Trích dẫn APA

Nakamura, H. (2000). Ronri no kōzō : Jō. Ronri no kōzō Jō.

Trích dẫn kiểu Chicago

Nakamura, Hajime. "Ronri No Kōzō : Jō." Ronri No Kōzō Jō 2000.

Trích dẫn MLA

Nakamura, Hajime. "Ronri No Kōzō : Jō." Ronri No Kōzō Jō 2000.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.