års utgrävningar : västra schaktet / Hans Browall 2016 52
Kan man leva på en ödegård? : huvudgårdar, landbotorp och odlingssystem under medeltid i Lägerbobygden, Östergötland / under redaktion av Hans Andersson & Mats Widgren 2016 53
På spaning efter de förflutna : en historia om arkeologiskt fältarbete i Sverige 1600-1900 / Ola Wolfhechel Jensen ; med bidrag av Åsa Jensen 2018 54
A case for the Middle Ages : the public display of medieval church art in Sweden 1847-1943 / Lena Liepe 2018 55
Arkeologins fotografier : några milstolpar / Gustaf Trotzig 56
Sveriges kartor och lantmätare : 1628 till 1680 : från idé till tolvtusen kartor / Clas Tollin 2021 F 58
Displays of learning : studies in early modern art and science / by Inga Elmqvist Söderlund ; edited by Peter Gillgren, Merit Laine & Mårten Snickare 2024 59
Planung europäischer Hauptstädte : zur Entwicklung des Städtebaues im 19. Jh. / Thomas Hall 1986 A,35
Vadstena slott : 1550 - 1563 / av Eyvind Unnerbäck 1986 A,37
När medeltidens sol gått ned : debatten om byggnadsvård i England, Frankrike och Tyksland 1815 - 1914 / Göran Kåring 1992 A,38
Vadstena slott : från befästning till renässanspalats 1563 - 1620 / Eyvind Unnerbäck 1996 A,39
Borgar och befästningar i det medeltida Sverige / Christian Lovén 1996 A,40
Gånget ur min hand : Riddarholmskyrkans stiftargravar / Ola Kyhlberg ; Torbjörn Ahlström 1998 A,41
Ting och tanke : ikonografi på liturgiska föremål / redaktör Ingalill Pegelow 1998 A,42
Den höviska kulturen i Norden : en konsthistorisk undersökning / Herman Bengtsson 1999 A,43
Magnus Gabriel De la Gardies Venngarn : herresätet som byggnadsverk och spegelbild / Lars Ljungström 2004 A,44
The early history of the Swedish avifauna : a review of the subfossil record and early written sources / by Per G. P. Ericson and Tommy Tyrberg 2004 A,45
The Havor hoard : the gold, the bronzes, the fort / Erik Nylén ; Ulla Lund Hansen ; Peter Manneke. With contributions by Sven Isaksson ; Ann-Marie Hansson 2005 A,46
The dolmen in Alvastra / Gunborg O. Janzon. With contributions by Mattias Ahlbeck ... 2009 A,47
Alvastra pålbyggnad : 1909 - 1930 års utgrävningar / Hans Browall 2011 A,48
Mead-halls of the Eastern Geats : elite settlements and political geography AD 375 - 1000 in Östergötland, Sweden / Martin Rundkvist 2011 A,49
Kulturminnesvård i efterkrigstid : med Riksantikvarieämbetet i centrum / Margareta Biörnstad 2015 A,51
Stenålder vid Tåkern / Hans Browall 2020 A,57