APA način citiranja

Nawāʾī, ʿ. Karīm Ḫān Zand. Tihrān.

Čikaški stil citiranja

Nawāʾī, ʿAbd-al-Ḥusain. Karīm Ḫān Zand. Tihrān.

MLA način citiranja

Nawāʾī, ʿAbd-al-Ḥusain. Karīm Ḫān Zand. Tihrān.

Upozorenje: Ovi citati možda nisu uvijek 100% točni.