Maǧmūʿa-i intišārāt-i adabī wa tārīḫī-i Mauqūfāt-i Duktur Maḥmūd Afšār Yazdī

Saved in:
Bibliographic Details
Place / Publishing House:Tihrān : Bunyād-i Mauqūfāt-i Duktur Maḥmūd Afšār Yazdī, 1987-1988
Publication history:nachgew. 1.1973=2.Aufl. -
Language:
Contents/pieces:92 records
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Title Year Edition Band
اسناد محرمانه وزارت خاریجه بریتانیا : درباره قرارداد ۱۹۱۹ ایران و انگلیس / ترجمه جواد شیخ الاسلامی
Asnād-i maḥramāna-i Wizārat-i Ḫāriǧa-i Brītanīyā : darbāra-i qarārdād-i 1919-i Īrān wa Ingilīs / tarǧuma-i Ǧawād Šaiḫ-al-islāmī
...
زبان فارسى در آذربايجان : در برگزيدۀ بيست و هفت مقاله از نوشته‌هاى دانشمندان و زبانشناسان / به کوشش ايرج افشار
Zabān-i Fārsī dar Āḏarbāiǧān : dar barguzīda-i bīst wa haft maqāla az niwištahā-i dānišmandān wa zabānšināsān / bi kūšiš-i Īraǧ Afšār
...
Afġānnāma / taʾlīf-i Maḥmūd Afšār Yazdī ...
Nāmwāra-i Duktur Maḥmūd Afšār / bi kūšiš-i Īraǧ Afšār ...
دفتر تاريخ / به کوشش ايرج افشار
Daftar-i tārīḫ : maǧmūʿa-i asnād wa manābiʿ-i tārīḫī / bi kūšiš-i Irāǧ Afšār
...
آثار تارىخى ورارود و خوارزم / تاءلىف منوچهر ستوده
Āṯār-i tārīḫī-i Warārūd wa Ḫwārazm / taʾlīf-i Manūčihr Sutūda
2005 ...
Farhang-i Īrān-i zamīn / bi kūšiš-i Īraǧ Afšār ...
Farmānrawāyān-i gumnām / taʾlı̄f-i Parwı̄z Aḏkāʾı̄ 1989 ...
Ganǧīna-i maqālāt / az Maḥmūd Afšār ...
Tārīḫnigārān-i Īrān / taʾlīf-i Parwīz Aḏkāʾī ...
Qand-i Pārsī / Naḏīr Aḥmad ...
La politique européenne en Perse : quelques pages d'histoire diplomat = Siyāsat-i Urūpā dar Īrān / par M. Afschar 1973 2 1
Qand-i Pārsī / [Ǧild 1] : hiǧdah-i guftār-i adabī wa tārīẖī / az Naḏīr Aḥmad. Girdāwarī šuda zīr naẓar-i mu'allif bi kūšiš-i Ḥasan ʿAbbās 1992 1
Zabān-i dīrīn-i Āḏarbāiǧān / pažūhiš wa nigāriš-i Manūčihr Murtaḍawī 2005 12,2
Safar-nāma wa daftar-i ašʿār : muštamil bar qaṣāʿid, ǵazaliyāt, qiṭaʿāt wa safarnāmahā-i manẓūm / Maḥmūd Afšār 1984 15,2
Safarnāma wa daftar-i ašʿār : muštamil bar qaṣā'id, ġazalīyāt, qiṭaʿāt wa safarnāmahā-i manẓūm / Maḥmūd Afšār 15,3
Qand-i Pārsī / Ǧild 2 : nūzdah maqāla wa risāla-i taḥqīqī dar zamīna-i adabīyāt-i Fārsī wa nusẖašināsī / taʻlīf-i Naḏīr Aḥmad. Girdāwarī Saiyid Ḥasan ʿAbbās 2004 2
Siyāsat-i Urūpā dar Īrān : aurāqī-i čand az tārīh-i siyāsī wa dīplumāsī ; bi inḍimām-i čand guftār-i dīgar az mu'allif wa ba'ḍī isnād wa nāmahā / ta'līf-i Maḥmūd Afšār Yazdī ; tarǧama-i Ḍiyāʾ-ad-Dīn Dihšīrī 1979 8
تاریخ و زبان در افغانستان : علل تشتت فرهنگی و اجتماعی / نگارش نجیب مایل هروی
Tārīḫ wa zabān dar Afġānistān : ʿilal-i tašattut-i farhangī wa iǧtimāʿī / nigāriš-i Naǧīb Māyil Harawī
1993 14
Panǧ waqfnāma / az: Maḥmūd Afšār Yazdī 1983 16
Panǧ waqfnāma : kārnāma-i sālhā-i 1338 tā 1382 / Maḥmūd Afšār Yazdī 2004 16
Wihrūd wa Arang : ǧustārhāʾī dar ǧuġrāfīyā-i asāṭīrī wa tārīḫī-i Īrān-i šarqī / pažūhiš-i Žūsif Mārkwārt (Almānī) Josef Markwart. Tarǧuma bā iḍāfāt az Dāwūd Munšīzāda 1990 24
زبان فارسى در آذربايجان : در برگزيدۀ بيست و هفت مقاله از نوشته‌هاى دانشمندان و زبانشناسان / به کوشش ايرج افشار
Zabān-i fārsı̄ dar Āḏarbāiǧān : dar bar gı̄randa 27 maqāla az niwištahā-i dānišmandān wa zabānšināsān / girdāwarı̄-i Īraǧ Afšār
1989 25
Guzāriš-i safārat-i Kābul : safarnāma-i Saiyid Abu-'l-Ḥasan Qandahārī dar 1286 wa asnād-i marbūṭ bih ān / bi kūšiš-i Muḥammad Āṣif Fikrat 1989 27
Rawābiṭ-i bāzargānī-i Rūs wa Īrān1828 - 1914 / nigāriš-i Marwīn L. Intnir ; tarǧama-i Aḥmad Tawakkulī 1990 29
Falsafa-i išrāq bi zabān-i fārsī : (Ḥayāt an-nufūs) / nigāriš: Ismāʿīl Ibn-Muḥammad Rīzī. Bi kūšiš-i Muḥammad Taqī Dānišpažūh 1998 30
Farhang-i Īrān-i zamīn / Ǧild 30 / bi kūšiš-i Īraǧ Afšār 2005 30
Īrān dar rūzgār-i Šāh Ismāʿīl wa Šāh Ṭahmāsb-i Ṣafawī / ta'līf: Amīr Maḥmūd Ibn-Hwāndamīr. Bi kūšiš-i Ġulām-Riḍā Ṭabāṭabā'ī 1991 31
Kurd wa paiwastagī-i nižādī wa tārīḫī-i ū / ta'līf-i Rašīd Yāsimī 1990 32
ʿAin al-waqāyiʿ : tārīẖ-i Afġānistān dar sālhā-i 1207 - 1324 q. / niwišta-i Muḥammad Yūsuf Rīyāḍī Harawī ; bi kūšiš-i Muḥammad Āṣif Fikrat Harawī 1990 33
Guftārhā-i adabī wa iǧtimāʿī / nigāriš-i Ġulām ʿAlī Raʿdī Ādarahšī 1991 34
Šāʿirān-i hamʿaṣr-i Rūdakī / taʾlīf-i Aḥmad Idāračī Gīlānī 1991 36
Saraȳandagān-i šiʿr-i pārsī dar Qafqāz / nigāriš-i ʿAzīz Daulatābādī 1991 38
Adabiyāt-i fārsī dar miyān-i hinduwān / taʾlīf-i Saʿīd Abdullah. tarǧuma-i Muhammad Islam Ḫān 1992 40
Tārīḫ-i rawābiṭ-i Rūs wa Īrān / nigāriš-i Muḥammad ʿAlī Ǧamal-zāda 1993 42
Ḫuld-i barīn : (Īrān dar rūzgār-i Ṣafawīyān) / taʾlīf-i Muḥammad Yūsuf Wāla Iṣfahānī ; bi-kūšiš-i Mīr Hāšim Muḥaddiṯ 1993 43
Āḏarbāiǧān wa Arrān : (Ālbānīyā-i Qafqāz) / nigāriš-i ʿInāyatallāh Riḍā 1993 44
Balūčistān dar sālhā-i 1307 - 1317 qamarī / ta'līf-i ʿAbd-ar-Riḍā Sālār-i Bihzādī 1993 45
Balūčistān dar sālhā-i 1307 - 1317 qamarī / taʾlīf-i ʿAbd-ar-Riḍā Sālār Bihzādī 2005 45,2
Ḏail-i tārīḫ-i guzīda / taʾlīf-i Zain-ad-Dīn Ibn-Ḥamdallāh Mustaufī Qazwīnī ; bi-kūšiš-i Īraǧ Afšār 1993 46
نامه‌هاى خان احمد خان گيلانى : نيمۀ دوم سدۀ دهم هجرى
Nāmahā-i Ḫān Aḥmad Ḫān Gīlānī : nīma-i duwwum-i sada-i dahum-i hiǧrī / bi-kūšiš-i Farīdūn Nauzād
1994 49
Dīwān-i ašʿār-i Ašraf Māzandarānī / bi-kūšiš-i Muḥammad Ḥasan Saīyidān 1994 50
Maqālahā wa risālahā / niwišta-i Ġulām-Riḍā Rašīd Yāsimī. Gird-āwarī-i Īraǧ Afšār 1994 51
ممالک و مسالک / تألیف ابواسحق ابراهیم اصطخری. ترجمه محمد بن اسعد بن عبدالله تستری. به کوشش ایرج افشار
Mamālik wa masālik / taʾlīf-i Abū-Isḥaq Ibrāhīm Iṣtaẖrī. Tarǧuma-i Muḥammad Ibn-Asaʿd Ibn-ʿAbdallāh Tustarī. Bih kūšiš-i Īraǧ Afšār
1994 52
Guzārišhā wa nāmahā-i dīwānī wa niẓāmī-i Amīr Niẓām Garrūsī : darbāra-i waqāyiʿ-i Kurdistān dar sāl-i 1297 hiǧrī / bi kūšiš-i Īraǧ Afšār 1994 53
دستور شهرياران : سالهاى ١١٠٥ تا ١١١٠ ه.ق. پادشاهى شاه سلطان حسين صفوى / تأليف محمد ابراهيم بن زين العابدين نصيرى ؛ به كوشش محمد نادر نصيرى مقدم
Dastūr-i šahrīyārān : sālhā-i 1105 tā 1110 h.q. pādšāhī-i Šāh Sulṭān Ḥusain-i Ṣafawī / taʾlīf-i Muḥammad Ibrāhīm Naṣīrī. Bi-kūšiš-i Muḥammad Nādir Naṣīrī Muqaddam
1994 54
مجموعه مقالات هادی حسن / از هادی حسن. با نوشته های خلیق احمد نظامی, عزیز عثمانی, غلام سرور
Maǧmūʿa-i muqālāt-i Hādī-i Ḥassan / az Hādī Ḥassan. bā niwištahā-i Ḫalīq Aḥmad Niḍāmī, ʿAzīz ʿAṯmānī, Ġulām Sarūr.
1994 56
Bayān al-adyān / ta'līf-i Abu-'l-Maʿālī Muḥammad Ibn-Niʿmat ʿAlawī Faqīh Balhī. Taṣḥīḥ-i Muḥammad Taqī Dānišpažūh bā hamkārī-i Qudratallāh Pīšnamāzzāda 1997 59
Armaġān-i adabī : pažūhišhāyī dar adabīyāt-i fārsī-i Hind / niwišta-i Yūnus Ǧaʿfarī 1997 60
Nāmahā-i dūstān / girdāwarī-i Maḥmūd Afšār ; bi kūšiš-i Īraǧ Afšār 1996 61
Rauḍat aṣ-Ṣafawīya / taʾlīf-i Mīrzā Baīk Ǧunābādī ; bi kūšiš-i Ġulām-Riḍā Ṭabāṭabāyī Maǧd 1999 62
Ganǧ-i šāyagān auḍāʿ-i iqtiṣādī-i Īrān / taʾlīf: Muḥammad ʿAlī Ǧamāl-zāda 1997 64
گفتارهای پژوهشی در زمینۀ ادبیات فارسی / نوشتۀ دکتر امیر حسن عابدی ؛ گردآوری دکتر سید حسن عباس
Guftārhā-i pižūhišī dar zamīna-i adabīyāt-i fārsī / niwišta-i Duktur Amīr Ḥasan ʿĀbidī ; girdʾāwarī-i Duktur Saiyid Ḥasan ʿAbbās
1998 65
Dār aḍ-ḍarbhā-i Īrān dar daura-i islāmī / tāʾlīf-i ʿAbdallāh ʿAqīlī 1999 69
al-Muḫtārāt min ar-rasāʾil (Kitābat-i sāl-i 693 [h.q.]) : dar bar gīranda-i risāla-i Firāqnāma, 479 farmān wa ḥukm wa nāma wa dāstān-i Pīl wa čakāw / bi kūšiš-i Ġulām Riḍā Ṭāhir wa Īraǧ Afšār 1999 72
Makātīb-i Sanāʾī / az Abu-'l-Maǧd Maǧdūd Ibn-Adam Sanāʾī. Bi kūšiš-i Naẓir Aḥmad 2000 76
Būstān-i Saʿdī / bih ḫaṭṭ-i šikasta-i Aḥmad Qawām-as-Salṭana 2001 77
Ġāzānnāma-i manẓūm : (az qarn-i haštum-i hiǧrī) / surūda-i Nūrī Aždarī ; bi kūšiš-i Maḥmūd Mudabbirī 2002 78
Pirāsta-i Tārīḫ nāma-i Harāt / taʾlīf-i Saif Ibn-Muḥammad Saifī Harawī. Bi-kūšiš-i Muḥammad Āṣaf Fikrat 2002 79
Tārīḫ-i Rāqim / taʾlīf-i Mīr Saiyid Šarīf Rāqim Samarqandī. Bi kūšiš-i Manūčihr Sutūda 2001 81
Ǧustārhā-i šāhnāmašināsī wa mabāhiṯ-i adabī / pažūhiš wa nigāriš-i Maḥmūd Umīdsālār 2002 83
Īrān wa Māwarā an-nahr dar niwištahā-i čīnī wa muġūlī-i sadahā-i miyāna : (ǧustārhā-i tārīḫī wa ǧuġrāfiyāʾī) / taʾlīf-i Imīlī W. Britšnāydir. Tarǧuma wa taḥqīq-i Hāšim Raǧabzāda 2002 84
Ḍarb al-maṯalhā-i darī-i Afġānistān / girdāwarī-i ʿInāyatallāh Šahrānī 2003 87
Aḥwāl wa āṯār-i Mīr Ġulāmʿalī Āzād Bilgrāmī / Ḥasan ʿAbbās 2005 88
Niẓām at-tawārīḫ / taʾlīf-i Nāṣir-ad-Dīn Baiḍāwī. Bi kūšiš-i Mīr Hāšim Muḥaddiṯ 2003 90
Ǧāmiʿ al-ʿulūm : "sittīnī" / taʾlīf-i Faḫr-ad-Dīn Rāzī. Taṣḥīḥ-i ʿAlī Āl-Dāwūd 2003 91
Gulbadan-nāma / niwišta-i Gulbadan-Bānū (duḫtar-i Bābur wa ḫwāhar-i Humāyūn). Bi kūšiš-i Īraǧ Afšār 2005 94
اقبال و تاریخ نگاری
Iqbāl wa tārīḫ-nigārī : [dar-bāra-i ʿAbbās Iqbāl Āštiyānī] / taʾlīf-i Ḥasan Šāyigān
2004 95
Badāyiʿ aṣ-ṣanāyiʿ : qarn-i nuhum / taʾlīf: Burhān-ad-Dīn ʿAṭāʾallāh Maḥmūd Ḥusainī. Muqaddama wa taṣḥīḥ-i Raḥīm Musalmāniyān Qubādiyānī; wīrāyiš-i Nāṣir Raḥamī 2005 101
Tārīḫ-i Barmakiyān / taṣḥiḥ wa taʾlīf-i Ṣādiq Saǧǧādī 2006 102
Masāʾil-i ʿaṣr-i Īlḫānān / taʾlīf-i Manūčihr Murtaḍawī 2006 [ 103
Maimūn-i diž-i Alamūt : barrasī-i tārīḫī wa ǧuġrāfyaʾī / taʾlīf-i ʿInāyatallāh Maǧīdī 2006 104
Rīyāḍ al-Firdaus-i Ḫānī / taʾlīf-i Muḥammad Mīrak Ibn-Masʿūd Ḥusainī Munšī. Ba kūšiš-i Īraǧ Afšār ... 2006 105
Armaġān-i Badaḫšān / taʾlīf-i Šāh ʿAbdallāh Badaḫšī. Bi kūšiš-i Farīd Bīžan 2006 106
Maqālāt-i Saʿīd Nafīsī dar zamīna-i zabān wa adab-i fārsī / bi kūšiš-i Muḥammad Rasūl Daryāgašt 2007 113
Qiṭʿa sarāyī dar adab-i Fārsī-i šibh-i Qārra / taʿlīf-i Šakīl Aslam Baig 2007 115
Ǧustārhā-yi žāpunī dar qalamrau-i īrānšināsī / Girdāwarī wa pārsīniwīsī: Hāšim Raǧabzāda 2008 116
به یاد محمد قزوینی / به کوشش ایرج میرزا
Bi yād-i Mụhammad Qazwīnī / bi kūšiš-i Īrāǧ Afšār
2007 117
Ǧuġrāfiyā-i tārīḫī-i Marw / pažūhiš-i Mahdī Saiyidī bā hamkārī-i Nādira Saiyidī wa ... 2008 119
Pažūhišhā-i īrānšināsī : nāmwāra-i duktur Maḥmūd Afšār / Ǧild 17 : Dar bar-gīranda-i sī wa hašt maqāla / bi kūšiš-i Īraǧ Afšār; bā hamkārī-i Karīm Iṣfahāniyān 2008 120
Pažūhišhā-i īrānšināsī : nāmwāra-i duktur Maḥmūd Afšār / Ǧild 18 : Dar bar-gīranda-i 40 maqāla / bi kūšiš-i Īraǧ Afšār; bā hamkārī-i Karīm Iṣfahāniyān 2009 121
Farāʾid al-adab / taʾlīf-i ʿAbd-al-ʿAẓīm Qarīb Gurgānī. Bi kūšiš-i Nāṣir Raḥīmī; ... 2008 123
جغرافىاى تاریخى بلخ / تألیف محمد امین زوارى
Ǧuġrāfiyā-i tārīḫī-i Balḫ : = Geographical history of Balkh / taʾlīf-i Muḥammad Amīn Zawwārī
2009 124
Surūdahā wa niwištahā-i Munīr Lāhūrī / bi kūšiš-i Duktur Saiyid Farīd Akram 2009 126
Ǧuġrāfiyā-i idārī-i Īrān-i bāstān / nuwistahā-i Tūyinbī, Arnūld; W. W. Tarn; Krīstūfar Brūnar. Tarǧama-i Humāyūn Ṣanʿatīzāda 2009 127
Manāfiʿ-i Ḥayawān : (az qarn-i haftum) / taʾlīf-i ʿAbd-al-Hādī ibn-i Muḥammad ibn-i Maḥmūd ibn-i Ibrāhīm Marāġi. Bi kūšiš-i Muḥammad Raušan 2009 128
al-ʿUrāḍa fi 'l-ḥikāya as-salǧūqīya / taʾlīf-i Muḥammad Ibn-Muḥammad Ibn-Muḥammad Ibn-an-Niẓām al-Ḥusainī Yazdī. Bi kūšiš-i Maryam Mīr Šamsī 2009 129
Ǧuġrāfiyā-i tārīḫī-i Ḫwārazm / taʾlīf-i Mahdī Saiyidī. Bā hamkārī-i Nādira Saiyidī wa Ašraf as-Sādāt Mīr-Kamālī 2009 130
خلیج فارس : همراه سه نقشه
H̱alīǧ-i Fārs : hamrāh si naqša / nuwišta-i Ġulām-ʿAlī Bāyandar. Bā yāddāšt-i Kāwa Bayāt
2009 131
Dailamān wa amīrān-i fūlādwand / ʿIzzat-Allāh Fūlādwand 1388 133
Pažūhišhā-i īrānšināsī : nāmwāra-i duktur Maḥmūd Afšār / Ǧild 19 : Dar bar-gīranda-i bīst wa hašt maqāla / bi kūšiš-i Īraǧ Afšār; bā hamkārī-i Karīm Iṣfahāniyān 2010 137
Sāʾib Tabrīzī / nigāriš wa pažūhiš-i Yūnis Ǧaʿfarī 2010 139