Po stopách minulosti v pohraničnej oblasti Severný Burgenland a Bratislava. Vily – hrady – zámky

Buchcover_Baukultur-SK © ISR

Vera Kapeller & Marlene Romako

More Information INFO.

Historické stavby sú dôkazom spoločnej stavebnej a obytnej kultúry v tejto pohraničnej oblasti. Cieľom tejto dokumentácie je lokalizovať významné pamätihodnosti z oblasti svetskej architektúry a prezentovať ich v spoločnom nadnárodnom kontexte. Táto publikácia chce upozorniť na skutočnosť, že hranica medzi Rakúskom a Slovenskom existujúca od roku 1921 a v súčasnosti postupne strácajúca svoj význam predstavuje relatívne krátke časové obdobie v dejinách kultúrnej krajiny medzi riekami Dunaj a Leitha a Neziderským jazerom.

Práca je zameraná na dva tematické okruhy dôležité pre túto pohraničnú oblasť. Archeologické nálezy z obdobia Rimanov, ktoré sa v skúmanej oblasti vyskytujú v značnom množstve, si zaslúžia oveľa väčšiu pozornosť verejnosti, než tomu bolo doposiaľ. Zaznamenané sú predovšetkým nálezy špecifické pre jednotlivé osídlenia, napr. rímske vidiecke domy a vily. Z obdobia stredoveku sú prezentované pamätihodnosti, akými sú hrady a zámky. Dôležitý je pritom nový spôsob interpretácie architektonickej histórie tejto pohraničnej oblasti.

Napíšte email na info@regiogoes.eu s menom a adresou a my vám s radosťou pošleme zadarmo publikáciu v slovenskom alebo nemeckom jazyku (poštovné uhrádza prijímateľ).

zurück