Aktuálny a budúci vývoj bytovej výstavby v pohraničnej oblasti Severného Burgenlandu a Bratislavy

Buchcover-Studie-SK © ISR

Vera Kapeller & Johannes Huemer (Ed.)

More Information INFO.

Príspevky: Vera Kapeller, Johannes Huemer, Ľubica Vitková a Thomas Braun

Viedeň, 2015, 113 strán, 131 obrázkov, 39 map, 19 grafov a 2 tabuľky; 210x297 mm

ISBN: 978-3-9504030-2-2

Napíšte email na info@regiogoes.eu s menom a adresou a my vám s radosťou pošleme zadarmo publikáciu v slovenskom alebo nemeckom jazyku (poštovné uhrádza prijímateľ).

Downloads

zurück