Albanian

 

Aromanian

 

Greek

 

Macedonian


Did you use bags and / or baskets?

shportë=kofina (bërë nga barinjtë) [Kell.Al.]

crinã de mãnure. Σώζονται σε σπίτια του Μετσόβου καλάθια μέσα στα οποία τοποθετούσαν την ζύμη από το κεφαλοτύρι για να στραγγίσει και να πήξει. Η χρήση τους σταμάρησε ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα. [Mets.]
cufinã (fapti di picurar)[Ming.]

--- [Kan.]
στις στάνες είχαμε σακκούλια [Liv.]
--- [Suli]

kóśn'ica za v rɤ́ci / koś za magarín'ata [Gllob.]
kośn'íca [Vern.]
kɔśn'íca s rɤ́čka [Sid.]
kuśn'íca / koś „kalafi“ [Nest.Sl.]
kośn''ica [Trig.]


milking jars, buckets, pails, vessel: material, spout?

vedër [Duk.T.]

gãlʲeatã [Mets.]
gãlatã[Ming.]

καρδάρι (και ξύλινο) [Bul.]
καρδάρα, γκιγούμι (παλιά), καρδάρια, γκουβάδες, μπιέλα (κάτω στενά πάνω φαρδιά) [Kan.]
καρδάρ’ [Lav.]
ʃατίλ’ [Pram.]
καρδάρα / σίκλος [Suli]

kóbel [Gllob.]
kótl'e [Vern.]
kɔbl'íca od dɤ́rvɔ / kóbal / kóbel [Sid.]
kóbel „karþari“ [Nest.Sl.]
k'ova / k'oa [Trig.]


brush

kashai [Duk.T.]

ksistra [Nest.Ar.]

βούρτσα, βούρτσα [Kan.]
βούρτσα, μπουτινέλλα [Pram.]
βλάντα [Suli]

βούρτσα, βούρτσα [Kan.]
βούρτσα, μπουτινέλλα [Pram.]
βλάντα [Suli]


whip

kamxhiku; me shkop dhe litar i lidhur në majë [Duk.T.]

gurbadju, camʦike. το gurbadju χρησιμοποιούνταν μόνο στα άλογα [Mets.]
kãmšíku; vúrðalo; kamcík'i [Nest.Ar.]

καμ’τσ̆ί [Bul.]
καμ’τσίκι, καμ’τσίκι, βούρδουλας [Kan.]
καμ’τζ̆ίκι (λούρα, φ’κέντρα) [Pram.]
βέργα / καμ’τσίκι [Suli]

kándžik [Gllob.]
kl'ámáuk [Vern.]
kámáik [Sid.]
kámáik [Nest.Sl.]
k'amáikv


stick, sprig

shufra; thupra [Duk.T.]

veargã, viʦã [Mets.]
shufra[Ming.]
bãstúni i, kãríäu [Nest.Ar.]

νιώματα [Bul.]
λούρα, βέργα, λούρα, -ες, [Kan.]
βέργα [Lav.]
βέργα [Pram.]
βέργα [Suli]

stápčina pl., alle sorten [Gllob.]
stəp [Vern.]
stap i, cf. pɤ́rčka l [Sid.]
bástun i, stap o dren l, pataríca / taparíca Г [Nest.Sl.]
stap i, p'atarica г [Trig.]


various shepherd’s staffs

shkopi (nga druri i piksit, thanës) [Duk.T.]

p6 tueagã, pulʲeanu p7a tueagu cu δihalã, yilã (for pushnig the sheep for milking) p7b cãrligu de la cãpri, bastune p7c bãstune p7d p7e cãrligu p9 čumagã; ždãvarã (for raw sticks used to drive large animals such as cows or mules)[Mets.]
pulanu (di lem di corr, di piljur, di carrpun) [Ming.]
cãríγu [Nest.Ar.]

σ̆κόπι, φούρκα, μπαστούνι, κλείτσ̆ος (σ̆κόπι + κλείτσ̆ος μεταλλικός ή ξύλινος) [Bul.]
σ̆κόπ’ , φούρκα, μαγκούρα, γκλίτσα, αγκλίτσα (ξυλένια, σιδερένια), σ̆κόπ’ [Kan.]
σ̆κόπι, φούρκα, κλείτσ̆ος, μπαστούνι, κλείτσ̆ος ταμάμ: σ̆κόπι + κλείτσ̆ο από ξύλο ήτοι από σίδερο [Liv.]
γυρ’στή, κλειτσ̆όξλο, μαγκούρα, πατερίτσα, φουρκωτήρα (τέτοιες είχανε οι κυρατζήδες), σ̆κόπι, τζ̆ομάκι [Pram.]
αγκλίτσα / αγκλίτσα (από ξύλο / σίδερο) + σ̆κόπι (το υπόλοιπο μέρος της) [Suli]
ξύλο, σ̆κόπ’, φουρκωτήρα, μπαστούν’, κλίτσα (ξύλο + κλίτσα => από ξύλο / μέταλλο / κέρατο) [Tsep.]

stápče, stápče so rág'e, petérica = bástun, za krépejn'e stápče (2) [Gllob.]
stəp, ostongárka, pəteríca, bástun [Vern.]
pataríca ┬p, kɤ́rl'uk q [Sid.]
kl'uč ┬ [Nest.Sl.]
k'ərl'uk / k'ərluk [Trig.]


hook, crook, hand piece at the top of the shepherd’s staff with different types

hook, crook, hand piece at the top of the shepherd’s staff with different types

cãrligu, čumagu [Mets.]
cãrligu (όταν η λαβή έχει σχήμα άγκιστρου) čumagu (όταν η λαβή είναι σφαιρική) [Mets.]
cãrrig[Palok.]
cãrrigu[Ming.]
kãríäu bãrbéku (s. bild) [Nest.Ar.]

χερούλι από ξύλο / κόκαλο (με κέντισμα), κορφή [Kan.]
κλούτσα [Lav.]
[Liv.]
[Pram.]
λαβή [Suli]
[Tsep.]

kɤ́rl'uk so wóven [Gllob.]
siehe kərl'úk, čumánga [Vern.]
kɤ́rl'uk q [Sid.]
kl'uč ot óven [Nest.Sl.]
stap, p'atarica, k'ərl'uk / k'ərluk [Trig.]


large shepherd’s staff with pommel

shkopi [Duk.T.]

tueagã; pulʲeanã, pulʲeanu (considered „doteascã“ = Arvanitovlach/Farsherot)[Mets.]
pulanu[Ming.]
pulanu[Palok.]
bãstúni [Nest.Ar.]

[Bul.]
σ̆κόπι [Kan.]
σ̆κόπι, φουρκωτήρα, μπαστούνι [Suli]

stápče [Gllob.]
čumánga [Vern.]
stap [Sid.]
bástun [Nest.Sl.]
gr. b'astun'i / slav. stap [Trig.]


hook, hand piece at the top of a long shepherd’s staff

krraba (koka e sipërme me metal ose me dru) [Duk.T.]

cf. k'indisítã [Nest.Ar.]
cãrrigu di herru i di lem[Ming.]

γκλίτσα, γκλίτσα [Kan.]
κλούτσα [Lav.]
γκλίτσα / γκλίτσα κεντητή ‘με κεντήματα’ (the embroideries only in wood)[Suli]
κλίτσα κεντητή / κεντήματα [Tsep.]

wóven / kɤ́rl'uk so wóven [Gllob.]
kɤ́rl'uk so óven [Vern.]
kɤ́rl'uk [Sid.]
=p8
cf. šaréno
[Nest.Sl.]
=p8
k'ərl'uk / k'ərluk
[Trig.]


bagpipes, other instruments

fyelli, diare, culja [Duk.T.]

γaida [Nest.Ar.]
ʣumarru, birbilu[Ming.]

κλαρίνο, κλαρίνα / βιολιά, ντέφι [Kan.]
κλαρίνα [Lav.]
φλογέρα [Suli]

gájda [Gllob.]
gájda [Vern.]
gájda [Sid.]
γájda [Nest.Sl.]
gájda [Trig.]


simple shepherd's flute

fyelli [Duk.T.]

fluearã [Mets.]
ʣumarru[Ming.]
floĭéra [Nest.Ar.]

ξυλένια φλογέρα / φλογέρα με δυο: τσούλε λένε οι λιάμπηδες [Bul.]
φλογέρα, φλογέρα / τζαμάρα [Kan.]
φλογέρα [Lav.]
φλοέρα, απλή φλοέρα [Liv.]
φλογέρα (η τζαμάρα ήταν πιο μεγάλη) [Pram.]
μεταλλικιά φλογέρα [Suli]

kával, kávalče [Gllob.]
káfal [Vern.]
kávul [Sid.]
floĭéra [Nest.Sl.]
šopél'ka, k'aval [Trig.]


other types of shepherd’s flutes

xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx

diare [Duk.T.]

N/P[Nest.Ar.]

μεταλλικιά / ξύλινη [Kan.]

N/P[Gllob.]
N/P[Vern.]
N/P[Sid.]
N/P[Nest.Sl.]
N/P[Trig.]


bell (around the neck), different bell types and sizes

zile e vogël = karkale; këmborë = zile e madhe; çokane, troke [Duk.T.]

kipru or kipuru (various sizes, for horses, donkys); kipuru mare (big bell for billy goat); kipuriču (small bell for goats); clopotu (various sizes for adult sheep); clopotiču (small bell for young lambs up to 2 years), bicãnaru (big bell for rams/ gisem/ kösem); čocanu (various sizes, angular, for horses, cattle); čocãnicu (small, for lambs and kids); platočocanu (for horses and cattle); čocãnicu (for lambs and kids upt to 2 years) [Mets.]
kipru, clopotu, bicãnaru, čocanu [Palok.]
k'ípuru / k'iprjá pl., clóput, clóput mári (the big ones) [Nest.Ar.]

κύπροι, γλωσ̆ίδι,κεντήδια, λωρίδα, σπίτι, θηλιά [Bul.]
κύπρια (για γίδια), κουούνια, λαμαρίνες, φουρκιάρικα, μπίμπα (για τα γκεσέμια) κύπρια, κουδούνες (μπίμπα – in the ram, κύπρος-in the billy goat), φουρκιάρικα, λαμαρίνες – , γαλαροκούδουνα (the smaller), κύπρος (o)[Kan.]
κυπρά: ντουζίνα, τσ̆ουκάνια: γιαννιώτικο, στρογγυλό (κουζανίτκο) [Lav.]
κυπριά, κουδούνια, κύπρος (λαβδάρι + θηλιά), κεντήσματα [Liv.]
κύπρια, κουδούνια, γλώσ̆α – γλωσ̆ίδι, φουρκιάρικο, λαμαρίνα, θ’λιά (εκεί που το πιάνουμε) [Pram.]
κυπρί, γαλαροκύπρος – γαλαροκύπρια (for goats), λαμαρίνα (προβατοκούδουνο, έχει αυτιά), κουδούνα for goats and sheep), ξεροτσ̆όκανο (έχει τσ̆έπια), τα κουδούνια έχουν στίγματα (=embroideries [Suli]
κύπροι (γλωσ̆ίδι + μπρούντζος, θ’λιά) [Tsep.]

žɤ́oltadže, žəoltádžina mál'i
klopatárec
(general in the region) / dvónec / yvónec (in the village)
kl'épak plaskúnest [Gllob.]
zvónec so dve tri šárći spóred glásoi se kláen'i; pó-golem; kl'ukáška mála, gol'éma so ćošóvi, tərkal'ésta; trokáče [Vern.]
plakatáška: za kɔbíl'ite klávajE
vénci: ɔtvɔrén'i dólu (church)
yvónec „ziege“: od brúnyɔ, ot xalkó
kl'ukáška: od ləmarína, ot tenek'é
cf. yvil'
(in other villages)[Sid.]
yvónec (bigger)
kl'ókaš / kl'ekáška
zil'
(for goates)
cf. vídi ka zíng'e zil'óvite i kl'ekášk'ite [Nest.Sl.]
zv'onec, kl'uk'aška, str'akaška (1-3 na kartinke) [Trig.]


clapper of the bell (ringer)

gjuhëza [Duk.T.]

limbã [Mets.]
limba[Ming.]
límbã „alisíða“ [Nest.Ar.]

γλωσ̆ίδι [Bul.]
γλωσ̆ίδι, γλωσ̆ίδ’ [Kan.]
γλώσ̆α / σπίτ’ (από εκεί περούσε το λουρί) [Lav.]
λαβδάρι [Liv.]
γλωσ̆ίδι [Pram.]
γλωσ̆ίδι, μονό / διπλό, βλ. και θηλιά ‘μέρος που πιάνεται το κουδούνι [Suli]
γλωσ̆ίδι [Tsep.]

glágorec [Gllob.]
ézik [Vern.]
ézik [Sid.]
ézik [Nest.Sl.]
ézik [Trig.]


strap for hanging the bell (a) leather, (b) wood

xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx

rreth druri, rrip lëkure (meshini) [Duk.T.]

curao (made of leather and with a large rim) cothru (made of wood and with a small rim) [Mets.]
cothur di lem, currau di mishinã[Ming.]
kuráu (leather), stefáni (wood)[Nest.Ar.]

κουδούνα, γλωσ̆ίδι, τσ̆οκάνια (είναι πιο πλακερά), λουρί, στεφάνια είναι τα κουλούρια για τα πρόβατα [Bul.]
στεφάνι (wooden – από κουκουνάρα), λουρί (from leather), στεφάνι (from wood) [Kan.]
στεφάνι (από πυξάρ, λυγαριά, ιτιά) [Lav.]
θηλιά [Liv.]
λουρίδα, στεφάνι [Pram.]
λουρίδα με ζάβα, η ζάβα έχει δυο κριτσ̆ίπια / στεφάνι: γιδοστέφανο, προβατοστέφανο [Suli]
λουρί, στεφάν’ (από φράξο). ο αδερφός μου έφτιανε στεφάνια με πέντε κουμπιά και κεντητά.[Tsep.]

rémen
járme od aséjnca – obruch
[Gllob.]
rémen
óbrəč
[Vern.]
rémen; óbrəč (holz) [Sid.]
mjéšim „to pecí“, rémen; wóbrəč [Nest.Sl.]
rémen, 'obrač [Trig.]


ringing (what is the bell doing?)

xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx

bie këmbora, [Duk.T.]

bate [Mets.]
bati kipurru[Ming.]
báti (“hits”)[Nest.Ar.]

κουδουνίζει, βαρεί [Kan.]
λαλάει [Lav.]
Είναι για να χτυπάει, για να σχηματιστεί η στανική μουσική. Άμα είσαι μερακλής παίρεις τη ζυγή ολόκληρη [σειρά κουδουνιών] από τα μικρά μέχρι τη μπίμπα. [Liv.]
βροντάει [Pram.]
χτυπάει [Suli]
χτυπάει. Δεν όμοιαζαν όλα τα κουδούνια. Ξεχώριζε το ένα κοπάδι απ’ το άλλο. Αλλάζουν. [Tsep.]

zvón'it / rópat 3 sg.[Gllob.]
drɤ́nga [Vern.]
rópa 3 sg.[Sid.]
čúka 3 sg.[Nest.Sl.]
b'ua zv'oneco [Trig.]


fed livestock

xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx

e shëndetëshme [Duk.T.]

brite oi, tãyisite oi [Mets.]
sãnãtoasã[Ming.]

βοσκισμένο, χόρτασε, φούσκωσε [Kan.]
χορτα(σ)μένα [Suli]

ránat dóbro [Gllob.]
rán'iá 2 sg.
naranáta part. pass. [Vern.]
naranát m.sg.; cf. rána 3 sg.[Sid.]
cf. rána 3 sg.[Nest.Sl.]
n'aranati pl.[Trig.]

xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx

xxxx xxxx xxxx xxxx