Štvrté otvorenie putovnej výstavy

18. marca 2015 bola po štvrtýkrát  otvorená putovná výstava "Nové funkcie pre staré stavebné štruktúry" v meste Eisenstadt.

 

Medzi hosťami bol poslanec a zástupca starostu Günter KOVACS, vedúci Odboru obnovy dediny DI Wolfgang WALLNER, poslanec a starosta obce Zurndorf Werner FRIEDL, obecný radca mesta Eisenstadt Mag. Dr. Richard MIKATS, stavebný kurátor a diecézny konzervatór Markus ZECHNER, riaditeľ obecného domu  Dipl.-Päd. Engelbert MARAKOVITS, vedúca Centra mobility Burgenlandu Mag. Martina JAUCK, ako aj projektový partner Rakúska akadémia vied (Inštitút mestského a regionálneho výskumu), Slovenská technická univerzita v Bratislave (Fakulta architektúry) a Regionálny manažment Burgenlandu.

 

Výstava bude otvorená až do 26. marca 2015 v Dome stretnutia v Eisenstadte.

 

Projektová skupina Regiogoes by rada srdečne poďakovala za dobrú spoluprácu pracovníkom z Domu stretnutia.

zur Galerie


Kontrola rozpracovanosti ateliérového navrhovania TU Wien dňa 5.12.2013

Dňa 5.12.2013 sa uskutočnila kontrola rozpracovanosti ateliérového navrhovania študentov architektúry na pôde TU Wien. Témou prác bolo hľadanie nového využitia pre regionálne typické rastlé stavebné štruktúry, ako aj riešenia verejného priestoru. V rámci celodenného podujatia študenti prezentovali stav rozpracovanosti svojich architektonických riešení danej témy.
zur Galerie


Pracovný seminár so študentami TU Viedeň v Zurndorfe

V rámci spolupráce s TU Viedeň sa 24. a 25. októbra 2013 uskutočnil v obci Zurndorf spoločný pracovný seminár. Dopoludnia prvého dňa boli študenti informovaní o obci, neskôr obec skúmali samostatne a vytvárali prvé koncepty riešení.
zur Galerie


Udalosť „Nové funkcie pre staré stavebné štruktúry“ 13.11.2014

zur Galerie


Exkurzia po severnom Burgenlande zo študentami TU Viedeň

23. októbra sa spoločne zo študentami Inštitútu pre architektúru a navrhovanie, oddelenie Obytných stavieb a navrhovania uskutočnila exkurzia po severnom Burgenlande. Exkurziu zorganizoval a vedecky sprevádzal Leadpartner v rámci projektu REGIOGOES.
zur Galerie


Exkurzia zo študentami Fakulty architektúry STU v Bratislave do Zurndorfu/Burgenland

25. februára 2014 navštívili študenti Fakulty architektúry v Bratislave pod vedením Andrey Bacovej (projektový partner Regiogoes) obec Zurndorf s cieľom zoznámiť sa s miestom a s konkrétnym pozemkom, ktorý bol určený ako podklad pre ich študentské návrhy. Problematiku starých sídelných a stavebných štruktúr v Zurndorfe im objasnili Werner Friedl a Helmut Muth (za projektového partnera obec Zundorf) a Vera Kapeller spolu s Johannesom Huemerom (ako hlavný projektový partner).
zur Galerie


Vernisáž putovnej výstavy v Zurndorfe

Vernisáž putovnej výstavy „Nové funkcie pre staré stavebné štruktúry“ sa konala 22. októbra 2014 v obci Zurndorf. Uskutočnila sa vďaka spolupráci Rakúskej Akadéme Vied (ÖAW), Slovenskej Technickej Univerzity, Technickej Univerzity vo Viedni, obce Zurndorf a spoločnosťou Regionalmanagement Burgenland GmbH. Vystavené boli práce študentov architektúry z Technickej Univerzity vo Viedni a zo Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave, ktorý sa zaoberali problematikou zmeny využitia starých stavebných štruktúr na príklade obce Zurndorf.

Hostí privítal starosta obce Zurndorf Werner Friedl ako aj obchodný riaditeľ projektového partnera spoločnosti Regionalmanagement Burgenland GmbH Harald Horvath. Projekt Regiogoes predstavila vedúca projektu Vera Kapeller z Rakúskej Akadéme Vied. O samotných projektoch informovali Johannes Huemer (ÖAW), Andrea Bacová (STU Bratislava) a Christina Lenart (TU Viedeň). Medzi početnými hosťami sa nachádzali aj o.i. dekanka a prodekan Fakulty Architektúry Slovenskej Technickej Univerzity Bratislava Ľubica Vitková a Branislav Puškár ako aj niekoľko zástupcov miestnej samosprávy obcí Zurndorf, Gols a Kittsee.

Prezentované projekty poskytli rôznorodú škálu riešení a v závere vernisáže podnietili živú diskusiu medzi návštevníkmi výstavy.
zur Galerie


Vernisáž putovnej výstavy v Golse

5. decembra oslávil tím projektu Regiogoes spolu s početnými hosťami v Ateléri Csokay v Golse v poradí už tretiu zástavku putovnej výstavy „Nové funkcie pre staré stavebné štruktúry“.

Hosťami boli okrem iných aj člen obecnej rady mesta Gols vo veciach EU Mag. Siegfried KORPAN, predstavený obce Matthias MAYER, starosta obce Zurndorf Werner FRIEDL, obchodný riaditeľ Regionálneho Menežmentu Burgenland GmbH Mag. Harald HORVATH, obchodný riaditeľ Plan+Land DI Mag. Richard ARTNER, riaditeľ gymnázia Neusiedl Hofrat Mag. Walter ROTH, predseda parlamentného klubu Ing. Rudolf STROMMER a mnohí ďalší.

Výstavu je možné navštíviť až do 23.12.2014 každý štvrtok a sobotu ako aj 27. a 28.12. od 14:00 do 18:00.

Projektový tím Regiogoes srdečne ďakuje obom hostiteľom Angelikea Michaelovi Csokayovcom za priateľské prijatie v Golse.

Tu sa nachádza niekoľko príjemných impresií z vernisáže!

zur Galerie


Vernisáž výstavy v Bratislave

11.novembra 2014 o 15:00 sa uskutočnila v Aule Fakulty architektúry STU v Bratislave vernisáž putovnej výstavy „Nové funkcie pre staré stavebné štruktúry“. Výstava mala veľmi pozitívnu odozvu.
zur Galerie